Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє

26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє зробити три досить оче-видних виводу. По-перше, в складі робочої сили переважають чоловіки, одна-ко показники рівня безробіття представників обох статей приблизно одина-кови. По-друге, чорне населення, в порівнянні з білим, має більш нізкук частку в складі робочої сили і набагато вищий рівень безробіття третє, молодь, порівняно з рештою населення, також має що-до низьку частку у складі робочої сили і набагато вищий рівень безробіття.
Таким чином, ці дані показують, що параметри ринку тру-да для різних груп населення значно варіюються. Дані БСТ дозволяють вченим і політикам спостерігати поточні зміни відбутися у-яния економіки. На рис. 26.2 представлені коливання рівня безробіття в США починаючи з 1970 р. З наведеного графіка видно, що в економіці завжди присутні-ет деякий рівень безробіття, величина якого рік від року змінюється. Її зви-вий рівень, навколо якого відбуваються коливання, називається природним рівнем безробіття, а відхилення від нього називаються циклічної безработ-цей.
На графіку природний рівень безробіття зображений прямою лінією на рів-ні 6%, що приблизно відображає його значення в американській економіці в рассматріваемийперіод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє "
 1. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  наведений Кларком при ілюстрації закону спадної продуктивності. Якщо ми складемо вар-тість продукції, виробленої першого, другого, третього, четвертим і п'ятим робочим, то побачимо, що всі вони разом виробляють продукцію вартістю 30 дол, а отримують за-робітну плату 10 дол (по 2 дол кожен) . Різниця по * ступає капіталісту у вигляді відсотка. Отже, з сто-имости в 30
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  дані. З 610 тис. існуючих у світі пристосувань, які виконують виробничі операції відповідно до зало-женной в них програмою, 385 тис. сконструйовані в Японії. Вона займає перше місце і за кількістю роботів на одного робітника. Особливе значення має той факт, що цій країні вдається утримувати лідерство у світі за стабільності цін і рівнем заробітної плати. Разом з тим в
 3. 6. Монопольні ціни
  призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі підприємця завжди підпорядкований пануванню споживачів. Інакше йде справа з власниками
 4. Коментарі
  дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології індивідуалізму) вони протиставляли розгляд колективних дій і колективних інститутів корпорацій, профспілок, політичних партій. Сам термін інституціоналізм походить від слова інститут, під яким малися на увазі певний звичай, порядок, прийнятий у суспільстві, а також закріплення
 5. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
  приведена в табл. 9.2. Таблиця 9.2 Аналіз кваліфікації працівників лікарні {foto129} Дані таблиці дозволяють зробити висновок про те, що лікарня має у своєму розпорядженні лікарським персоналом високої кваліфікації, досить велика питома вага лікарів вищої та першої категорії. Однак необхідно відзначити різке зниження в порівнянні з минулим роком питомої ваги лікарів першої категорії в загальній
 6. 4.6. Додаткова інформація
  наведені в алфавітному порядку найбільш вживані поняття у сфері нерухомості, за винятком тих, які докладно розглядаються в цьому навчальному посібнику Акт передачі - документ, використовуваний іноді замість закладений в залежності від характеру законодавства щодо об'єктів нерухомості. Акт передачі засвідчує передачу титулу на землю дочірньому особі (іпотечної компанії
 7. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  дані про торгові обмеження і економічному зростанні вісімнадцяти країн, що розвиваються в 80-ті роки - восьми країн з найнижчими торговими бар'єрами і десяти - з найвищими. Перші вісім протягом 80-х років скоротили і до того невисокий рівень імпортних тарифів. У більшості випадків вони утримувалися і від застосування контролю за валютними курсами, так що доходи чорного
 8. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  безробіття або коли в систему надходить нова робоча сила, найбільш кваліфіковані з цих безробітних по суті займають ті робочі місця з наявного розподілу, які нижче їх кваліфікації, але найближче до неї підходять. Якщо, наприклад, в систему надходить більше випускників коледжів, ніж їй потрібно, як це і сталося, то ці нові робочі змушені вибирати робочі місця,
 9. Класифікація ринків праці
  дані моделі. Існує безліч факторів, внаслідок яких відбувається безперервне звільнення найманих працівників з величезного числа підприємств у будь-якій країні з розвиненою ринковою економікою. Відбувається масове переміщення найманих працівників з одних робочих місць, підприємств, галузей на інші . В ході такого переміщення, а також при виході зі сфери потенційного ринку праці утворюються
 10. Тіньова економіка
  дані за 1998 р., то країною з найбільш високою часткою тіньового сектора є Греція (29,0% офіційного ВВП). На другому місці Італія (27,8%) і Бельгія (23,4%). В середньому ешелоні виявляються Ірландія, Канада, Франція і Німеччина (14,9% - 16,3 %). Найбільш низькі показники частки тіньового сектора мають Австрія (9,1%), США (8,9%) і Швейцарія (8,0%). На перший погляд ці цифри відносно невеликі.
© 2014-2022  epi.cc.ua