Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

2.1.2. Основні фахівці видавництва

Як вітчизняний, так і світовий досвід видавничої діяльності свідчить про те, що є певний мінімально необхідний коло фахівців, без яких не можна обійтися при підготовці видань. Крім редактора в їх число входять фахівці за такими напрямками, як маркетинг, ресурси (мається на увазі забезпечення виробництва папером і матеріалами), поліграфія, художнє оформлення видань, технічне редагування.
Редактор. Традиційне призначення редактора - редагування тексту. Редактор - провідний спеціаліст у видавництві і від його роботи багато в чому залежить якість випущених видавництвом книг. Однак характер роботи і сам статус редактора за останні роки істотно змінилися. На зміну редактору-правщики тексту прийшов редактор-організатор видання. Крім вирішення суто редакторських завдань, пов'язаних з роботою над авторським текстом, редактор значною мірою визначає видавничий репертуар, ініціює створення нових книг з тематики видавництва, працює з автором, починаючи з ідеї книги, займається поряд з іншими фахівцями питаннями її майбутньої реалізації, певною мірою відповідає за фінансовий успіх конкретного видавничого проекту.
Спеціаліст з маркетингу. З деяких пір ця фігура у видавництві стала порівнянна з редактором, а часом її значення оцінюється і вище.

У нашому курсі ціла глава відведена видавничому маркетингу, в ній ми і зупинимося докладніше на основних аспектах цієї діяльності.
Спеціаліст по ресурсах. Одна з особливостей книговидавничої справи - поєднання інтелектуального процесу з матеріальним виробництвом. Мало створити книгу в тому чи іншому вигляді (оригінал-макет, фотоформи, готові друковані форми), необхідно виготовити її тираж засобами поліграфії, а для цього необхідне відповідне матеріальне забезпечення, а значить і відповідні фахівці.
Спеціаліст з виробництва. Це працівник, який здійснює зв'язок видавництва з друкарнями, в коло обов'язків якого входять забезпечення необхідного рівня видавничо-поліграфічного оформлення книг, контроль якості поліграфічних робіт, відповідності поліграфічного виконання договору між видавництвом і друкарнею і умовам специфікації на художнє та технічне оформлення по кожному виданню. Він же відстежує терміни виконання замовлення, розраховує потребу в папері і палітурних матеріалах, контролює витрачання їх поліграфічним підприємством. Він повинен не тільки добре знати технологію поліграфічного виробництва, а й мати техніко-економічними знаннями в галузі видавничої справи та поліграфії.
Художник (дизайнер) книги.
Займається художнім оформленням і художнім редагуванням видань, його головне завдання - створити художній образ книги, перетворити авторський оригінал у видавничий.
Художник (дизайнер) книги, природно, повинен мати спеціальне, художню освіту і добре знати технологію поліграфічного виробництва книги.
Технічний редактор. Розробляє технічне оформлення кожного видання, готує його до поліграфічного виконання шляхом розмітки кожного його елемента, контролює виконання друкарнею всіх художньо-оформлювальних вказівок видавництва, всіх технічних правил набору і верстки.
Технічний редактор вказує в ході розмітки оригіналу гарнітуру, накреслення і кегль шрифтів, прийоми набору і верстки, проводить розрахунок таблиць і висновків, визначає розміри ілюстрацій на смузі і способи їх відтворення, переглядає і візує готові до здачі в друкарню оригінали ілюстрацій, титульних аркушів, обкладинок, форзаців та інших елементів книги.
Крім того, технічний редактор відстежує дотримання нормативних вимог до набірному оформленню.
Зрозуміло, що далеко не у всіх видавництвах всі ці фахівці є штатними співробітниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1.2. Основні фахівці видавництва "
 1. 10.1.1. Процес ціноутворення у видавництві
