Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3.2. Видавничі портфелі

Видавничий портфель - це твори в незавершеному виробництві, що знаходяться на різній стадії редакційно-видавничої обробки.
За місцем знаходження творів у незавершеному виробництві видавничі портфелі діляться на договірний, редакційний і виробничий.
Договірний портфель. Сюди входять твори, які ще створюються авторами за авторським договором замовлення, а також які знаходяться у авторів на доопрацюванні або вже представлені у видавництво, але не схвалені видавництвом. Сюди ж відносять авторські оригінали творів, що надійшли у видавництво самопливом, тобто не на замовлення видавництва, але які можуть бути прийняті до видання.
Редакційний портфель.
Включає вже прийняті до видання, схвалені, але знаходяться на стадії редакційної обробки твору.
Виробничий портфель. Складається з творів, що знаходяться на різних стадіях виробничого процесу до здачі тиражу в книготорговельну мережу або надходження його на склад видавництва.
Розмір кожного портфеля, виражений у видавничих аркушах, взятий на будь-який день підрахунку, називається портфельним запасом або залишком портфеля.
Портфельний запас, забезпечує нормальну роботу видавництва і планомірний випуск книг.
Портфельний запас, що забезпечує нормальну роботу видавництва і планомірний випуск книг (нормативний портфельний запас) визначається шляхом множення середнього обсягу одноденного випуску в цілому по видавництву або по розділах випускаються книг (що розрізняються за трудомісткості і складності підготовки) на нормативний термін знаходження книг у портфелі (встановлюється у видавництві на основі досвіду роботи).

Щоб портфельні запаси забезпечували стабільну роботу видавництва, необхідно постійно заповнювати портфельні запаси. Для цього існує план руху портфелів - план, за яким видавництво визначає, яким має бути обсяг поповнення кожного видавничого портфеля.
Детальніше про це можна дізнатися з книги Маркуса В.А. <Організація і економіка видавничої справи> (М., 1983).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3.2. Видавничі портфелі "
 1. 4.3. Видавничий портфель
  портфель
 2. В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002

 3. АГРЕСИВНИЙ ПОРТФЕЛЬ
  портфель (набір, сукупність) придбаних юридичною або фізичною особою цінних паперів, щодо яких очікується різке збільшення курсу. Протилежне поняття - захисний
 4. 1.2.2. Стандарти у видавничій справі
  видавничу діяльність, назвемо деякі: - ГОСТ 7.60-90. Видання. Основні види. Терміни та визначення. (Після прийняття стандарту галузі ОСТ 20.130-97 готуються зміни); - ГОСТ 7.4-95. Видання. Вихідні відомості; - ГОСТ 7.9-95. Реферат і анотація. Загальні вимоги; - ГОСТ 7.12-93. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила; - ГОСТ 7.62-90.
 5. 1.2. Розрахунок обсягу видання
  видавничої справи / Упоряд. В.А. Маркус. - М., 1987. - С. 96-100.) Оригінал машинописний Кількість сторінок: 486 повних + 14 неповних (166 рядків). Ємність сторінки в авторському оригіналі: 60 x 30=1800 знаків. Загальна кількість знаків: 486 x 1800 + 166 x 60=884 760 знаків. Обсяг авторського тексту в авторських аркушах: 884760? 40000=22,1. У обліково-видавничих аркушах (за виданням: Інструкція по
 6. портфельна теорія
  портфеля цінних паперів і оцінки прибутку. Включає 4 основні елементи: оцінку активів, інвестиційні рішення, оптимізацію портфеля, оцінку
 7. 1.2.1. Закони та підзаконні акти
  видавничої справи. Основними з них є: Закон Російської Федерації від 9 липня 1993 р. № 2124-1 (в редакції від 19.07.95 р.); Федеральний закон Російської Федерації від 29 грудня 1994 р. № 77-ФЗ;, затверджено постановою Ради Міністрів РРФСР від 17 квітня 1991 р. № 211; Питання компетенції Федерального закону Російської Федерації від 1 грудня 1995 р. № 191-ФЗ (за закінченням терміну
 8. 5.1.2. Собівартість
  видавничої собівартості. Розрізняють повну і Общеіздательскіе собівартість. Повна собівартість видавничої продукції включає в себе витрати на виробництво видання (Общеіздательскіе собівартість) і позавиробничі (комерційні) витрати на нього. Відповідно Общеіздательскіе собівартість виключає комерційні витрати. Специфіка книжкової продукції відображається у складі та структурі її
 9. Портфель цінних паперів
  Портфель цінних паперів - набір цінних паперів, що забезпечує задовільні для інвестора якісні характеристики входять до нього фінансових інструментів. Критеріями якості цінних паперів є їх прибутковість, ліквідність, надійність і рівень
 10. 5. Видавнича собівартість
  5. Видавнича
 11. 8. Видавничий маркетинг
  8. Видавничий
 12. 3. Редакційно- видавничий процес
  видавничий
 13. 5.2. Структура собівартості видавничої продукції
  видавничої
 14. 1. Видавнича діяльність в Російській Федерації
  1. Видавнича діяльність в Російській
 15. 11.1. Роль реклами у видавничій діяльності
  видавничої
© 2014-2022  epi.cc.ua