Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.10.10. Деякі міркування про ціни


Висловлю додатково міркування з даного питання. Вони призначені для тих, хто зайнятий не попереднім, а проміжним або просунутим вивченням економіки.
Еволюція економічних категорій. Економічні поняття еволюціонують, як і все в світі. Збереження віджилих імен шкодить науці. Зокрема, це слід мати на увазі щодо терміна «ринок». Раніше використовували терміни «товарне господарство», «товарне виробництво» як пологових. Словом «ринок» називали тільки сферу обміну, обігу. Зараз слід слово «ринок» використовувати в якості родового для назви даного типу економічних відносин. Система ринкових відносин охоплює всю їх сукупність, в тому числі товарні, вартісні, грошові тощо Значення кожного з них визначається теоретично (тобто системою) в єдності, а не відокремлено.
Розвиток ринкових відносин призвело до виникнення грошей, грошових відносин і, тим самим, до формування торгівлі. Це змінило відображення праці як основного фактора пропорцій обміну товарами: замість вартості праця стала проявлятися в ціні. Вартість товару перетворилася на ціну товару. Ціна? не вартість товару, а його перетворена форма. Однак консерватизм термінології тощо привів до збереження колишнього імені для назви нових типів ринкових відносин. В результаті безперервна полеміка про суть вартості, ціни. І треба знати кінцеву її причину. Вона полягає в тому, що вчення про вартість сприймають як підхід до пояснення експлуатації. «Трудова теорія вартості»? вихідний пункт для пояснення прибутку як неоплаченої праці працівників і прояв експлуатації. У такому випадку пояснення експлуатації? мета, а інші категорії? кошти.
Експлуатація? праця? прибуток? вартість
Цей підхід слід визнати істинним. Але слід врахувати його критику опонентами і уточнити його трактування, в т.ч. використовувані поняття. І історія економічної думки показує таке спрямування.
Експлуатація
--- + ---
неекономічна? економічна
(рабів) --- + ---
мінова? фінансова
(наймом) --- + ---
споживачів? громадян
(цінова) (податкова)
Причина протиборства. Злободенною проблемою економічної науки залишається поняття вартості. Мабуть, навіть зростає протистояння концепцій з цієї проблеми. І слід заздалегідь визнати той факт, що причина полеміки? ідеологія, політика. Вартість сама по собі не проблематична, а проблематичні висновки з неї. Для опонентів вартість або заперечує, або приховує експлуатацію людини людиною в умовах ринку. Ті, кому вигідна експлуатація, наймають легіон дослідників, які заперечують цей факт. Іншим, з яких «деруть три шкури», не залишається нічого іншого, як захищати право на шматок хліба в боротьбі з ідеологією експлуатації. А для цього потрібно пояснити суспільству те, як відбувається експлуатація вільної праці, а зараз і будь-якого споживача, громадянина. І без істинного пояснення вартості цього не досягти.
Чи не становить труднощі пояснити неекономічну експлуатацію? рабовласництво, феодалізм. І її не треба замовчувати, оскільки вона широко поширена в сучасному суспільстві. Важче пояснити економічну експлуатацію. Вона виникла як функціональна експлуатація найманих працівників. У ХХ столітті головною стала фінансова експлуатація. Їй піддаються, насамперед, покупці, тобто ті, хто вступає в торговельні відносини з іншими,? цінова експлуатація. Наприкінці ХХ століття зловісні форми набуває податкова експлуатація всіх громадян.
Сьогодні експлуатують не тільки тих, хто живе продажем робочої сили, а й тих, хто вступає в ринкові відносини. Якщо людина зайнята натуральним господарством, то його примушують платити податки, які виявляються засобом «обслуговування державного боргу».
І вся полеміка про вартість йде тільки з цієї причини? бажання одних відкинути експлуатацію виробників, а інших? довести її. Але не зводиться до цього пояснення економічної експлуатації. Треба пояснити і найбільш поширену на сьогодні головну її форму? експлуатацію споживачів через диспаритет цін та експлуатацію громадян шляхом підвищення податків. А це вимагає іншого пояснення ринку, включення інших термінів. Тому догматизм не прийнятний з даного питання.
Структура сучасного ринку представлена всіма раніше існуючими типами ринкових відносин. Їх можна ідеалізовано вказати так: мена? натуральний обмін? звернення? торгівля? комерція? маркетинг (планомірна реалізація)? збут (плановий ринок). Відповідно різні і форми проявів цих типів ринку. Ці форми прояви можна назвати так: пропорція? рівність? еквівалентність? вартість? ціна? цінність. На основі такого підходу вартість є приватна, конкретна форма ринкових відносин.
Вартість? певний, конкретний тип ринкових відносин, коли посередником служать попередники грошей. Це? більш розвинені форми ринкових відносин в порівнянні з обміном. З давнини вони зберігаються як пережиток в чистому вигляді. У такому випадку вартість визначалася витратами праці і, мабуть, навіть ОНЗТ. І тут немає нічого містичного, трансцендентного. У такому випадку має пряме значення питання «скільки коштує товар». Пережитки цих відносин зберігаються по теперішній час, наприклад, при оплаті праці аграрних поденників [см. 21].
