Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.11.4. Аналіз зміни собівартості та витрат

Оскільки рівень витрат і собівартості впливає на величину фінансових результатів підприємства, зниження собівартості є важливим фактором зростання прибутку і індикатором ефективності діяльності всього підприємства в цілому і його керівництва зокрема. Тому зазвичай підприємства прагнуть до зниження собівартості виробленої ними продукції. При аналізі ступінь досягнення цієї мети визначається в порівнянні з попереднім періодом або планом. Аналіз проводиться індивідуально для кожного виробу і для підприємства в цілому. Розрахунок виконання плану по зниженню собівартості товарної продукції металургійного комбінату наведений у прикладі 4.12.
Приклад 4.12. Основними виробництвами металургійного комбінату є мартенівський цех, що виплавляє сталь, і прокатний цех, який виготовляє з болванок листову сталь (прокат). У звітному періоді комбінатом вироблено 1000 т мартенівської болванки, з них 300 т відпущено на сторону, а 700 т відправлено для переробки в мартенівський цех, де отримано 600 т прокатного заліза, яке відпущено споживачам. Таким чином, товарна продукція комбінату складена з 300 т болванки і 600 т прокатного заліза. Планова собівартість болванки - 2000 руб. за тонну, прокатного заліза - 3000 руб. / т. Аналіз собівартості товарної продукції щодо планових показників проводиться з використанням наступної інформації, наданої економічними відділами цехів: фактична собівартість 1 т болванки на 10% вище планової, а собівартість прокату - на 5%. Аналіз можливий двома способами: підсумовуванням (результати такого аналізу представлені в табл. 4.19) і вирахуванням (результати представлені в табл. 4.20).
Таблиця 4.Анализ собівартості випуску продукції металургійного комбінату способом підсумовування

Аналіз собівартості випуску продукції металургійного комбінату способом підсумовування


Таблиця 4.Анализ собівартості випуску продукції металургійного комбінату способом віднімання

Аналіз собівартості випуску продукції металургійного комбінату способом відніманняАналіз собівартості випуску продукції металургійного комбінату способом віднімання. Продовження


Другий спосіб аналізу переважно, оскільки він дає оцінку ефективності діяльності підрозділів. У нашому випадку велике зростання собівартості продукції мартенівського цеху був дещо згладжений результатом роботи прокатного цеху. Проте в цілому по комбінату план звітного періоду по зниженню собівартості продукції виконано не був. Загалом собівартість перевищила норматив на 6,2%.

