Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

2.6.5. Процедура перевезення із застосуванням книжки МДП

При тимчасовому ввезенні дорожнього транспортного засобу, состава транспортних засобів або контейнера, що використовується для перевезення вантажів з дотриманням процедури МДП, не потрібно спеціального митного документа і гарантій для відповідного транспортного засобу. Дане положення, втім, не перешкоджає державам - учасницям Конвенції МДП вимагати виконання в митниці місця призначення формальностей, що передбачаються внутрішнім законодавством, для забезпечення того, щоб після закінчення операції МДП дорожній транспортний засіб, состав транспортних засобів або контейнер були вивезені.
Коли операція МДП провадиться дорожнім транспортним засобом або составом транспортних засобів, на них мають бути прикріплені прямокутні таблички з написом "TIR", одна табличка поміщається спереду, а інша така ж табличка ззаду дорожнього транспортного засобу або состава транспортних засобів. Ці таблички повинні бути поміщені таким чином, щоб вони були добре видно, і мають бути знімними.
На кожний дорожній транспортний засіб або контейнер складається одна книжка МДП. Однак єдина книжка МДП може складатися на состав транспортних засобів або на декілька контейнерів, навантажених на один дорожній транспортний засіб або на склад транспортних засобів. У цьому випадку у вантажному маніфесті книжки МДП має зазначатися окремо вміст кожного транспортного засобу, що складає частину состава транспортних засобів, або кожного контейнера.
Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. Вона повинна містити щонайменше таке число відривних листків для прийняття книжки до митного оформлення та для її оформлення, яка необхідна для здійснення даного перевезення.
Операція МДП може проводитися через декілька митниць місця відправлення та місця призначення; однак за винятком випадків особливого на те дозволу зацікавлених держав - учасниць Конвенції МДП:
- митниці місця відправлення повинні знаходитися тільки в одній країні;
- митниці місця призначення повинні знаходитися не більше ніж у двох країнах;
- загальне число митниць місця відправлення та призначення не повинно перевищувати чотирьох .
Вантажі та дорожній транспортний засіб, состав транспортних засобів або контейнер повинні пред'являтися в митниці місця відправлення разом із книжкою МДП. Митні органи країни відправлення повинні вживати необхідних заходів для того, щоб упевнитися в точності вантажного маніфесту, і для накладення митних печаток і пломб або для контролю митних печаток і пломб, накладених під відповідальність згаданих митних органів належним чином уповноваженими особами.
Митні органи можуть установити для перевезень, що провадяться по території їхньої країни, визначений термін перевезення і вимагати, щоб дорожній транспортний засіб, состав транспортних засобів або контейнер прямували за визначеним маршрутом.

У кожній проміжній митниці та в митницях місця призначення дорожній транспортний засіб, состав транспортних засобів або контейнер пред'являються для контролю митним органам з міститься в них, і з належить до вантажу книжкою МДП.
За винятком випадків огляду вантажів, що провадиться митними органами, проміжні митниці визнають, як правило, печатки і пломби, накладені митними органами інших держав-учасниць, за умови, що вони не пошкоджені. Проте співробітники проміжних митниць можуть, якщо це обумовлено необхідністю контролю, накладати додатково власні печатки і пломби. Визнані державами-учасниками митні печатки і пломби користуються на їхній території захистом тих же правових норм, що і національні митні печатки і пломби.
Митні органи можуть тільки у виняткових випадках:
- вимагати, щоб при проїзді по території їхньої країни дорожні транспортні засоби, состави транспортних засобів або контейнери супроводжувалися за рахунок перевізників;
- провадити у дорозі перевірку й огляд вантажу дорожніх транспортних засобів, состав транспортних засобів або контейнерів.
Якщо митні органи роблять у дорозі або в проміжній митниці огляд вантажу в дорожньому транспортному засобі, составі транспортних засобів або контейнері, вони повинні зробити позначку про накладені нові печатки та пломби і про характер виконаного контролю на відривних листках книжки МДП, використаних у їхній країні, на відповідних корінцях, а також на відривних листках книжки МДП.
Якщо митні пломби і печатки пошкоджено у дорозі в умовах інших, ніж ті, які дозволяються Конвенцією МДП, або якщо вантаж загинув або був пошкоджений, але не були пошкоджені пломби або печатки, слід дотримувати порядку, встановленого в Додатку 1 до Конвенції стосовно використання книжки МДП, без шкоди для можливості застосування положень національного законодавства і, крім того, має бути заповнений протокол, що є в книжці МДП.