Каталізатором дискусії про вартість є діяльність центру громадських наук (ЦОН) економічного факультету МДУ, керованого Ю.М. Осиповим. Намагаючись відстояти вартість, він прийшов до концепції трансцендентної її суті. І тим самим «викликав вогонь на свою концепцію». З підтримкою або запереченням цієї ідеї виступили багато дослідників. При цьому вони використовували і аргументи, висловлені західними дослідниками з даного питання. Особливо згубні наведені міркування про нібито ненауковість есенціалізму (сутнісного підходу) [см. 164, с. 293-302 і 312-315].
У такому випадку має місце феноменалістской підхід, як визнає існування тільки чуттєво сприйманого і відмовляється від визнання можливості іншої істинності явища. Скажімо, почуття визнають «вертіння» сонця навколо землі і цього достатньо і немає чого шукати інших істин в даному факті ... Істина ж, тим не менш, інша.
Що стало традиційним визначення ціни як «грошової оцінки вартості товару» приводить до заперечення конкретності вартості. При грошовій оцінці вартості товару, перетворюється в ціну товару, вартість виявляється феноменом, який можна мислити, але якого в реальності немає. У такому випадку трактування поняття вартості породжує феноменалістской підхід, який заперечує правомірність існування «внутрішньої» суті? «Есенції» даного типу ринкових відносин.
У концепції Ю.М. Осипова не все ясно, але трансцендентний характер вартості придуманий не їм, а мається на певній мірі у Маркса. Оскільки ж «марксисти», в цілому, не зрозуміли ідей Маркса, то нічого в цьому дивного немає. І ще треба обговорювати те, що Маркс писав і чому. У зв'язку з цим виникає необхідність спеціальних досліджень історії думки про трансцендентному співвіднесенні понять «вартість» і «ціна».
Тисячоліття використання поняття вартості привели до його некритичного сприйняття в якості штампа і навіть тоді, коли для цього немає підстав. Поява цін призвело до помилкового використання виразу «Скільки коштує?» Стосовно до ціни товару замість питання «яка ціна?». У зв'язку з цим слова «вартість» і «ціна» зазвичай вважаються синонімами. І термін «вартість» часто використовується для пояснення ціни. У той же час при аналізі ціни стали використовувати і інші вирази. У результаті виникло розуміння безлічі цін у одного і того ж товару.
Множинність цін не є просто ноуменальним явищем, а являє ступені формування сучасної системи цін, у якій зберігаються вихідні її форми як пережитків. Але ці ж форми цін одночасно можна вважати ноуменального явищами, що показують зміст найбільш розвинених форм цін, шлях їх формування.
Підстави розуміння цін. Синтез різних ідей для розуміння сучасного ціноутворення:
- вчення про працю взагалі;
- вчення Маркса про абстрактне працю;
- вчення Маркса про підпорядкування праці капіталу;
- слідства монопольної влади на ринку.
Що таке праця? У темі «Зайнятість» дана версія рішення цієї проблеми. Тут акцентуємо тільки висновок: праця є система матеріальних відносин з приводу роботи. І вся задача ФТЕ відобразити працю як систему матеріальних відносин, об'єктивно розвивається за власними законами. У кінцевому рахунку, мова йде про те, щоб показати закони розвитку цієї об'єктивної системи матеріальних відносин, що лежать в основі розвитку суспільства.
«Абстрактна праця». Ця категорія введена Марксом для пояснення ціноутворення. Маркс розрізняв два аспекти праці або двоїсту природу праці. Насамперед, кожна праця є певною професією, орієнтованої на виробництво певних благ. Така праця? основа суспільства, він виник задовго до появи мінових відносин і складає основу останніх. Розвиток мінових відносин призвело до становлення особливих законів розподілу праці та її продуктів. Суспільство намагається усвідомити їх.
З давнини існує положення про те, що праця визначає ціну товарів або ціна проявляє працю. Істинність цієї ідеї загальновизнана для дослідників, хоча не прийнятна для апологетів. Відносність цієї істини вимагала уточнень трактування праці. Наука давно усвідомила? не будь-який праця створює ціну товарів і т.п. Тому Маркс і сформулював поняття «абстрактного праці». Така праця? субстанція ціни, головний її фактор. Ціни товарів проявляють абстрактна праця. Але і ця істина відносна. Апологети її не сприйняли на увазі її наслідків? визнання експлуатації робітників найманої праці. А її адепти не зуміли адекватно її пояснити. Її трактування зводитися до фізіологічної характеристиці праці, хоча зазвичай говорили про її неприпустимість. Якщо абстрактна праця? фізіологічний феномен, то він повинен бути постійним для товару і, в такому випадку, ціни повинні бути незмінні. Практика ж ціноутворення показує змінність ціни одного і того ж товару в залежності від багатьох факторів.