  видавництва в області ціноутворення - важливий інструмент маркетингової діяльності. Завдання, які вирішуються в ході її реалізації, це насамперед продаж тиражів видаваних книг, забезпечення необхідного рівня рентабельності і прийнятних строків повернення вкладених коштів. Визначальним ланкою в ланцюжку ціноутворення є етап формування ціни у видавництві. Відпускна ціна видавництва
 2. 3.2.3. Рецензування
  фахівцям, які не працюють у видавництві. І в тому, і в іншому випадку рецензент допомагає видавництву відповісти на головні питання, що стосуються твори: - чи відповідає зміст затвердженим планом-проспектом і своїй назві; - наскільки враховує сучасний рівень розробок у галузі знань, якій присвячена книга; - чи відповідає мова твору читацького адресою; які його
 3. 3.3.2. Схвалення авторського оригіналу
  видавництвом чи ні повинен повідомити редактор, який оцінює рукопис з точки зору відповідності її змісту вимогам видавництва і дає висновок про придатність її до видання. Із зауваженнями редактора і рецензента, якщо такий був, знайомиться автор, який їх приймає або обгрунтовано відкидає. На цьому етапі рукопис допрацьовується, після чого знову повертається у видавництво.
 4. 8.4.1. Сегментування ринку
  основних понять в маркетингу є - дискомфорт в поведінці, діяльності, відчуттях людини або простіше - потреба у чомусь, що вимагає задоволення. Для задоволення потреби споживача в книзі видавець повинен досліджувати ринок. Але це вивчення потрібно і для того, щоб скоротити витрати і збільшити доходи видавництва. Одним з найважливіших інструментів маркетингу є сегментація
 5. 2.2.4. Права видавництва
  видавництва керуються у своїй діяльності статутом, в якому обумовлюються в тому числі і його права. У пункті 16 записано, що видавництво має право: - самостійно формувати тематичний план випуску літератури; - видавати періодичні друковані видання відповідно до Закону Російської Федерації; - укладати договори на випуск видань для державних потреб; - здійснювати
 6. 4.3.2. Видавничі портфелі
  видавництво, але не схвалені видавництвом. Сюди ж відносять авторські оригінали творів, що надійшли у видавництво самопливом, тобто не на замовлення видавництва, але які можуть бути прийняті до видання. Редакційний портфель. Включає вже прийняті до видання, схвалені, але знаходяться на стадії редакційної обробки твору. Виробничий портфель. Складається з творів,
 7. 10.2.1. Процес ціноутворення в книготорговом ланці
  основних формах - оптової та роздрібної. Оптова ціна складається з відпускної ціни видавництва і націнки оптового книготорговця, яка складається з наступних елементів: торгові витрати або витрати обігу (собівартість оптового обороту); дохід оптового книготорговця. Витрати обігу оптового книготорговця складаються з наступних складових: - витрати на зберігання продукції; - витрати
 8. 2.2.1. Загальні обов'язки видавництва
  основним законодавчим і нормативним актам, які безпосередньо стосуються видавничої діяльності, відносяться Закон РФ, Федеральний закон і. Насамперед, видавництво зобов'язане випускати будь-яке видання на основі договору з автором або його правонаступником у відповідність із законом про авторське право. Є й зобов'язання, які пов'язані з виконанням державних стандартів у частині оформлення кожного
 9. 4.2.3. Порушення авторського договору
  видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського договору з боку видавництва відзначимо наступні: - невипуск твору в світ; - прострочення у виплаті авторського гонорару; - спотворення твору. Можливі й інші порушення. Якщо вони не можуть бути відрегульовані сторонами в ході переговорів, рішення по них приймаються в ході судового розгляду. Порушення з
 10. 2.1. Структура видавництва
  видавництва
 11. 10.1. Відпускна ціна видавництва
  видавництва
 12. 8.1. Маркетингова діяльність видавництва
  видавництва
 13. 2. Організація роботи видавництва
  видавництва
© 2014-2022  epi.cc.ua