Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. ЗАКОН ОУКЕНА


Безробіття має економічні, соціальні та політичні наслідки.
Економічні наслідки полягають у витратах, які несе суспільство в цілому і власне безробітні.
Економічні наслідки виявляються:
а) у втраті товариством частини ВНП;
б) в зниженні життєвого рівня безробітних;
в) у втраті безробітними кваліфікації;
г) в необхідності спрямування бюджетних ресурсів на виплату допомоги з безробіття.
Найбільш суттєві економічні витрати суспільство несе у зв'язку з втратою ВНП. Ці втрати вимірюють, зіставляючи, з одного боку, різницю між потенційним і фактичним ВНП, з дру-гой боку, різницю між природною і фактичної безробіттям за законом американського економіста А. Оукена.
Закон Оукена (Окуня) пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями ВНП за такими формулами:
(Y-Yp) / Yp=-? - (u-up),
де Y - фактичний обсяг виробництва; Yp - потенційний ВНП; u - фактичний рівень безробіття; up - природний рівень без безробіттю;? - Емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття.

Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1%, то фактичний обсяг виробництва буде нижче потенційного на? %.
Коефіцієнт? встановлюється емпіричним шляхом і різний в різних країнах. Нерідко його значення потрапляють в інтервал від 2 до 3, що свідчить про значні втрати ВНП, викликаних циклі-чеський безробіттям:
(Y-Y_) / Y_=-? - (u-u_),
де Y - фактичний обсяг виробництва в поточному році; Y_-фактіче-ський обсяг виробництва торік; u - фактичний рівень безробіття в поточному році; u_-фактичний рівень безробіття в минулому році;? - Емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття, змінюється за даними відмінності-них авторів в межах від 2 до 3%.
Якщо фактичний рівень безробіття не змінився по відно-шенню до показника попереднього року, то темп зростання реального ВНП становить 2-3% на рік. Цей темп обумовлений приростом населення, нагромадженням капіталу та науково-технічним прогресом.
При кожному збільшенні рівня безробіття на 1% (по відношенню до показника минулого року) темп зростання реального ВНП знижується на 2-3%.
Соціальні наслідки безробіття проявляються:
1) у втраті сукупності статусів, з якими пов'язане життя люди-ни: престиж, самоповагу, самоствердження;
2) у виключенні людини зі звичних спільнот: трудового колективу, кола знайомих, друзів;
3) у зростанні психічних захворювань, самогубств, злочинності в промислово розвинених країнах.
Політичні наслідки безробіття проявляються в виник-новении реакційних політичних режимів, в посиленні политиче-ської напруженості в суспільстві.
Серйозність економічних, соціальних і політичних послід-наслідком безробіття служить підставою для вироблення політики регулю-вання ринку праці та стабілізації зайнятості з боку держа-ви.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена "
 1. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  Сутність і роль бюджету. Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
 2. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  У даному навчальному посібнику заробітна плата розглядається раніше, ніж ціни на інші ресурси, тому що для більшості домогосподарств ставка заробітної плати є найважливішою ціною в економіці. Для працівників, зайнятих на умовах найманої праці, це єдиний (або головний) джерело доходу. Сучасна економічна теорія по перевазі визначає заробітну плату як ціну, яка виплачується
 3. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 4. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 5. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 6. 1. Плоди интервенционизма
  Інтервенціоністська політика, протягом багатьох десятиліть практикуемая урядами капіталістичного Заходу, призвела до всіх тих наслідків, які передбачали економісти. Війни, громадянські війни, жорстоке пригнічення мас самопризначеної диктаторами, економічні депресії, масове безробіття, проїдання капіталу, голод. Однак не ці катастрофічні події призвели до кризи
 7. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 9. Наслідки безробіття
  Виділяють економічні та неекономічні наслідки безробіття, які проявляються як на індивідуальному, так і на громадському рівні. Неекономічні наслідки безробіття - це , по-перше, психологічні та соціальні і, по-друге, політичні наслідки втрати роботи. На індивідуальному рівні неекономічні наслідки безробіття полягають у тому, що неможливість знайти роботу в
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р. , потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. Нині безробіття присутній у всіх країнах світу в
© 2014-2022  epi.cc.ua