Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3.1. Планування у видавництві

Об'єктами видавничого планування є видання, що знаходяться на різних стадіях підготовки та випуску, а також матеріальні та фінансові ресурси. Першорядне значення при плануванні роботи видавництва має план випуску.
План випуску - це перелік видань, намічених видавництвом до випуску протягом певного часу з основними характеристиками кожного видання, зазначенням способу друку, планованого терміну випуску, друкарні, в якій розміщено замовлення, стану видання на момент складання плану.
Для організації своєчасної підготовки видань до редакційної роботі формується ще один план - план редакційної підготовки.
Для цілей планування та обліку видавничої продукції розроблена своя система вимірювальних величин, яку використовують при визначенні кількісних показників випуску, обліку руху матеріальних і фінансових ресурсів, при формуванні собівартості і відпускної ціни, визначенні потреби в папері і палітурних матеріалах, розрахунках з поліграфічними підприємствами, а також для цілей статистики.
Видавнича діяльність характеризується такими показниками, як асортимент випуску, обсяг випуску, тираж і листаж видань.
Асортимент видавничої продукції - це число видань (назв), випущених одним видавництвом, групою видавництв або всіма видавництвами країни за якийсь період. При цьому кожен том багатотомного видання вважається окремим виданням. У свою чергу, під виданням розуміється твір друку, поліграфічно самостійно оформлене, пройшов редакційно-видавниче опрацювання, що має встановлені вихідні відомості і призначене для передачі в ньому інформації.
Видання діляться на нові і повторні. Новим для кожного видавництва вважається видання, яке або випускається їм вперше, або, якщо раніше воно їм видавалося, випускається в новій редакції або в новому оформленні. Повторним виданням (перевиданням) вважається випуск видання, яке вже випускалося даними видавництвом. Воно може бути доповненим, виправленим, переглянутими, розширеним, стереотипним.
Під примірником розуміється кожна окрема одиниця тиражу видання.
Тираж - загальне число примірників видання, а загальний тираж для даного видавництва - сума тиражів видань, випущених видавництвом за певний період.

Одиницями вимірювання об'єму видань є авторський аркуш, обліково-видавничий аркуш, друкований аркуш.
Авторський аркуш. Це одиниця виміру обсягу авторського оригіналу.
Авторський аркуш дорівнює 40000 друкованих знаків прозового тексту (включаючи пропуски між словами, знаки пунктуації, цифри і вважаючи неповні кінцеві рядки за повні), 700 рядкам віршованого твору або 3000 см кв. площі образотворчого матеріалу.
Технологія підрахунку обсягу твору наводиться в <Інструкції щодо обчислення обсягу літературного твору в авторських аркушах> (див.: Нормативні матеріали з видавничої справи: Довідник. - М., 1987. - С. 96-100 .).
Обліково-видавничий (видавничий) лист. Це одиниця виміру обсягу всього надрукованого в книзі матеріалу, як створеного автором, так і не є результатом авторської праці (колонцифри, зміст або зміст із заголовками, повністю повторюють заголовки всередині видання, видавнича анотація, вихідні відомості, редакційне передмову та ін.) У цифровому вираженні обчислюється так само як авторський аркуш.
Друкований лист. Це одиниця виміру обсягу поліграфічно оформленого видання. Розрізняють фізичний і умовний друковані аркуші.
Фізичний друкований аркуш дорівнює половині паперового аркуша стандартного формату.
Умовний (наведений) друкований аркуш - це друкований аркуш, наведений до формату 60 x 90 см, який служить обліковою одиницею. Для приведення до нього друкованих аркушів іншого формату використовуються коефіцієнти переведення фізичних друкованих аркушів в умовні:

Формат паперу, см Площа друкованого аркуша, см кв. Коефіцієнт перекладу
60x90 5400 1,00
60x84 5040 5040 (5400=0,93
70x90 6300 6300 (5400=1,17
75x90 6750 6750 (5400=1, 25
70x100 7000 7000 (5400=1,3
84x108 9072 9072 (5400=1,68
Обсяг видання в умовних друкованих аркушах вказується у випускних даних.

