Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.9.1. Метод побудови дерева рішень

Цей метод входить в систему методів ситуаційного аналізу і використовується у випадках, коли прогнозована ситуація може бути структурована таким чином, що виділяються ключові моменти, в яких або треба приймати рішення з певною ймовірністю (роль аналітика або менеджера активна), або також з певною ймовірністю настає деяка подія (роль аналітика або менеджера пасивна, проте значущі деякі не залежні від його дій обставини). Саме для формалізованого опису подібних ситуацій і використовується так званий метод побудови дерева рішень. Логіку методу розглянемо на прикладі 2.14.
Приклад 2.14. Керуючому потрібно прийняти рішення про доцільність придбання або верстата М1, або верстата М2. Верстат М2 більш економічний, що забезпечує більший дохід на одиницю продукції, разом з тим він дорожчий і вимагає відносно великих накладних витрат.


Процес прийняття рішення може бути виконаний у кілька етапів.

Етап 1 - визначення мети. Як критерій вибирається максимізація математичного очікування прибутку.
Етап 2 - визначення набору можливих дій для розгляду та аналізу (контролюються особою, яка приймає рішення).
Керуючий може вибрати один з двох варіантів:
a1={покупка верстата М1} або
a2={покупка верстата М2}
Етап 3 - оцінка можливих наслідків і їх ймовірностей (носять випадковий характер). Керуючий оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію і відповідні їм ймовірності наступним чином:
x1=1200 одиниць з імовірністю 0,4;
x2=2000 одиниць з імовірністю 0 , 6,
P (x1)=0,4; p (x2)=0,6.
Етап 4 - оцінка математичного очікування можливого доходу. Виконується за допомогою дерева рішень (рис. 2.2).

Дерево рішень


З наведених на схемі даних можна знайти математичне очікування можливого результату по кожному проекту:
E (Ra1)=9000 - 0,4 + 25 000 - 0,6=18 600 руб.

E (Ra2)=7800 - 0,4 + 27000 - 0,6=19 320 руб.
Таким чином, варіант з придбанням верстата М2 є економічно більш доцільним.
Ми розглянули найбільш загальні підходи до формалізації процесу прогнозування можливих дій, засновані на побудові дерева рішень. Цей метод дуже корисний в різних областях діяльності менеджерів, наприклад, в управлінському обліку, при складанні бюджету капіталовкладень і особливо в аналізі на ринку цінних паперів. Більш докладно з можливостями цього методу як у теоретичному, так і в практичному аспектах можна ознайомитися за наявною оригінальною і перекладній літературі (див., наприклад, [Брігхем, Гапенскі]).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.9.1. Метод побудови дерева рішень "
 1. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
  методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на підставі методів Алана Ендрюса. Новий матеріал
 2. Метод сценаріїв
  методу сценаріїв представляє приклад 2.1. Приклад 2.1. Є два об'єкта інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис. руб.) В кожному випадку невизначена і наведена у вигляді розподілу ймовірностей: {foto32} Тоді значення математичного очікування доходу для розглянутих проектів будуть відповідно рівні: Е (RA)
 3. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
  побудови тарифної
 4. 27. Економетричні методи ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН
  методів побудови цін на нову продукцію в залежності від рівня її споживчих властивостей з урахуванням нормативів витрат на одиницю параметра: Метод питомих показників використовують для аналізу цін невеликих груп продукції, що характеризується наявністю одного основного параметра , величина якого визначає загальний рівень ціни виробу. У цьому випадку спочатку вираховується ціна питома: Цуд
 5. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 6. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  методу бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки доходів і
 7. Складання бюджету
  методи складання бюджету зазнали глибоку еволюцію. Починаючи з 60-х років спочатку в США, а потім в інших капіталістичних країнах основним методом розробки бюджету з деякими модифікаціями став програмно-цільовий метод управління та вироблення рішення. Його головними елементами є вибір кінцевої мети, а потім проміжних - для досягнення кінцевої мети. Програмно-цільовий метод
 8. Морфологічний аналіз
  метод систематизованого огляду всіх можливих варіантів розвитку окремих елементів досліджуваної системи, побудований на повних і строгих класифікаціях об'єктів і явищ, їх властивостей і параметрів . Застосовується в прогнозуванні складних процесів при написанні різними групами експертів сценаріїв і зіставленні їх один з одним для отримання комплексної картини майбутнього
 9. ПОБУДОВА ПІРАМІД
  метод управління капіталом. Однак подібно методу усереднення витрат, цей підхід безпосереднім чином пов'язаний з характером зміни цін на конкретному ринку, де укладаються угоди. Метод вибудовування пірамід прямо протилежний методу усереднення витрат. Побудова пірамід полягає в простому додаванні позицій у виграшну торгівлю. Наприклад, якщо Джо Трейдер інвестував 5.000 доларів під
 10. 13.3 Вимоги до методів прийняття рішень
  метод застосовувати - залежить від реального змісту проблеми, а не від знань, бажання і вміння керівника або співробітника. Краще взагалі не починати справу, ніж приймати невигідні, а те і недозволені методи лише на тій підставі, що вони добре відомі, зручні або когось влаштовують. Щоб цього уникнути, необхідно враховувати деякі вимоги, які пред'являються-ються до раціональних методів.
 11. 2. «Генетика» і «телеологія» в дискусіях про методи побудови господарських планів
  методів. Найвищим досягненням став опублікований в 1926 р. «Баланс народного господарства Сою-СРСР за 1923/24 рік», складений під керівництвом управляю-I пі 1 про ЦСУ СРСР Павла Івановича Попова (разом з ним у розробці брали участь Л.Н. Литошенко, Про . А. Квіткін, Н.О. Дубенецький, | Ф I. Дубовик та И.А, Морозова). Народногосподарський баланс li1> вивів велике враження на 19-річного випускника
 12. 1.5 Мікроекономіка і макроекономіка
  дерева, не бачачи за ними лісу, тоді як макроекономіка за лісом не розрізняє окремих дерев. Або, інакше, макроекономіка вивчає фактори, що визначають розміри "суспільного пирога", тоді як мікроекономіку цікавлять його склад і розподіл. Обидва розділу економічної теорії однаково важливі для економічної освіти. "Ви утворені менш ніж наполовину, - зауважив П. Самуельсон, -
© 2014-2022  epi.cc.ua