У Маркса поняття абстрактний праця не повністю певне (що природно при розробці дослідником). У той же час загальний підхід до економіки однозначно свідчить про те, що абстрактною працею позначено соціальне явище. Для Маркса? ціна є матеріалізований (об'єктивований) праця, що виявляє відносини між людьми з приводу ресурсів. Уречевлення матеріальних відносин людей розвивається по багатьом законам і залежить від багатьох факторів. У зв'язку з цим динамічні і ціни, що проявляють один і той же абстрактна праця. І функція ФТЕ? розкрити об'єктивні закони упредметнення матеріальних відносин людей при ціноутворенні.
Закони розвитку ціноутворення передбачають більш конкретне пояснення того, як відбувається уречевлення відносин людей, перетворення витраченого на виробництво товару праці в ціну. Поки немає задовільного пояснення цього процесу.
Поняття «абстрактна праця» має право на існування. Це? витрати праці з точки зору інтелекту, менталітету, робочого часу, фізичних зусиль, небезпеки і т.п. У той же час, з точки зору панівної фізіологічної його трактування, незрозумілі коливання цін однієї і тієї ж величини матеріалізованої абстрактної праці, проявляються в динаміці цін товару.
Трактування поняття «абстрактна праця»
--- + ---
фізіологічна соціальна
Слід інакше трактувати це поняття. За Марксом абстрактна праця? не просто фізіологічні та психологічні характеристики праці, а спосіб їх суспільної оцінки при поставленні інтересів? здійсненні справедливих домагань всіх причетних до товару суб'єктів на частку доходу в ціні товару за допомогою конкуренції.
Інтереси? поставлення? конкуренція? ціна? дохід
Суть підходу Маркса може бути виражена послідовністю:
стосунки? робочий час? працю? вартість? ціна.
Ціна є форма праці, а праця проявляє витрачений робочий час на товар [см. 79, Т.46, Ч. II, с.112], яке служить безпосереднім вимірником відносин між людьми, упредметнених в товарі. Для осмислення такої природи ціни слід проаналізувати її освіту.
Майно і цінність. Блага? засоби задоволення потреб людей. Ця їх здатність називається корисністю чи має полезностное значення. Кожне благо володіє зазвичай багатьма корисними речами. І тому для різних людей блага можуть мати різне значення. У найпростішому випадку це їх значення існує у вільних благ. Наприклад, в помірному кліматі навесні люди чекають сонячної погоди і засмагають.
Вони можуть використовувати тепло сонця для сушіння білизни, сухофруктів і т.п. Значення обмежених благ не зводиться тільки до їх фізіологічної корисності. З фізіологічної точки зору гриби мають однаковою корисністю (полезностное значення) незалежно від того, чи є вони дарами природи, видобутком злочинця, даниною або товаром. Значимість економічних благ визначається не стільки їх полезностним значенням, скільки витратами праці на їх привласнення. Економічне значення грибів визначається не їх біологічним значенням як продовольства, а тими витратами праці, які необхідні для того, щоб їх привласнити.
Блага? корисність? значення? значимість? цінність
Немає сенсу відбирати у людини блага, коли навколо їх багато. Якщо блага рясні, але розташовані далеко (наприклад, гриби в лісі), то настає праця на те, щоб доставити їх сюди. І для того, щоб уникнути витрати цієї праці, виникає спокуса скористатися насильством, шахрайством і т.п. для того, щоб скористатися продуктом чужої праці. Економічна значимість благ зростає в міру зростання витрат праці на їх привласнення. Цю істину люди усвідомили в доісторичний час ставленням до таких благ як до свого майна. Майнові відносини свідчать про усвідомлення особливої значущості економічних благ (на противагу вільним) і її залежності від праці за їх присвоєння:
  благо? майно? багатство.
  Одне і те ж благо може бути просто благом (гриби в лісі) і майном (будинки в місті). При цьому значення біологічної корисності грибів не змінюється, а зростає їх економічна значимість як майна в міру зростання витрат праці. У зв'язку з цим один і той же гриб має різну економічну значимість в селі посеред тайги (де вони рясні за околотків) і в столиці, де за ними треба їхати годину на електричці і дві години ще йти пеши. Величина цієї їх значимості прямо пропорційна затратам праці (витратах) на їх привласнення. І той хто витратив працю на них, той легітимно привласнив їх, вважає їх своїм майном. Він вільний користуватися і розпоряджатися ним.
  У сучасній суспільній свідомості економічна значимість майна позначається словом «цінність». Це слово? омонім. Їм позначають головну етичну та економічну категорію. Для теоретичного пояснення мінових пропорцій використовуємо його економічне значення. У зв'язку з цим слід усвідомити його неадекватність системної трактування мінових пропорцій. Воно не підходить для цього на увазі його производности від слова «ціна». Тому не можна використовувати слово «цінність» для позначення цієї важливості витрат праці, коли ще не було міни взагалі, а тому не було і ціни. У зв'язку з цим і слід позначати словом «економічна значимість» (або, наприклад, «майновий») благ для позначення цього їх значення в період доменового господарства. Одночасно значимість є родовим для слова «цінність» при позначенні їм похідною від ціни мінової пропорції в сучасних умовах. Звичайний же сенс слова «цінність» є економічна значимість майна або витрат праці на присвоєння блага в умовах, коли існують мінові відносини.
