Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

5.3.3. Маржинальний дохід

Можна використовувати поряд з поняттям <прибуток> поняття <маржинальний дохід>, який означає різницю між виручкою і змінними витратами.
Розрахунок прибутку через маржинальний дохід можна представити у вигляді таблиці:
Показник Варіант видання
I II III
Тираж, тис.
екз.
5 10 20
Постійні витрати, руб. 20000 20000 20000
Змінні витрати на 1 екз. / Руб. 10 10 10
Змінні витрати всього, руб. 50000 100 000 200 000
Ціна 1 екз., Руб. 15 15 15
Маржинальний дохід на 1 екз.
/ Руб.
5 5 5
Маржинальний дохід усього, руб. 25000 50000 10000
Прибуток (покриття маржинальним доходом постійних витрат), руб. +5000 +30000 +80000
Таким шляхом можна отримати інформацію про реальну прибутку , одержуваної після покриття всіх витрат видавництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.3. Маржинальний дохід "
 1. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах продукції. Технологія
 2. Коефіцієнт маржинального доходу
  маржинального доходу фірми до обсягу чистих продажів за той же період
 3. 10.1. Значення і завдання аналізу
  маржинального аналізу, його можливості, основні етапи і умови проведення. Велику роль в обгрунтуванні управлінських рішень у бізнесі грає маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами найважливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції та прибутком і прогнозуванні величини кожного з цих показників
 4. 10.12. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси
  маржинального доходу, який дає кожен виріб на одиницю відсутнього ресурсу. Перевага віддається виробництву тих видів продукції, які забезпечують більш високий маржинальний дохід на одиницю ресурсу. Приклад. Фірма випускає два вироби: пальто і куртки. Вихідні дані для аналізу: Пальто Куртки Разом Питомі змінні витрати, тис. руб. 160130 Ціна виробу, тис. руб.
 5. 10.7. Обгрунтування структури товарної продукції
  маржинальний дохід. Для цього розрахуємо середню величину частки маржинального доходу з урахуванням структури реалізації продукції для кожного варіанту. {Foto208} Прибуток исчислим за формулою: П=В х Ду - Н. Перший варіант: П=(5600 х 0,29) - 1000=1624 - 1000=624 млн руб. Другий варіант: П=(6000 х 0,313) - 1000=1878 - 1200=678 млн руб. Таким чином, другий варіант дозволяє
 6. 10.11. Вибір варіанта технології виробництва
  маржинальний дохід на кожну додатково продану одиницю продукції - величина постійна). Для побудови прямолінійного графіка прибутку необхідно відкласти всього дві точки і з'єднати їх (рис. 10.10). 1. При нульовій реалізації маржинальний дохід дорівнює 0, а компанія несе збитки в розмірі постійних витрат (варіант А - 400 млн руб., Варіант Б - 925 млн руб.). 2. При обсязі реалізації 10 000
 7. маржинального аналізу
  маржинальної доктрині господарські індивіди приймають рішення, виходячи з прагнень досягти максимальної граничної корисності (прирощення корисності на одиницю витрачених ресурсів,
 8. Маржа
  маржинальний рахунок, вам доведеться підписати заклад-ве угоду (hypothecation agreement), в якому йдеться, що ви закладаєте акції в якості забезпечення, якщо вдаються-ті до позики. Перезакладное угоду (rehypothecation agreement) поз-воля брокеру зайняти ваші акції, щоб позичити їх банку або іншому клієнту. перезакладена називається заклад цінних паперів клієнта в якості
 9. 10.3. Аналіз функціонального зв'язку між витратами, обсягом продажів і прибутком. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
  маржинального доходу об'єднати зону прибутку і зону постійних витрат. Для зручності виведення формул використовуємо наступні позначення: Т - точка беззбиткового обсягу реалізації продукції (поріг рентабельності, точка рівноваги , критичний обсяг продажів); Дм - маржинальний дохід (загальна сума); Ду - питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації продукції; Дс - ставка маржинального
 10. 39. Предмет дослідження та особливості методу представників першого етапу маржинализма
  маржинального економічного аналізу. На цьому етапі серед представників маржинальної теорії більше визнання отримав К. Менгер, що став на чолі «австрійської школи» маржиналізму. Його школа виступала проти історичного і соціологічного підходів в економічній теорії, заступаючись за «чисту економічну науку». При цьому стала на даному етапі центральної теорія граничної корисності
 11. 21.1. Методика факторного аналізу прибутку в системі директ-костинг
  маржинального аналізу. Порівняльний аналіз отриманих результатів. Останнім часом все більший інтерес проявляється до методики аналізу прибутку, яка базується на розподілі виробничих і збутових витрат на змінні і постійні і категорії маржинального доходу. Така методика широко застосовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від
 12. 10.5. Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації
  маржинального аналізу можна встановити критичний рівень не тільки обсягу продажів, але і суми постійних витрат, а також ціни при заданому значенні інших факторів. Критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального доходу та обсягу продажів розраховується наступним чином: Н=К (Ц - V), або Н=К х Дс, або Н=В х Ду. Сенс цього розрахунку полягає в тому , щоб визначити
 13. ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ. ЗАКОНИ, МОДЕЛІ
  маржинальний аналіз, додаткова вартість, гранична схильність до заощадження). Кожне велике протягом або економічна теорія керується своїм понятійним
 14. Граничні (маржинальні) величини
  маржинальної, від фр. marginal - що знаходиться на краю чого-небудь) величиною розуміють приріст однієї величини, викликаний приростом іншої величини на одиницю (за умови, що всі інші величини залишаються незмінними). У прикладі з пшеницею приріст мінеральних добрив на одиницю (мішок) дає різний приріст врожаю. Всі наведені величини приросту врожаю (5, 7, 10, 9, 7, 4 ц) і будуть
© 2014-2022  epi.cc.ua