Уявлення про масштаби діяльності того чи іншого видавництва дає такий показник, як загальний листаж випущеної продукції, одиницею виміру якого є друкований аркуш-відбиток. листаж визначається множенням обсягу видання в друкованих аркушах на тираж.
По загальному листаж в приведених до формату 60х90 см друкованих аркушах-відбитках видавництво встановлює кількість паперу, необхідне для випуску видань (виходячи із середньої маси 1 млн. аркушів-відбитків), а за кількістю друкованих аркушів-відбитків має уявлення про завантаження друкарень і розраховується з ними за виготовлення тиражів.
Існують показники, які допомагають видавцеві орієнтуватися в тому, наскільки економічно використовується закуповувана їм для видань папір. Відомо, що число друкованих знаків в друкованому аркуші (його ємність) не є величиною постійною. Залежно від формату смуги набору, застосовуваного кегля шрифту, від деяких інших факторів, це число може бути різним. Тому використовується такий показник, як коефіцієнт ємності умовного друкованого аркуша - відношення обсягу видання в обліково-видавничих аркушах до обсягу його в умовних друкованих аркушах. Чим вищий цей коефіцієнт, тим вместительнее умовний друкований аркуш.
При виборі формату для конкретного видання видавець може орієнтуватися на коефіцієнт використання площі паперу - відношення площі смуги до площі сторінки до обрізки блоку або книги в обкладинці, виражене у відсотках (див. ОСТ <Видання книжкові та журнальні. Основні параметри видавничо-поліграфічного оформлення>).
При плануванні деяких параметрів видавничої діяльності (наприклад, видавничої собівартості) використовуються також середні кількісні показники (середній об'єм видання, середній наклад, середня місткість, середній коефіцієнт ємності).
Використовувати середні величини необхідно при аналізі однорідних груп видань.
Видавнича планування необхідно для забезпечення необхідних термінів випуску видань .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.3.1. Планування у видавництві"
 1. 10.1.1. Процес ціноутворення у видавництві
  видавництва в області ціноутворення - важливий інструмент маркетингової діяльності. Завдання, які вирішуються в ході її реалізації, це насамперед продаж тиражів видаваних книг, забезпечення необхідного рівня рентабельності і прийнятних строків повернення вкладених коштів. Визначальним ланкою в ланцюжку ціноутворення є етап формування ціни у видавництві. Відпускна ціна видавництва
 2. 3.3.2. Схвалення авторського оригіналу
  видавництвом чи ні повинен повідомити редактор, який оцінює рукопис з точки зору відповідності її змісту вимогам видавництва і дає висновок про придатність її до видання. Із зауваженнями редактора і рецензента, якщо такий був, знайомиться автор, який їх приймає або обгрунтовано відкидає. На цьому етапі рукопис допрацьовується, після чого знову повертається у видавництво.
 3. 2.2.4. Права видавництва
  видавництва керуються у своїй діяльності статутом, в якому обумовлюються в тому числі і його права. У пункті 16 записано, що видавництво має право: - самостійно формувати тематичний план випуску літератури; - видавати періодичні друковані видання відповідно до Закону Російської Федерації; - укладати договори на випуск видань для державних потреб; - здійснювати
 4. 4.3.2. Видавничі портфелі
  видавництво, але не схвалені видавництвом. Сюди ж відносять авторські оригінали творів, що надійшли у видавництво самопливом, т.е . не на замовлення видавництва, але які можуть бути прийняті до видання. Редакційний портфель. Включає вже прийняті до видання, схвалені, але знаходяться на стадії редакційної обробки твору. Виробничий портфель. Складається з творів,
 5. 3.2 .3. Рецензування
  видавництва, другий замовляється фахівцям, які не працюють у видавництві. І в тому, і в іншому випадку рецензент допомагає видавництву відповісти на головні питання, що стосуються твори: - чи відповідає зміст затвердженим планом- проспекту і своїй назві; - наскільки враховує сучасний рівень розробок у галузі знань, якій присвячена книга; - чи відповідає мова твору
 6. 10.2.1. Процес ціноутворення в книготорговом ланці
  видавництво - кінцевий споживач; - видавництво - роздрібне книготорговое підприємство - споживач; - видавництво - оптове книготорговое підприємство - роздрібне книготорговое підприємство - кінцевий споживач; - видавництво - дилер - покупець. Ціна книги в книготорговом ланці існує в двох основних формах - оптової та роздрібної . Оптова ціна складається з відпускної ціни
 7. 8.4.1. Сегментування ринку
  видавництва. Одним з найважливіших інструментів маркетингу є сегментація ринку. Сегмент ринку - особливим чином виділена частина ринку , група споживачів, продуктів чи підприємств, що володіють певними загальними ознаками. До найбільш поширених критеріями сегментації ринку ставляться (наводиться за книгою: Сучасний маркетинг / Под ред. В.Є. Хруцкого. - М.: Фінанси і статистика,
 8. 2.2.1. Загальні обов'язки видавництва
  видавництва якраз і випливають із необхідності і доцільності виконання окремих їх положень. Нагадаємо, що до основних законодавчих та нормативних актів, які безпосередньо стосуються видавничої діяльності, відносяться Закон РФ, Федеральний закон і. Насамперед, видавництво зобов'язане випускати будь-яке видання на основі договору з автором або його правонаступником у відповідність із законом про
 9. 4.2.3. Порушення авторського договору
  видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського договору з боку видавництва відзначимо наступні: - невипуск твору в світ; - прострочення у виплаті авторського гонорару; - спотворення твору. Можливі й інші порушення. Якщо вони не можуть бути відрегульовані сторонами в ході переговорів, рішення по них приймаються в ході судового розгляду. Порушення з
 10. 2.1. Структура видавництва
  видавництва
 11. 2. Організація роботи видавництва
  видавництва
© 2014-2022  epi.cc.ua