Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

3.2.2. Північноамериканська модель економічної інтеграції

Після Японії найбільшими торговельними партнерами США є Канада і Мексика. Тому американські корпорації вже давно розробляли проект розширення існуючої двосторонньої інтеграції за рахунок приєднання Мексики. 17 грудня 1992 року був підписаний проект угод про створення Північноамериканської зони про вільну торгівлю (ПАУВТ) (Noth American Free Trade Agreement - NAFTA), куди увійшли США, Канадаі Мексика. Ці угоди вступили в силу 1 січня 1994 року. На даний час йдеться про можливе приєднання ще однієї країни - Китаю. Ця угода об'єднує три країни з величезною територією, забезпечує спільний ринок країн майже із 378-мільйонним населенням і потужним економічним потенціалом, передбачає поступове зменшення, а потім і повну ліквідацію митних обмежень у взаємній торгівлі, але не передбачає валютного та політичного союзу.
У рамках НАФТА поступово ліквідовуються тарифні бар'єри, знімається більшість інших обмежень для експорту та імпорту (крім певної номенклатури товарів - сільськогосподарська продукція, текстиль та ін.), створюються умови для вільного переміщення товарів і послуг, капіталів та робочої сили.
Що стосується фінансових послуг, то ліміти участі американського і канадського капіталів у мексиканських банках, інвестиційних фірмах і страхових компаніях будуть поступово відмінені. ПАУВТ між США, Канадою та Мексикою лібералізує не лише торговельний режим між трьома країнами, а й їх фінансові відносини, до яких згідно з положенням МВФ про складові компоненти фінансових рахунків країн належать прямі портфельні інвестиції.
Сторони домовились про необхідність здійснення заходів із захисту інтелектуальної власності, гармонізації технічних стандартів, санітарних і фітосанітарних норм. Угоди не передбачають вирішення проблем, які належать до соціальної сфери (безробіття, освіта, культура тощо).