Коли частина перевезення із застосуванням книжки МДП провадиться по території держави, яка не є учасницею Конвенції МДП, то операція МДП призупиняється на цій частині дороги. У цьому випадку митні органи держави, по території якого продовжується потім перевезення, приймають книжку МДП для поновлення операції МДП за умови, що митні печатки і пломби і / або розпізнавальні знаки не пошкоджені. Це ж положення застосовується у відношенні тієї частини маршруту, на якій книжка МДП не використовується власником книжки на території держави-учасниці у зв'язку із здійсненням простіших митних транзитних процедур або коли застосування митного транзитного режиму не є необхідним.
У цих випадках митниці, в яких операція МДП була перервана або відновлена, розглядаються як проміжні митниці відповідно при в'їзді або при виїзді з країни.
За умови дотримання положень Конвенції МДП раніше зазначену митницю місця призначення може бути замінено іншою митницею місця призначення.
При прибутті вантажу в митницю місця призначення і за умови, що вантажі переводяться в умови іншого митного режиму або звільняються від мита з метою внутрішнього споживання, митне оформлення книжки МДП здійснюється негайно.
Особливості перевезення великовагових або громіздких вантажів.
На перевезення великовагових або громіздких вантажів з дотриманням процедури МДП поширюються всі положення Конвенції МДП, за винятком тих, відступи від яких передбачені особливими положеннями, зумовленими специфікою даної категорії вантажів.
Відповідальність гарантійного об'єднання при такому перевезенні поширюється не тільки на вантажі, перераховані в книжці МДП, але також на вантажі, які, хоча і не перераховані в цій книжці, знаходяться на платформі або між перерахованими в книжці МДП вантажами.
На обкладинці і на всіх відривних листках книжки МДП повинен бути зроблений жирним шрифтом напис: "Великовагові або громіздкі вантажі" англійською або французькою мовою.
Митні органи місця відправлення можуть вимагати, щоб пакувальні листи, фотографії, креслення і т.д., які вважаються необхідними для розпізнання вантажів, були додані до книжки МДП. У такому випадку вони завіряють ці документи; один примірник зазначених документів прикріплюється до внутрішнього боку обкладинки книжки МДП і в усіх маніфестах книжки робиться позначка про наявність цих документів.
Митні органи проміжних митниць визнають митні печатки і пломби і / або розпізнавальні знаки, накладені компетентними органами інших держав-учасниць. Вони можуть, однак, додати інші печатки і пломби і / або розпізнавальні знаки; в цьому випадку вони роблять відмітки про накладені нові печатки та пломби і / або розпізнавальні знаки на відривних листках книжки МДП, використаних у їхній країні, на відповідних корінцях, а також на відривних листках книжки МДП.
Якщо у дорозі або в проміжній митниці провадять огляд вантажу, вимушені зняти печатки та пломби і / або розпізнавальні знаки, вони роблять відмітки про накладені нові печатки та пломби і / або розпізнавальні знаки на відривних листках книжки МДП , використаних у їхній країні, на відповідних корінцях, а також на відривних листках книжки МДП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6.5. Процедура перевезення із застосуванням книжки МДП "
 1. 2.6. Міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
  перевезення вантажів із застосуванням книжки
 2. 2.6.2. Книжка МДП
  процедури МДП має право тільки держатель книжки МДП. Книжки МДП видаються гарантійними об'єднаннями держав - учасниць Конвенції МДП. У Російській Федерації книжки МДП видаються Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП). Такі книжки друкуються на французькій мові, за винятком першого невідривного жовтого листа, який друкується англійською або російською. У книжці
 3. 2.6.4. Допущення дорожніх транспортних засобів
  процедуру разового допущення відповідно до Інструкції про порядок допущення транспортних засобів (контейнерів) для перевезення товарів під митними печатками і пломбами. Передбачена зазначеної Інструкції запис про разовому допущенні робиться в графі "Для службового користування" книжки МДП. Свідоцтва про допущення також не пред'являються в разі перевезення великовагових або громіздких
 4. 2.6.3. Гарантійні об'єднання
  процедури МДП, ця відповідальність починається з моменту ввезення вантажу або, якщо операція МДП призупиняється, з моменту прийняття книжки МДП для оформлення митницею, в якій операція МДП поновлюється. Гарантійне об'єднання несе відповідальність не тільки за вантажі, перераховані в книжці МДП, але також за будь-які вантажі, які не були перелічені в цій книжці, знаходяться в
 5. 2.6.1. Загальні положення
