Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

20.3. Безробіття, її основні форми і наслідки


Безробіття - це явище, органічно пов'язане з ринком праці. Безробітними вважаються особи працездатного віку, які бажають працювати, активно шукають роботу, але не працевлаштовані в аналізований період часу.
Розрізняють три основних форми безробіття: фрикційне, структурне і циклічне.
Фрикційне безробіття відбиває плинність кадрів, зв'язану зі зміною робочих місць, зміною місця проживання, отриманням освіти і т.п. До фрикційним безробітних відносяться особи, що звільнилися за власним бажанням у пошуках кращих умов або оплати праці та вперше шукають роботу.
Фрикційне безробіття має переважно добровільний характер. Її тривалість для однієї людини не повинна перевищувати одного - трьох місяців. Якщо ж виникають проблеми з працевлаштуванням цих категорій безробітних, то, як правило, це пов'язано із загальним спадом виробництва, тобто мова йде вже про іншу форму безробіття - циклічної.
Структурна безробіття - пов'язана з тим, що в результаті розвитку виробництва, появи нових товарів і технологій структура попиту на готову продукцію постійно змінюється, а слідом за нею змінюється і структура попиту на робочу силу. З'являється потреба у працівниках нових спеціальностей, а необхідність у старих - зникає.
Структура пропозиції робочої сили більш инерционна, тому виникає ситуація, коли за наявності в економіці вакантних місць частина працездатного населення не може влаштуватися, т.к. відсутній попит на працівників конкретної спеціальності. Структурна безробіття має тенденцію збільшуватися.
Вирішити проблеми структурного безробіття можна шляхом перепідготовки кадрів, організованої фірмами. Однак на це потрібен час, тому середня тривалість структурного безробіття більше, ніж фрикційної.

Фрикційна і структурна безробіття разом складають природну безробіття. І в тому випадку, коли економіці притаманні тільки ці два види безробіття, вважається, що вона знаходиться в стані повної зайнятості. Ці форми безробіття присутні в економіці і в сприятливі періоди розвитку. Фрикційна форма безробіття є результатом динаміки ринку праці. Структурна форма виникає через територіального або професійної невідповідності попиту та пропозиції на ринку праці. Ці процеси неможливо усунути. Саме тому повна зайнятість зовсім не означає поголовну зайнятість населення.
Найбільш небезпечною є циклічне безробіття, викликана скороченням загального попиту на робочу силу в періоди економічних спадів. Наявність циклічного безробіття свідчить про неповне використання виробничих можливостей економіки.
На основі емпіричних досліджень американський економіст Оукен встановив зв'язок між величиною циклічного безробіття і відхиленням фактично досягнутого обсягу виробництва від можливого при даному рівні розвитку продуктивних сил в умовах повної зайнятості:
(Yfull - Y) / Yfull=? (U-U *), (20.1)
де Yfull - потенційний обсяг ВНП;
Y - фактичний обсяг ВНП;
U - фактичний рівень безробіття;
U * - природний рівень безробіття;
? - Параметр Оукена (або емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття).
Сенс цієї формули відображає закон Оукена, згідно з яким збільшення безробіття на 1 пункт понад природного рівня безробіття призводить до втрат ВНП? пунктів. Численні дослідження проблеми ринку праці та безробіття призвели до наступного висновку: коефіцієнт, що визначає втрати ВНП (?), Може варіюватися залежно від конкретної економічної ситуації.