  В цілому, має місце те, про що писав Ф. Енгельс, у викладі Б. Гильдебранда: «Політико-економи розрізняють у своїй теорії двояку цінність: абстрактну або реальну і мінову. Перша є цінність предмета сама по собі, без відношення до мене і суперництва; другий є цінність предмета в торгівлі »[31, с 134]. Майно і являє собою таку цінність «без відношення до мене», і її причина? витрачена праця на присвоєння блага.
  Майнові блага є внутрішньою його значущістю, байдуже як воно буде використано? особисто або подаровано або продано. Говорячи інакше, в умовах мінового господарства? майно має цінність безвідносно до факту його мінової цінності. Остання може бути різною у однієї і тієї ж цінності в залежності від обставин? здібності власника продавати, кон'юнктурі, можливості почекати час і т.п. Саме внутрішня цінність блага є причиною встановлення різних форм матеріальних відносин з його приводу: розкрадання, розбій, милостиня, міна ...
  Сучасний економічний лад суспільства показує різноманіття форм матеріальних відносин людей з приводу одних і тих благ на увазі того, що вони мають внутрішню цінність, є витратами праці на їх привласнення. Величина ж мінових пропорцій цього блага залежить не тільки від їх внутрішньої цінності, а й від інших обставин. І чим більш розвинутою суспільство, тим більше значення мають прівходящие фактори ціноутворення? система об'єктивних законів ціноутворення як результат історичного розвитку суспільства. В цілому, головні конституирующие його властивості можуть бути зрозумілі за допомогою головних ступенів економічної значимості благ в умовах мінового господарства: мінові пропорції? Рівність? еквівалентність? вартість? ціна? цінність.
  Робоча сила була чинником присвоєння благ в присвоює природокористуванні і потім їх творцем в виробляє економіці. Потім вона стала джерелом майна, тобто накопичених благ? добробуту. При виникненні ринку все це прийняло форму ринкових категорій: робоча сила визнана деміургом (творцем) еквівалентності, вартості та ціни товару, багатства, капіталу. Це не заперечує того факту, що має значення і природа як «мати» багатства.
  Деформація мінових пропорцій в порівнянні з цінністю (дійсними витратами праці) товарів виникає закономірно. Маркс називав словом «вартість» те, що можна назвати словом «цінність» (майнових і т.п.). Це його вчення служить для того, щоб показати експлуататорську несправедливість об'єктивно сформованого суспільної, об'єктивного порядку поставлення інтересів суб'єктів у пропорції міни в умовах майнової нерівності людей, відмінності функцій роботодавців і работополучателей (капіталістів і найманої праці). Підпорядкування праці капіталу веде до розбіжності мінових оцінок пропорцій міни товарів і дійсних витрат праці на їх виробництво.
  В умовах вільного ринку (при загальності простого товарного виробництва) відхилення цін товарів від вартості (витрат праці) було випадковим і тимчасовим явищем. Їх розбіжність виникла, як і усвідомлено давно. Принаймні, Фома Аквінський вже знав про це, обособляя два типи ціни одного і того ж товару. Це звичайно називалося нееквівалентним обміном. Нееквівалентний обмін свідчить про розбіжність між ринковими цінами товару та справедливими цінами на нього, не відповідають дійсним затратам праці як сукупності справедливих домагань виробників на отримання частки ціни товару. Інакше, в такому випадку має місце факт ринкового рівності нерівних витрат праці. Це відхилення пропорцій міни від справедливих пропорцій росло, особливо у зв'язку з монополізацією економіки. У ХХ столітті воно стало закономірною нормою, стабільним явищем. Їх розбіжність викликана монопольною владою фірм і прямо пропорційно її величині. І чим воно більше, тим більше фінансова експлуатація покупців.
  Ціна і експлуатація. В умовах вільного ринку (при простому товарному виробництві або ПТП) виробники отримують в ідеалі повний, чи не урізаний трудовий дохід. Ним є або вся ціна (скажімо грибів, зібраних в лісі і проданих на базарі) або частину ціни, за вирахуванням матеріальних витрат? оплату праці інших виробників, так чи інакше причетних до грибів (наприклад, транспортникам електрички за послугу з перевезення грибника до місця збору і назад). У будь-якому іншому ПТП в ціну входять в більшій чи меншій мірі витрати інших виробників, що поставляють сировину, засоби праці і т.п. За їх вирахуванням залишилася частина ціни праці представляє повний дохід виробника товару.
  Капіталістичне переродження ПТП породило інший спосіб розподілу продуктів праці. Працівник став найманим і продає свою робочу силу за законами ринку праці. Він не є власником продукту своєї праці, отримуючи тільки частину ціни, виробленого ним товару. Іншу частину привласнює власник засобів виробництва, що найняв його.
  Підпорядкування праці капіталу. Ця проблема намічена Марксом в підготовчих матеріалах. Його послідовники часом переказували ці його ідеї, але не пішли далі. А адже саме цей підхід обіцяє багато чого. Слід розрізняти форми примусу до праці [см. 79, Т.46, Ч.2, с. 111].
