Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

8.4.1. Сегментування ринку

Одним з основних понять в маркетингу є <потреба> - дискомфорт в поведінці, діяльності, відчуттях людини або простіше - потреба у чомусь, що вимагає задоволення.
Для задоволення потреби споживача в книзі видавець повинен досліджувати ринок. Але це вивчення потрібно і для того, щоб скоротити витрати і збільшити доходи видавництва. Одним з найважливіших інструментів маркетингу є сегментація ринку.
Сегмент ринку - особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, продуктів чи підприємств, що володіють певними загальними ознаками.
До найбільш поширених критеріями сегментації ринку ставляться (наводиться за книгою: Сучасний маркетинг / Под ред.
В.Є. Хруцкого. - М.: Фінанси і статистика, 1991. - С. 62-63.):
- кількісні параметри сегменту (число потенційних споживачів, ємність сегмента з продажу та вартості, географія споживачів);
- доступність сегмента для видавництва (можливість задіяння каналів реалізації, умови транспортування та зберігання, достатність ємності каналів реалізації);
- істотність сегмента (його стійкість, можливості зростання);
- прибутковість сегмента (наскільки рентабельна буде робота видавництва на цей сегмент);
- сумісність сегменту з ринком основних конкурентів (в якій мірі конкуренти будуть протидіяти твердженням продукції видавництва на цьому сегменті);
- ефективність роботи на обраний сегмент (наявність у видавництва можливостей для роботи на вибраному сегменті: досвід, кадри, готовність до конкурентної боротьби);
- захищеність обраного сегмента від конкуренції (оцінка можливих конкурентів і власних сил видавництва для протистояння в конкурентній боротьбі).

Реальна оцінка потенціалу видавництва за цими критеріями дозволяє оцінити не тільки можливості виходу на нові для нього ринки, а й стабільність положення на тому сегменті, на якому видавництво працює традиційно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4.1. Сегментування ринку "
 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ
  сегментування ринку за географічним типу, коли в основу закладені географічні фактори; сегментування за демографічним принципом, в основі якого лежать демографічні ознаки; сегментування ринку за поведінковим принципом, виходячи з поведінкових особливостей
 2. 38 КОНКУРЕНЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ВИДИ, СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ
  сегментування ринку - комплексне обслуговування сегмента (частини) ринку ; 4) впровадження нововведень - діяльність у новій ринковій ніші, де відсутні конкуренти; 5) негайне реагування на потреби споживача - випередження конкурентів, яке досягається за рахунок більш мобільної системи
 3. ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ
  ринку амортизувати зміни в попиті і пропозиції так, щоб вони не викликали значних коливань цін на ринку. Забезпечується зміною обсягу ринку, залученням нових
 4. ЕМКОСТЬ РИНКУ
  ринку, доходів населення, ділової активності. Місткість ринку змінюється в
 5. 3. Функції ринку
  ринку визначаються стоять перед ним завданнями. Ринковий механізм покликаний знайти відповіді на три ключові питання: що, як і для кого виробляти? Для цього ринок виконує ряд функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 6. СТРУКТУРА РИНКУ
  ринку, до числа яких входять: кількість і розміри представлених на ринку фірм; ступінь, в якій товари різних фірм схожі між собою; легкість входу і з конкретного ринку; доступність ринкової
 7. делатель РИНКУ
  ринку цінних паперів, що відслідковує хід процесів на фондовому ринку, що оцінює тенденції, очікувану прибутковість, надійність цінних паперів, інформує учасників ринку про ціни, курсі,
 8. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  ринку праці, де функціонують принаймні два не конкурують один з одним ринку робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 9. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
  ринку або сукупності ринків, що проводиться з метою вивчення потенційного обсягу ринку, попиту на товари і послуги на даному ринку, конкурентного середовища, цін, потреб у товарах і послугах, що виявляються на ринку. Є частиною маркетингових
 10. ІНДЕКС РИНКУ
  ринку, що включає відношення цін до випущених в обіг
 11. ІНДЕКС ФОНДОВОГО РИНКУ
  ринку, що відображає весь спектр обертаються на ньому цінних
 12. РИНОК ГРОШОВИЙ
  ринку купівлі-продажу товарів у вигляді грошових коштів, частина ринку позикових капіталів. Агентами грошового ринку є в основному банки, брокерські та дилерські фірми, інші фінансово-кредитні установи, які беруть участь у купівлі-продажу кредитних грошей, валюти, цінних
 13. ГРОШОВИЙ РИНОК
  ринку купівлі-продажу товарів у вигляді грошових коштів, частина ринку позикових капіталів. Агентами грошового ринку є в основному банки, брокерські та дилерські фірми, інші фінансово-кредитні установи, які беруть участь у купівлі-продажу кредитних грошей, валюти, цінних
 14. розбіжності (ДІВІРГЕНЦІЯ)
  ринку, коли показники ринку вказують на різні
 15. ТИСК НА КОНКУРЕНТА
  ринку або обмеження зайнятого ним сегмента
 16. 6.3. Інфраструктура ринку
  ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, аукціонами, ярмарками, посередницькими фірмами небіржового характеру.
© 2014-2022  epi.cc.ua