  процедури, так званої процедури МДП, встановленої у цій Конвенції; b) термін "ввізне або вивізне мито та збори" означає мито митниці та всі інші мита, податки, збори та інші суми, що стягуються при ввезенні або вивезенні або у зв'язку з ввезенням або вивезенням вантажів, але виключаючи суми і збори, обмежені за величиною до приблизної вартості наданих послуг; c) термін "дорожнє
 6. 2.2. Дорожня перевезення вантажів
  перевезення є Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, підписана в Женеві 19 травня 1956 (КДПВ). Російська Федерація бере участь в даній Конвенції у порядку правонаступництва СРСР. Також учасниками КДПВ є: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Угорщина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди,
 7. 6.1. Загальна характеристика
  процедур і належного обліку проблем транзитних країн. Російська Федерація в даний час не є учасником даної Конвенції. Водночас її положення можуть застосовуватися при регулюванні відповідних відносин за участю російських суб'єктів за умови, що їх діяльність включається в сферу застосування Конвенції. Остання охоплює відносини, що виникають на підставі договору
 8. § 5. ТРАНСПОРТ
  перевезеннях вантажів і пасажирів, так і відомчий транспорт, який здійснює перевезення, як правило, для свого відомства, підприємства і т. п . Основними показниками, що характеризують діяльність транспорту та розробляються статистикою транспорту, є вантажообіг, пасажирооборот і доходи від перевезень. Вантажообіг транспорту відображає обсяг робіт з перевезень вантажів. Він вимірюється в
 9. 3.10.3. Сплата провізних платежів
  перевезення по залізницях відправлення - з відправника на станції відправлення; 2) за перевезення по залізницях призначення - з одержувача на станції призначення; 3) за перевезення по транзитних залізницях - з відправника на станції відправлення або з одержувача на станції призначення. При перевезенні через кілька транзитних залізниць допускається оплата за перевезення по одній або
 10. 35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
  перевезенні. Фрахтівник зобов'язується транспортувати товар і передати його правомочній власнику коносамента в порту призначення після закінчення морського перевезення. Крім того, коносаментом підтверджується, що фрахтівник занурив певні товари (бортовий коносамент) або прийняв їх до перевезення (коносамент на вантаж, прийнятий до перевезення). Якщо бортовий коносамент свідчить про вантаження товарів на
 11. № 153. Роль особливих нарад і Військово-промислових комітетів у розвитку економіки Росії в 1915 р.
  перевезень і з продовольства. Головним з них було Особлива нарада з оборони, яке відало військовою промисловістю, розподіляло військові замовлення, а також об'єднувало дії трьох інших Особливих нарад. Дії Особливих нарад з палива, з перевезень і з продовольства були спрямовані на налагодження засмучені економічних зв'язків. Особлива нарада з перевезень організувало
 12. 3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
  перевезення.
 13. Додаток 2 Перелік базисних умов контракту, що регламентуються "Інкотермс-90"
  перевезення оплачено до ...; 4.CIP-carriage, insurancepaid ... - перевезення, страхування оплачені ...; 5.DAF-delivredatfrontier - поставлено на кордоні; 6.DDU-delivreddutyunpaid - поставлено без оплати мита; 7.DDP-delivreddutypaid - поставлено з оплатою мита; 8.FAS - free alongside ship-свободенвдольборта; 9. FOB-free on board-свободеннаборту; 10.CFr - cost, freiht
 14. 52. Умови поставки за міжнародними контрактами: CIF і CIP
    перевезення. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. За умовами CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Умови поставки CIP (carriage
 15.  3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної перевезення
    перевезення
 16.  3.10. Платежі за договором міжнародної залізничної перевезення
    перевезення
 17. В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009

 18. 8.3. Спосіб транспортування і відповідний термін
    перевезення товарів морем, коли передбачається інший вид транспорту. Це може поставити продавця в положення, коли він не зможе виконати своє зобов'язання надати покупцеві відповідний документ (наприклад, коносамент, морську накладну або електронний еквівалент). Наведена вище таблиця показує, який термін варто використовувати для кожного виду транспорту. Крім того, у введенні
 19. 3.3. Приймання вантажу до перевезення
    перевезенні від одного відправника за однією накладною на одній станції відправлення одному одержувачу на одну станцію призначення, вважаються відправкою. Є такі пологи відправок: вагонні відправки, дрібна відправка і відправка великотоннажного контейнера. Повагонной відправкою вважається пред'являється за однією накладною вантаж, для перевезення якого за його обсягу чи роду вантажу потрібен окремий
© 2014-2022  epi.cc.ua