  Примус до праці
  --- + ---
  зовнішнє? внутрішнє
  (Залежність)
  --- + -
  особиста? речова
  --- + -
  повна? не полная
  Підпорядкування праці
  капіталу
  - Монополістичне
  - + - Реальне
  - + --- Формальне
  Вільна праця «представляє собою диявольськи серйозна справа, інтенсивність напруження» [там же]. А тому і потрібно, по Марксу, внутрішнє примус до нього. Він показує і умови його становлення. Антагоністичний працю базується на зовнішньому примусі. Рабовласництво базується на повній, а феодалізм? на неповній особистої залежності. Підпорядкування праці капіталу є тією ступінню розвитку економіки, коли панує речова залежність між людьми. У свою чергу, підпорядкування праці капіталу динамічно і різноманітне. Слід системно (тобто теоретично) показати цей аспект взаємин праці і капіталу. Для цього треба виділити три (а не дві як у Маркса) його форми: формальне, реальне, монополістичне. І якщо зміст перших двох дав Маркс, то зміст монополістичного підпорядкування праці капіталу треба сформувати самим. І все необхідне для цього є у творах не тільки Маркса, але і західних економістів.
  Монопольна влада на ринку веде до виникнення диспаритету цін або утворення двох тарифних систем, що проявляється у графіку «ножиці цін». У цих умовах монополії експлуатують не тільки зайнятих у них найманих працівників, але і покупців (споживачів) їх товарів. Вони отримують монопольну прибуток, яка складається з двох частин? нормальна (нульова) прибуток як результат експлуатації їх найманих працівників і надприбуток, яку вони привласнюють на увазі нееквівалентного обміну. Остання створена в інших галузях, але привласнена монополістами. Все це ясно з аналізу ренти на сільгосппродукцію за Марксом, хоча може бути показано аналогічно і у випадку товарів інших галузей.
  Об'єктивація суб'єктивного. Об'єктивними є не тільки природні процеси, а й те, що відбувається в суспільстві за певних умов. Об'єктивними є і деякі суб'єктивні дії. Скажімо, харчування? суб'єктивне явище, але воно об'єктивно для життя взагалі, а не тільки для людей. З урахуванням такого підходу слід проаналізувати поставлення і її вищу форму? ціноутворення.
  Потреби? інтереси? домагання
  Домагання людини суб'єктивні. Але вони здійснюються головним чином у тій мірі, в якій вони відповідають об'єктивним законам суспільного розвитку. Домагання доцентів на ціну їхньої праці? суб'єктивне явище. Той з них, хто жив в Росії в середині 1990-х, отримував, принаймні, в 100 разів менше в порівнянні з тим, хто жив у США, тобто приблизно 30 і 3000 доларів на місяць. Звичайно, і серед рівня оплати доцентів Росії є коливання в 10 разів (скажімо, в державному чи приватному університеті). Але є аналогічні коливання і в США. Працівник російського державного університету може «розбитися» і, тим не менш, не збільшить величину своєї зарплати, оскільки вона встановлена владою у формі тарифу.
  Не виключаючи аналізу домагань суб'єктів, слід вивчати закони суспільного відтворення, які детермінують здійснення їх домагань і заробіток. У ХХI столітті треба знати, перш за все, монопольну владу та її підстави: наука? технологія? індустрія. А отже треба пізнати структуру економічного ладу суспільства і закони її розвитку, які й породили сучасний економічний порядок. Все це в цілому показує ФТЕ.
  Прудон ввів поняття «конституйована ціна». Маркс розкритикував це його поняття. Потерпіла фіаско спроба Прудона впровадити в практику це поняття. Не маючи можливості знати головна праця Прудона (його не перевели на російську і навіть немає французького його примірника в Російській державній бібліотеці), я не можу обговорювати зміст цієї його ідеї. Тим не менш, саме це ім'я або словосполучення може бути використано для позначення сучасної практики ціноутворення. Сучасні ціни або точніше цінності і представляються такими? конституювати? домаганнями тих, хто встановлює ціни? має можливість зробити те, що хоче (перефразування Данте: «Того хочуть? там, де виконає владні те, що хочуть» (третя пісня). Монополії владні встановлювати ціни на свої товари і знижувати ціни на інші товари. Ось їх і можна називати « конституйовані »ціни.
  Двоїстість оцінки товару. В умовах вільної конкуренції (при пануванні ПТП) виробник стає продавцем свого товару і отримує за нього ринкову ціну, яка належить йому і в цілому є справедливою ціною його праці і, тим самим, його робочої сили.
 У той же час дія закону попиту і пропозиції в умовах вільного ринку може привести до відхилення ринкової ціни від справедливої ціни і в зв'язку з цим виникає пара категорій для назви ціни на один і той же товар: ринкова (реальна) ціна і справедлива (природна, істинна, внутрішня, абстрактна, ноуменальний і т.п.) ціна. Про це писали з давнини, в тому числі Ф. Аквінський, В. Петті.
  Ціни
  --- + ---
  ринкові? справедливі
  (Істинні) (ноуменального, мислимі)
  Ноуменального (внутрішніх, справедливих, мислимих, трансцендентних тощо) цін немає в реальності, а це просто суб'єктивне уявлення про тих цінах, які б мали бути на даний товар для справедливого задоволення інтересів усіх причетних до товару осіб. Ці ноуменального ціни відображають уявлення про справедливий розподіл продукту праці. Їх стали називати також вартістю, як щось «внутрішньому» для ціни.
