Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Наслідки безробіття

Виділяють економічні та неекономічні наслідки безробіття, які проявляються як на індивідуальному, так і на громадському рівні.
Неекономічні наслідки безробіття - це, по-перше, психологічні та соціальні і, по-друге, політичні наслідки втрати роботи. На індивідуальному рівні неекономічні наслідки безробіття полягають у тому, що неможливість знайти роботу протягом тривалого періоду часу породжує почуття власної неповноцінності, приводить людей до психологічних стресів, відчаю, нервовим (аж до самогубства) і серцево-судинних захворювань, втрати друзів, розвалу сім'ї та т. п. Втрата стабільного джерела доходу може штовхнути людину на злочин (крадіжку і навіть вбивство), асоціальна поведінка. На рівні суспільства це в першу чергу означає зростання соціальної напруженості аж до політичних переворотів. Не випадково американський президент Ф. Д. Рузвельт, пояснюючи причину розробки і проведення ним політики «Нового курсу» для виходу з Великої депресії, головною проблемою якої була величезна безробіття, писав, що тим самим він хотів «запобігти революції відчаю».
Дійсно, військові перевороти і революції пов'язані, як правило, саме з високим рівнем соціальної та економічної нестабільності.
Соціальними наслідками безробіття є також зростання рівня захворюваності та смертності в країні та рівня злочинності. До витрат безробіття слід віднести і ті втрати, які несе суспільство у зв'язку з витратами на освіту, професійну підготовку і забезпечення певного рівня кваліфікації людям, які в результаті виявляються не в змозі їх застосувати, а отже, і окупити.
Економічні наслідки безробіття на індивідуальному рівні полягають у втраті доходу або частини доходу в сьогоденні, а також у втраті кваліфікації (що особливо погано для людей новітніх професій) і тому зменшенні шансів знайти високооплачувану, престижну роботу, що обумовлює можливе зниження рівня доходу в майбутньому. На рівні суспільства в цілому ці наслідки полягають у недовиробленні ВНП, відставанні фактичного ВВП від потенційного.
Залежність між відставанням фактичного обсягу випуску від потенційного ВВП і рівнем циклічного безробіття емпірично, на основі вивчення статистичних даних США за ряд десятиліть вивів на початку 1960-х рр..
Економічний радник президента Дж. Кеннеді, американський економіст Артур Оукен.
Наявність циклічного безробіття означає, що ресурси використовуються не повністю, тому фактичний ВВП менше, ніж потенційний. Відставання (розрив) ВВП (GDPgap) розраховується як процентне відношення різниці між фактичним ВВП (Y) і потенційним ВВП (Y *) до величини потенційного ВВП і носить назву «коефіцієнт Оукена», або коефіцієнт чутливості відставання ВВП до зміни рівня циклічного безробіття. Для економіки США в ті роки, за розрахунками Оукена, він становив 2,5. В інших країнах і в інші періоди часу він може бути чисельно іншим. Знак «мінус» у виразі, що стоїть в правій частині рівняння, відображає зворотну залежність між фактичним ВВП і рівнем циклічного безробіття: чим вище рівень безробіття, тим менше величина фактичного ВВП порівняно з потенційним.
Відставання фактичного ВВП будь-якого року можна підрахувати не тільки по відношенню до потенційного ВВП, а й по відношенню до фактичного ВВП попереднього року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наслідки безробіття "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 2. Висновки
  1. Економічна нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові
 3. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  1. Види безробіття 2. Природний рівень безробіття 3. Норма безробіття 4. Соціально-економічні наслідки безробіття 5. Боротьба з циклічним безробіттям 1. Види безробіття. Значна частина працездатного населення перебуває поза ринком - це незайняте населення, що складається з безробітних і непрацюючих. Безробіття - економічна ситуація, при якій частина
 4. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  Безробіття має економічні, соціальні та політичні наслідки. Економічні наслідки полягають у витратах, які несе суспільство в цілому і власне безробітні. Економічні наслідки виявляються: а) у втраті товариством частини ВНП, б) в зниженні життєвого рівня безробітних; в) у втраті безробітними кваліфікації; г) в необхідності спрямування бюджетних ресурсів
 5. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  Державне регулювання ринку праці - це комплекс еко-номічного, адміністративних, законодавчих і організаційних заходів держави щодо захисту працівників від фінансових втрат, викликаний-них безробіттям. Методи боротьби з безробіттям визначаються наукової концепції-їй, якою керується уряд країни при розробці дер-жавних програм зайнятості. Відповідно до поглядів
 6. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  Природна безробіття. На заході історично склалися два абсолютно різних підходи до визначення повної зайнятості і безробіття. Перший пов'язаний зі світовою економічною кризою 1929-1933 рр.., Що загрожує соціальним вибухом, коли в США, наприклад, кожен четвертий робочий опинився за воротами підприємства. З тих пір в економічній теорії майже сорок років безробіття розглядали як
 7. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  У даному навчальному посібнику заробітна плата розглядається раніше, ніж ціни на інші ресурси, тому що для більшості домогосподарств ставка заробітної плати є найважливішою ціною в економіці. Для працівників, зайнятих на умовах найманої праці, це єдиний (або головний) джерело доходу. Сучасна економічна теорія по перевазі визначає заробітну плату як ціну, яка виплачується
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідним
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
© 2014-2022  epi.cc.ua