Під потенційним ВНП розуміється ВНП, який може бути вироблений в умовах повної зайнятості. Реальний ВНП - це ВНП, вироблений в умовах фактичної зайнятості.
Рівень безробіття U визначається як співвідношення чисельності безробітних до чисельності робочої сили (зайняті плюс безробітні).
Слід враховувати також, що крім чисто економічних витрат безробіття тягне за собою значні соціальні та моральні наслідки.
Для боротьби з безробіттям основний напрямок зусиль держави зосереджено на стимулюванні інвестицій, тому антикризова політика включає наступні заходи:
- зниження облікової ставки відсотка,
- збільшення грошової маси, що сприяє підвищенню сукупного попиту і, отже, підвищенню зацікавленості в інвестиціях;
- зниження податкових ставок на виробників;
- збільшення державних витрат.
В умовах класичного циклу в періоди криз надвиробництва таке регулювання дозволяє стимулювати збільшення реальних обсягів виробництва без інфляційних наслідків. Однак в умовах деформованого циклу, для якого характерні кризи недовироблення, а не перевиробництва, антициклічне регулювання економіки істотно ускладнюється, тому що антикризові і антиінфляційні заходи прямо протилежні, а при кризі недовироблення одночасно мають місце і спад, й інфляція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.3. Безробіття, її основні форми і наслідки "
 1. Глава 13. Зайнятість і безробіття
  безробіття 13.2. Основні форми безробіття 13.3. Політика зайнятості Широко поширена помилка, що робочі місця є рідкісними благами. Насправді вони такими не є. До тих пір поки наші потреби в вироблених благах залишаються незадоволеними, завжди можна знайти корисні заняття для людей. Пол Хейне Проблема зайнятості - одна з найактуальніших проблем
 2. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 3. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 4. Терміни і поняття
  безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна, добровільна, відкрита, прихована, довгострокова, короткострокова, повторна (періодична), застійна, кон'юнктурна Рівень безробіття, природний рівень безробіття Закон Оукена, коефіцієнт Оукена Крива Філіпса Інфляція Відкрита і пригнічена інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат,
 5. 26. Сутність, причини та форми безробіття.
  Безробіття. Представники першого підходу пояснюють, що безробіття залежить від дуже високої заробітної плати (класична безробіття). Представники другого підходу стверджують, що сукупний попит в суспільстві управляє обсягом виробництва, а значить попитом на робочу силу. Представники третього підходу пояснюють безробіття як наслідок деформації і негнучкості ринку робочої сили. Ринок
 6. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 7. 13.2. Основні форми безробіття
  безробіття Виділяють такі основні форми безробіття: 1. Фрикционную, обумовлену, як правило, приватними особливостями і перевагами людей. Вона припускає "виштовхування" і "втягування" людей у виробничий процес у зв'язку з непереборними обставинами і причинами особистісного характеру: зміною місця проживання, професії, етапів життя - навчанням, виходом на пенсію, народженням та
 8. Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
  безробіття, як правило, пов'язана з сезонними коливаннями попиту на працю, що мають місце в сільському господарстві, будівництві, туризмі. Серед економістів відсутня єдність поглядів на її типологію. Деякі вважають її добровільною, оскільки, погоджуючись на сезонну роботу, власник робочої сили повинен передбачати тимчасовий характер її використання. Разом з тим небажаність переривання
 9. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  безробіттю. Найбільш суттєві економічні витрати суспільство несе у зв'язку з втратою ВНП. Ці втрати вимірюють, зіставляючи, з одного боку, різницю між потенційним і фактичним ВНП, з дру-гой боку, різницю між природною і фактичної безробіттям за законом американського економіста А. Оукена. Закон Оукена (Окуня) пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями ВНП
 10. Структура і форми безробіття
  безробіття за її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення ; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше прийшли на ринок праці. Співвідношення цих категорій залежить, насамперед, від фази економічного циклу. Середньомісячний рівень безробіття протягом року розраховується за формулою:
 11. Контрольні питання
  безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 12. 115. Використання робочої сили, безробіття
  безробіття і тих, хто потрапляє в тимчасові обставини. Облік безробітних здійснюється шляхом обстежень домашніх господарств, реєстрації безробітних або обліку виплат з безробіття. Багато країн використовують метод реєстрації, за яким до безробітних відносяться зареєстровані в державних трудових бюро з метою пошуку роботи і в той момент не мають її. Між країнами існують
 13. Наслідки безробіття
  безробіття, які проявляються як на індивідуальному, так і на громадському рівні. Неекономічні наслідки безробіття - це, по-перше, психологічні та соціальні і, по-друге, політичні наслідки втрати роботи. На індивідуальному рівні неекономічні наслідки безробіття полягають у тому, що неможливість знайти роботу протягом тривалого періоду часу породжує
 14. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 15. Питання для самоперевірки
  безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
 16. Практичні завдання
  безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка
 17. Запитання для самоперевірки
  безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в фірмах? 12. Що включає поняття економічної демократії? 13. Які використовуються форми оплати праці? 14. Що
 18. Державна політика боротьби з безробіттям
  безробіття представляє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційною
© 2014-2022  epi.cc.ua