  При відтворювальної концепції ціни легко порахувати розмір справедливої ціни на товар. Для цього треба поставити в ціну товару справедливі домагання всіх причетних до товару осіб на певний момент часу. Взявши справедливий рівень їхнього доходу з урахуванням частки їх участі в товарі (не обов'язково у виробництві, а й у його реалізації), слід зробити його ціноутворюючим фактором і підрахувати рівень справедливої ціни на даний товар. Такі ціни сьогодні можна вважати. Зіставлення такої ціни з ринковою ціною покаже експлуатацію.
  Аристотель аналізував поняття справедливої ціни, як називав і факти призначення несправедливих цін. Ймовірно, наступні півтори тисячі років ця ідея, так чи інакше, жила. Зараз немає фактів про це в широко поширених підручниках економічної думки. Зазвичай відзначають факт такого аналізу цін Фомою Аквінським, який назвав такі ціни природними. В. Петті розрізняв ринкові та природні ціни. Аналогічно розрізняв їх і А. Сміт, і інші економісти того часу. Їх послідовником став і Ф. Енгельс у першій своїй економічній статті, називаючи її абстрактної або реальною. Потім цей підхід розвинув Маркс, поклавши його в основу його версії ФТЕ.
  Класики політекономії замість слів «природна ціна» використовували слово «вартість». Маркс перейняв цей підхід попередників. Це уявлення про вартість товару він назвав внутрішньою субстанцією цін. А. Маршалл називав ці ціни «нормальними». У сучасній неокласика ці ціни зазвичай називають рівноважними цінами. При цьому мають на увазі, що такі ціни є центром ваги ринку вільної конкуренції, але ринкові ціни найчастіше встановлюються або як ціни продавця, або як ціни покупця, тобто відхиляються від рівноважних цін під впливом конкуренції, закону попиту і пропозиції.
  Експлуатація виробників спочатку базувалася на «позаекономічних» стосунках? насильстві. Така експлуатація зберігається по теперішній час, і їй потрібно надати належне значення. Чому має місце рабовласництво, кріпацтво? Тому, що робоча сила рабів і селян здатна створювати благ більше, ніж потрібно на їх утримання. У результаті і виникає нетрудовий дохід? додатковий працю, продукт. Його причиною виявляється або просте насильство завойовника, або захоплення їм земель для подальшої їх здачі в оренду як даного роду феодальної експлуатації. Нерозумно заперечувати таку форму експлуатації безпосередніх виробників. Але з її допомогою легко з'ясувати суть самої експлуатації? на основі якихось чинників забирають частину продукту праці, створену працівником. Видобуток, рента і т.п. ? назва цих нетрудових доходів як прояв експлуатації.
  Виникнення вільної праці змінило фактори, за допомогою яких власник капіталу привласнює частину продукту праці найманих працівників. У такому випадку юридична воля не заперечує речової залежності. І це має місце вже у формі феодальної ренти, що стала нормою в західній Європі майже тисячу років тому. Ці її форми зберігаються по теперішній час, але головною вже давно стала експлуатація вільної праці найманих працівників. І цей факт дуже важливий для розуміння ціноутворення.
  Найманий працівник продає свою робочу силу за ціною, яка менше ціни продукту його праці. Має місце «урізаний характер продукту праці безпосереднього виробника». Проілюструємо це на такому ідеалізованому факт. Грибник зібрав за день 10 кг грибів. Наступний день грибник продає ці гриби за 500 рублів. Денний дохід? 250 рублів. Якби він був найманим грибником, то йому була б покладена денна плата доцента 50 рублів (1000 рублів за місяць, поділена на 20 робочих днів). У результаті заробіток найманого грибника становить 20% від повної ціни продукту його праці.
  Різниця між ціною продукту праці найманого працівника і ціною його робочої сили є прибутком підприємця, нанявшего працівника. Прибуток і є прояв неоплаченої праці найманого працівника. Для наукового відображення цього факту Маркс назвав вартістю товару природні ціни. І розробив систему форм вартості товару як внутрішньої сутності ціни товару. Він відмовився від парній категорії? двох назв ціни і ввів безліч (багато ступенів) цін (вартостей) залежно від ціноутворюючих факторів. Система його понять вартості може бути просто перейменована у відповідну систему ноуменального цін для збереження наступності її трактування з попередниками. І така підміна не змінює суті його вчення, але робить його більш витриманим, струнким і практичним. У такому випадку можливе чітко виявити ціноутворюючий фактор кожного стрибка цінових відносин. В цілому, позицію Маркса з даного питання можна представити таким чином, доповнивши її останнім типом цін і давши деякі нові позначення замість його термінів.
  Виділимо, принаймні, наступні ступені ринкових цін (тобто реальних цін, що існують на ринку) за Марксом. Вони? історичні ціни, що зберігаються сьогодні як пережитки. Але, головне, вони? ноуменального явища для пояснення суті найбільш складних форм цін при їх поясненні на основі сходження від абстрактного до конкретного.