Говорячи про причини зростання витрат, можна відзначити чотири великі групи факторів: об'ємні, нормативні, цінові і якісні.
З приводу об'ємних чинників зростання витрат можна сказати, що із зростанням виробництва повні витрати підприємства в абсолютному вираженні, як правило, ростуть хоча б тому, що зростає їх змінна частина. Зниження витрат, назад пропорційних обсягом випуску (четверта категорія з наведеної вище класифікації), не може перекрити зростання потреби в сировині і матеріалах. Слід зазначити, що збільшення собівартості і взагалі витрат при зростанні виробництва може відбуватися як швидше, так і повільніше випуску. Про що свідчать різні співвідношення темпів зростання витрат і випуску, ми обговорювали в розділі 4.7.
Зростання витрат може відбуватися і з причини перегляду нормативів, діючих у виробництві продукції. Джерел зростання два: перший з них пов'язаний із зміною нормативу витрати будь-яких комплектуючих у виробництві продукції і легко ілюструється на прикладі будь-якого харчового виробництва (так, збільшення норми витрати шоколаду, фруктів, горіхів в оформленні кондитерської продукції помітно підвищує її собівартість). Чи треба говорити, що у зміні нормативів витрати закладений і потужне джерело зниження витрат підприємства. У деяких галузях пошук можливостей заміни деяких матеріалів, видів сировини або комплектуючих на менш дорогі стає чи не видом спорту - наприклад, в промисловому виробництві звичайною практикою є заміна металевих деталей виробів пластмасовими, а натуральної шкіри - штучною, якщо це можливо і не сильно вплине на якість і безпеку вироби. Другий шлях зміни витрат - це зміна принципів розподілу накладних витрат на кожну одиницю випуску. Наприклад, якщо підстава розподілу управлінських витрат при зміні облікової політики підприємства змінилося (наприклад, з чисельності персоналу на обсяг споживаних підрозділом ресурсів в одиницю часу), то для одних підрозділів це призведе до збільшення частки адміністративних витрат у собівартості, а для інших - до зниження.
Навіть якщо випуск не збільшується, витрати можуть рости в абсолютному та відносному вираженні. Серйозним чинником зростання абсолютних і питомих витрат є збільшення закупівельних цін на сировину, матеріали та послуги, що вимагаються для продовження виробництва. Особливо помітним таке зростання стає в періоди високої інфляції. Однак у ринковій економіці темпи інфляції по різних групах товарів можуть істотно різнитися. Більш того, в силу ринкової кон'юнктури ціни на певні види сировини в окремі (іноді досить довгі) періоди часу відчувають падіння. Крім того, ціни на сировину і матеріали, які є закупівельними для покупця, для постачальника є продажними і відображають його власні особливості ведення бізнесу - чи ефективно виробництво і збут у постачальника, віддає перевагу він активну ринкову політику при невисоких цінах великим торговельних надбавок при повільному торговому обороті.
Активний пошук таких ринково-орієнтованих постачальників дозволить підприємству використовувати сировину з найкращим співвідношенням ціна / якість і знизити негативний вплив на собівартість цінових факторів. Тоді в структурі собівартості продукції підприємства підвищення цін на окремі складові може компенсуватися її зниженням на інші. Саме таку ситуацію ми спостерігали в прикладі 4.11, коли підвищення одних змінних витрат було компенсовано зниженням інших, що призвело до досить незначного збільшення загальних витрат на 1 кг готової продукції.
Однак, крім цінових факторів, на витрати може вплинути і якість закуповуваних сировини і матеріалів. Наприклад, істотною статтею витрат для підприємств побутового обслуговування (наприклад, хімчисток або пралень) є миючі засоби. Але навіть при рівній ціні порошки різних марок володіють неоднаковими миючими якостями. Спроба ж заощадити на покупці більш дешевих миючих засобів може обернутися для підприємства необхідністю їх наднормативної витрати для підтримки якості надаваних самим підприємством послуг (ми бачили це на прикладі 3.1 в розділі 3.4.2). Для транспортних підприємств використання низькоякісного бензину може призвести до необхідності дорогих ремонтів транспортних засобів, що теж разом зі зниженням змінних витрат спричинить збільшення видатків постійних. В окремих випадках мова може йти навіть не про те, що якість низька, воно може бути і досить високим, але не відповідним тому, яке передбачено нормативами, за якими розраховується собівартість. Саме така ситуація мала місце в прикладі 4.11: закупівельна ціна на яйце визначається за кількістю (за десяток або коробку), а норми використання в технологічному процесі кондитерського виробництва передбачають вагове вимір. Поставки дрібніших яєць привели до необхідності наднормативних витрат.
Зрозуміло, при проведенні аналізу слід пам'ятати і про співвідношення витрат на проведення самих аналітичних процедур і вигод, які будуть отримані в результаті такого аналізу. На відміну від постатейного аналізу витрат, який може бути зроблений на основі лише даних російської бухгалтерської звітності, виділення груп витрат по відношенню до їх залежності від обсягу виробленої продукції - процедура, яка не може бути проведена в рамках лише бухгалтерських процедур, оскільки вона вимагає даних і управлінського обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.11.4. Аналіз зміни собівартості та витрат "
 1. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії витрат в результаті зміни собівартості даного виду продукції: Еф=(z1 - z0) q1; 4) індекс планованого зміни собівартості одиниці продукції: {foto179} 5) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції за планом:? zпл=zпл - z0; 6) очікуваний
 2. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції. Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства
 3. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
 4. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений за окремими статтями калькуляції при відсутності
 5. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  зміна собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах. Відносний приріст
 6. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  зміна залишків незавершеного виробництва. Цехова собівартість - включає витрати конкретного цеху на виробництво продукції. Общезаводская (общефабричная) собівартість - показує всі витрати підприємства на виробництво продукції. Галузева собівартість - залежить як від результатів роботи окремих підприємств, так і від організації виробництва по галузі в цілому. Повна
 7. 4.11. Аналіз витрат, витрат і собівартості продукції
  собівартості
 8. 33. Калькулювання собівартості
  собівартості продукції являє собою систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості певної одиниці. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) визначає (шляхом використання певних розрахунків) собівартість всієї товарної продукції, виробленої підприємством, та її окремих частин, а також собівартість конкретних видів виробів. За допомогою методу
 9. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  зміною деяких використовуваних матеріалів. Відповідно собівартість зміненої моделі буде відрізнятися від собівартості старої, так як зміняться сировину і матеріали для виготовлення даної продукції. Навіть якщо трудові витрати та загальновиробничі витрати будуть рівні, прямі матеріальні витрати для кожної з них будуть свої. При проведенні методу калькулювання собівартості продукції
 10. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, резерви зниження матеріаломісткості
 11. 21. АНАЛІЗ ВТРАТ ВІД ШЛЮБУ
  аналізують показники в динаміці; визначають питому вагу шлюбу в собівартості товарної продукції за періодами, дають оцінку; визначають вплив зміни втрат на величину обсягу випуску, тобто суму недовипущенной продукції в результаті допущеного шлюбу. Щоб розрахувати обсяг недовипущенной продукції, необхідно обсяг продукції звітного року помножити на рівень браку в собівартості
© 2014-2022  epi.cc.ua