У рамках ПАУВТ поки що не створені спеціальні механізми, які регулювали б співробітництво, аналогічні існуючим в ЄС (Комісія, Суд, Парламент і т.д.).
Крім того, угода дозволить більшості професійних працівників кожної із трьох країн займатися трудовою діяльністю в будь-якій іншій країні Північної Америки вільніше, ніж це спостерігається в теперішніх умовах. У майбутньому багато що буде залежати від того, чи пошириться дія ПАУВТ на всі країни західної півкулі, чи суперечки економічного і політичного характеру приведуть учасників угоди до розпаду. В принципі, передбачається, що Північноамериканська угода про вільну торгівлю трансформується в Американську зону, куди, крім СІЛА, Канади і Мексики, увійде Аргентина, Бразилія, Панама та Чилі.
ПАУВТ, проміжний союз трьох - непроста структура. Створена на початку 1994 p., вона вже має свою історію, яка дозволяє на прикладі Мексики передбачити деякі перспективи для інших латиноамериканських країн, які з ентузіазмом сприймають ідею об'єднання в торгово-інвестиційний блок з супердержавою, можливість придбання гарантованого ринку і доступу до високих технологій.
Звичайно, досвід Мексики відносний, у ньому відображається унікальне геополітичне положення цієї країни, історично зв'язаної з США особливими відносинами.
В результаті нового торгового режиму виникло помітне зниження диверсифікації торгово-економічного обміну, стала проявлятись попередня тенденція до монотоварності мексиканського експорту. Однією з причин пріоритетного підключення Мексики до америка-но-канадської спільноти є наявність у цієї країни багатих запасів нафти. У кризові 80-ті роки мексиканські нафтові ресурси розглядались як стратегічні резерви США, і їх значення при ненадійності поставок
з Близького сходу стало зростати.
Хоча Мексика ролі головного латиноамериканського постачальника нафти в США поступилась Венесуелі, яка випередила і традиційного лідера - Саудівську Аравію, значення мексиканської нафти залишається великим - 12 % американського імпорту. Мексика у зв'язку з цим вивозить із США нафтопродукти.
ПАУВТ - не рівносторонній трикутник, причому Мексика в ньому - найслабша сторона. Прийнята нею концепція лібералізму призвела до різкого розшарування підприємницького класу, де виділився тонкий прошарок бізнесменів, зв'язаних з американськими ТНК і ТНБ. В основному - це крупний експортний і імпортний сектор, який має доступ до кредитів і орієнтується на американський ринок. Дрібні і навіть середні мексиканські компанії, які не користуються комерційними кредитами або знаходяться в рамках вузького внутрішнього ринку, де надто впав платоспроможний попит, збанкрутували.
Мексика експортує в США на 500-600 млн дол. менше, ніж імпортує звідти. І цей торговельний дефіцит у поєднанні з дефіцитом платіжного балансу і зовнішнім боргом служить однією з причин гальмування технологічного оновлення країни, без якого неможливо суттєво зміцнити її конкурентні позиції на світовому ринку.
У 90-х роках США проголосили важливу для себе перспективну мету - створення Всеамериканської зони вільної торгівлі (ВАЗВТ).
Цікавим є той факт, що американські економісти пропонують і розробляють модель панамериканського блоку, який простягатиметься від Аляски до Вогненної землі. В останні роки в країнах південної півкулі спостерігаються високі темпи економічного росту, які, за прогнозними даними, збережуться в найближчі роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3.2.2. Північноамериканська модель економічної інтеграції"
 1. 3.2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції
  економічної
 2. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
  економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності виробництва за рахунок трьох факторів: проведення крупномасштабної приватизації (виручка від реалізації активів державних підприємств і власності склала близько 80 млрд. фунт. ст.); дерегулювання та децентралізації управління економікою, зокрема шляхом розширення автономних прав Шотландії та Уельсу з відповідною передачею на
 3. 3.2.5. Економічна інтеграція у СНД
  модельне законодавство, допомагає національним парламентам збалансовувати нормативну базу з метою інтеграції і співробітництва. Не зважаючи на спільність історичного розвитку, технологічну взаємозалежність, інтеграційні процеси на постсоціалістичному просторі йдуть вкрай повільно та непослідовно. Нині доводиться констатувати, що рівень економічного зближення і відповідаючого йому взаємного
 4. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
  економічної інфраструктури. Доля державного сектора у виробництві ВВП складає 13%, у тому числі федерального уряду - 4%. В державному секторі зайняті 20 млн. чоловік, із них у збройних силах - 1,4 млн. В 2000 р. із ініціативи президента Джорджа Буша розпочата масштабна податкова реформа. Її оголошена мета - поетапне протягом 10 років зменшення податків на загальну суму 1 трлн. 270 млрд. дол.
 5. Модели фондовой биржи и внебиржевого рынка
  модели фондового рынка от западноевропейской? Схематично их суть можно изобразить следующим образом: в одной модели контрольные пакеты акций обычно невелики и поэтому основная их масса свободно обращается на рынке; в другой модели подавляющая доля акций - в контрольных пакетах и, следовательно, на рынке обращается относительно немного акций. Первую модель можно обозначить как англо-американскую,
 6. 3. Стандартная модель международной торговли
  модель международной торговли объединяет различные теории, развивающие фундаментальные положения классических теорий на основе использования концепций предельных величин и общего равновесия экономической системы. Базовые понятия стандартной модели были разработаны английскими экономистами Френсисом Эджуортом и Альфредом Маршаллом и американским экономистом австрийского происхождения Готфридом
 7. Попытка структурного подхода
  модели номинального дохода, по мнению пеко торых монетаристов, связана прежде всего с тем, что эта модель ш учитывает структурные сдвиги на рынке ссудного капитала, которые неизбежны при проведении кредитно-денежных мероприятий. Peiu. идет прежде всего о влиянии этих мероприятий на структуру процен i ных ставок, а через них - на совокупные расходы и их структуру. Особое внимание этой проблеме
 8. 2.5.6. Методы ситуационного анализа и прогнозирования
  модели, предназначенные для изучения функциональных или жестко детерминированных связей, когда каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака. В качестве примера можно привести зависимости, реализованные в рамках известной модели факторного анализа фирмы "Дюпон" (эта модель будет рассмотрена в разделе 4.8). Используя эту модель
 9. 1.1. Модель кругооборота реальных и денежных потоков
  модели кругооборота выделяются два сектора: реальный сектор (поток ресурсы-продукция) и денежный сектор (поток доходы-расходы). Простая модель кругооборота в закрытой экономике без государства показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Простая модель кругооборота в закрытой экономике без государства: --- - реальные потоки; - - - денежные потоки С введением государства в модель кругооборота она
 10. 22.3. Модель хозяйственного механизма Японии
  модели.
 11. 12.1. Понятие макроэкономического равновесия
  моделей общего равно- иссия экономической системы. Макроэкономические модели представляют собой формализованные (логически, графически) описания различных экономических явлений и процессов с целью выявления функциональных взаимосвязей между ними. II есмотря на то что на практике существуют разные нарушения требований такой модели, знание теоретических моделей макроэкономического равновесия
 12. Кто мой клиент?
  модель. Здесь имеется в виду наиболее вероятный клиент. Этот клиент обладает набором характеристик - возраст, пол, доход, семейное положение, образование и т.д. Ваш клиент обращается к вам по очень специфичным причинам, ни одна из которых не является рациональной или даже объяснимой! Он либо покупает, либо нет.Мотивация клиента составляет ядро вашей центральной психографической модели.
 13. Практические задания
  модель круговых потоков с участием государства для открытой экономики. 2. Продумайте и обозначьте на графике, какие части модели круговых потоков связаны с потоками продуктов и денежных средств при экономи-ческих процессах и видах деятельности, которые вы осуществляли в течение последних
 14. Дифференциальный метод
  модель вида z=ху. В такой модели {foto50} {foto51} Применение этого метода не требует упорядочивания факторов. Однако представить ?z как сумму этих величин нельзя, поскольку разложение будет неполным, так как {foto52} Следовательно, ?z ?xz + ?yz . Этот метод может применяться при малых изменениях факторов. Отметим также, что для мультипликативных моделей метод совпадает
© 2014-2022  epi.cc.ua