  Ринкові ціни
  - Трансфертні
  - + Монопольні
  - + - Функціональні
  - + --- Нормальні
  - + --- Громадські
  - + --- Галузеві
  - + --- Індивідуальні
  Індивідуальні ціни є фактом. Маркс так назвав індивідуальні витрати праці на виробництво товару. Можна стверджувати, що колись саме такі витрати праці були головним чинником ціноутворення. І сьогодні важливо це поняття для назви цін окремих товаровиробників. На підприємствах усього світу вважають фактичні витрати часу на виробництво одиниці товару. Особливо цікава щодо цього практика США. Цей рівень цін можна вважати справедливим з точки зору інтересів тих, хто виробляє ці товари.
  А. 10 годин - 5%;
  Б. 15 годин - 10%;
  В. 20 годин - 70%;
  Г. 25 годин - 15%.
  Галузеві ціни товару є середня індивідуальних цін одного і того ж товару у різних виробників з урахуванням частки кожного його виробника на ринку. Якщо на ринку є чотири виробника товарів з різними індивідуальними цінами (витратами праці на одиницю товару), то це не означає, що вони будуть продаватися за різними цінами. На ринку вільної конкуренції є один рівень цін на один і той же тип товарів. Він утворюється на основі внутрішньогалузевої конкуренції (див. схему).
  Внутрішньогалузева конкуренція виробників товарів веде до утворення єдиної галузевої ціни. У промисловості такі ціни відображають найбільш поширені умови виробництва товару (при яких виробляється основна частка товару ринку). За даних умов галузева дорівнюватиме 20 годинах на увазі того, що 70% товарів проводитися з такими витратами. У сільському господарстві галузева ціна встановиться по гірших умов виробництва товару. При цьому не обов'язково такими стануть найнижчі ціни, а тільки такі, на які існує попит на ринку. За даних умов це умовно буде величина 15 годин (а не 10 годин). Це більш розвинена практика ціноутворення. Вона з'являється в розвиненому ринку і «відсіває» тих, хто погано працює, ледачий і т.п. Останні недоотримують очікуваного ними доходу і, в кінцевому рахунку, розоряються або живуть як жебраки.
  Громадські ціни є результатом міжгалузевої конкуренції та враховують органічна будова капіталу. У результаті відбувається утворення «ціни виробництва» (сума витрат і середнього прибутку). У такому випадку ціноутворюючим фактором є розмір капіталу, органічне його будова і принцип розподілу прибутку? «Рівний прибуток на рівний капітал» незалежно від його органічної будови. Цей аналіз Маркса виходить з поставлення інтересів власників великого капіталу в ціни їх товарів, що веде до поглиблення розбіжностей між рівнями справедливої ціни і ринковою ціною.
  «Нормальна ціна». Введемо це умовна назва замість назви «ринкова ціна» (за Марксом). Вона враховує не тільки вище названі фактори, а й монополію приватної власності на землю. У результаті цього нормальна ціна на сільгосппродукцію виявляється більше суспільної ціни на неї. Власники землі отримують абсолютну ренту за надання землі в користування товариства. У результаті цього змінюються ціни на всі товари, а не тільки на аграрні. Завищення одних є засобом заниження інших.
  «Функціональні ціни» (умовно)? це ціни, які враховують інтереси інших факторів ринку, наприклад комерсантів, кредиторів, які «закидають» свої інтереси в ціни.
  Монопольні ціни. На ціноутворення починає діяти і новий фактор? монопольна влада на окремі ресурси. Насамперед починає діяти монополія на особливі ділянки землі, і виникає монопольна рента. У такому випадку монопольна ціна виявляється вище «нормальної ціни» (ринкової, за Марксом). Інакше, ринкові ціни починають враховувати і цей фактор і вони виявляються деформованими порівняно з тими цінами, які могли б бути без цього.
  Монопольні ціни породили диспаритет цін. Особливе значення він придбав в умови імперіалізму, ставши нормою і істотно впливаючи на всіх членів ринку. Він проявляється у графіку цін, який називають «ножицями цін». У такому випадку існує два типи цін на товари (як кажуть два типи тарифів або диспаритет цін). Одні товари продають дорожче, а інші дешевше порівняно із справедливими витратами праці на них. В результаті виникає експлуатація не тільки найманих виробників, але і покупців (споживачів) товарів монополій.
  «Трансферні» («адміністративні») ціни є наступним кроком у розвитку ціноутворення та його залежності від панівних сил у суспільстві. При капіталізмі вони вирішують одні, а при соціалізмі інші проблеми. Цей процес розвитку ціноутворення призводить до виникнення цінностей, як перетворених форм цін. Ціна? об'єктивне явище, а цінність? суб'єктивне.
  Корисність? ціна? цінність
  Цінність товару проявляє не волю будь-якого суб'єкта, а волю тих, хто володіє монопольною владою (силою) на ринку. Остання не довільна, а відображає накопичений за всю історію досвід панування на ринку, який зростає в міру зростання розмірів капіталу. Підставою ж панування найбільшого капіталу є єдність могутності:
  науки? технології? індустрії.
  Слід дослідити прояви зростання економічної ролі держави у впливі на ціни. Це вже було в Стародавній Греції, де існував спеціальний наглядач за ринком, у тому числі і цінами. Відповідно виникли і такі форми цін:
  Ціни? такса? тарифи
  Такса - фіксована ціна. Про її існування в Європі згадується в працях тисячолітньої давності. Тарифи - система фіксованих цін, скажімо на транспортні послуги.
  Ціни
  --- + ---
  Просто - зрівнюються
  (Такси)
  --- + ---
  просто - системні
  (Тарифи)
  --- + -
  просто - трансфертні
  (Розцінки)
  --- + ---
  «Зовнішні» - «внутрішні»
  --- + ---
  просто - цінові вертикалі
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.10.10. Деякі міркування про ціни"
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
    деякі намагаються змішати керуючого з бюрократом. Бюрократичне управління на відміну від управління, націленого на прибуток, являє собою метод ведення адміністративних справ, результати яких не мають на ринку грошової цінності. Успішне виконання обов'язків, доручених турботам поліцейського відомства, має найважливіше значення для збереження громадського співробітництва та
 2. 10. Цінова дискримінація з боку продавця
    деяких дріб'язкових бажань. Різниця між ціною, яку людина повинна заплатити за товар, і максимальною сумою, яку він готовий за нього заплатити, іноді називається надлишком споживача [Cм.: Маршалл А. Принципи економічної науки. У 3-х т. Т. 1. М.: Прогресс, 1993. С. 191 195.]. Однак на ринку можуть скластися умови, які дозволять продавцю відрізняти одних покупців від
 3. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
    деяких товарів, що реалізуються швидше, ніж інші, в якості засобів обміну. Попит на ці товари збільшиться і додасть до величини мінової цінності, заснованої на виробничому (негрошовому) застосуванні, специфічний компонент, відповідний їх нового використання в якості засобу обміну. Відносно грошей ціннісне судження можливо тільки в тому випадку, якщо воно грунтується на оцінці
 4. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
    деякими видатними поборниками християнського соціалізму. Марксисти зазвичай рекомендували соціалізм на основі того, що він багато разів збільшить продуктивність праці і принесе безпрецедентне матеріальне багатство кожному. І лише пізніше вони змінили тактику. Вони заявляли, що російський робітник щасливішими американського робітника незважаючи на те, що його рівень життя значно нижчий; знання
 5. Глава 24
    деякі факти або навіть свої оцінки, він повинен робити це відкрито і від свого імені. Від цього, зрозуміло, заяви і публікації, що пророкують зліт котирувань, не стануть неодмінно правдивими. Але зате «інсайдери» та «директора» напевно стануть обачнішими. Публіці не слід ні за яких умов забувати ази торгівлі акціями. Коли акції йдуть вгору, не потрібно ніякого пояснення
 6. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: внесок А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
    деяка область спільних інтересів, пов'язана з проблемами невизначеності, очікувань, обмеженості інформації і т.д. Строгий аналіз загальної рівноваги почав А. Вальд. У серії ста-| | <і найбільш відома з яких була опублікована в 1936 г.11, він j / ii i суворе визначення рівноваги і математично довів суще-ш харчування конкурентного рівноваги для деяких моделей, Иньї-1м і словами, він
 7. 2.10.2 Що таке ціна?
    деякі з них [см.: 151, с.701]. У такому випадку має сенсу сократовский діалог і, тим більше, логіка, діалектика як інструмент пошуку істини, розуміння якості будь-якого об'єкта. А «фактів» можна назбирати будь-яких ... При розумінні цін не достатньо декартовского ходу думки? ретроспекції (генезису). Потрібно використовувати і кантовский хід думки? відображати перспективу. Для розуміння
 8. 3. Праксиологической аспект полілогізма
    деяких авторів XVIII в. оголосити релігійні догмати шахрайської вивертом з боку священиків, які домагаються влади для себе і своїх союзників-експлуататорів. Маркс, схвалюючи цю заяву, назвав релігію опіумом народу [Сенс, який сучасний марксизм вкладає в цю фразу, а саме, що люди пригощали наркотиком релігії цілеспрямовано, можливо, відповідав тому, що мав на увазі
 9. 4. Расистський полілогізм
    міркування відносяться лише до спонукань, визначальним конкретну поведінку, а не до єдино що має значення проблеми існування відмінностей в логічній структурі мислення різних рас. Саме це стверджують расисти [Cf. Tirala L.G. Rasse, Geist und Seele. M?? Ь?? Nich, 1935. P. 190 ff.]. Ми можемо послатися на те, що вже було сказано в попередніх розділах з фундаментальних питань
 10. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
    цінах, встановлених ринком [Див с. 191198.]. Для сучасних економістів зміст простих припущень, що лежать в основі закону порівняльних витрат, не збігається з тим, який вони мали для економістів класичної школи. Деякі прихильники класичної школи вважали їх відправним пунктом теорії цінності в міжнародній торгівлі. Зараз ми знаємо, що вони помилялися. Крім того, ми усвідомлюємо, що
© 2014-2022  epi.cc.ua