Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

26. Сутність, причини та форми безробіття.

Безробіття - соціально-економічне явище, що характеризує недовикористання в суспільстві частини працездатного населення, незалежність суспільно-корисної трудової діяльності; невід'ємна св-ва ринкової системи господарювання. Можна виділити три підходи до пояснення безробіття. Представники першого підходу пояснюють, що безробіття залежить від дуже високої заробітної плати (класична безробіття). Представники другого підходу стверджують, що сукупний попит в суспільстві управляє обсягом виробництва, а значить попитом на робочу силу. Представники третього підходу пояснюють безробіття як наслідок деформації і негнучкості ринку робочої сили. Ринок робочої сили - суспільно-економічна форма руху робочої сили, відповідна ринковій економіці.
За соціально-економічним змістом розрізняють такі форми безробіття: 1) фрикционную (пов'язана з пошуками роботи або очікуванням роботи); циклічну (викликається спадом виробництва та зменшенням попиту на робочу силу в усіх галузях, регіонах, сферах); структурну (викликається структурними змінами в попиті на робочу силу і через структурної перебудови економіки в цілому). Безробіття викликає не тільки економічні, а й соціальні та моральні втрати, які не можуть бути компенсовані жодними посібниками і допомогою. З урахуванням негативних наслідків безробіття повинна бути розроблена система економічних заходів щодо її обмеження. У число таких заходів можна віднести наступне: політика держави щодо стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць через використання таких важелів як пільгове оподаткування, кредитування, стимулювання самозайнятості населення, розширення форм і сфер, а також умов професійної підготовки працівника, дозвіл трудової еміграції і активне застосування гнучких форм зайнятості.
Виходячи з тривалості існування безробіття, розрізняють: короткострокову (3-8 місяців), тривалу (8-18 місяців, супроводжується втратою трудових навичок), застійну (понад 18 місяців, веде до повної професійної деградації) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. Сутність, причини та форми безробіття. "
 1. Глава 13. Зайнятість і безробіття
  сутність безробіття; - показники зайнятості; - основні форми безробіття; - природна безробіття; - діалектика зайнятості на Заході; - політика зайнятості в сучасній
 2. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 3. § 1. Безробіття: сутність і причини
  сутність і
 4. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 6. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  причини і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в
 7. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою
 8. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  сутність товарної форми виробництва; з'ясувати соціально-економічну природу її найпростішої структурної одиниці - товару; розкрити його суперечності, які призводять до появи грошей; проаналізувати зміст і функції закону звернення грошей, закону
 9. Глава 7. Монополії і конкуренція
  сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 10. Структура і форми безробіття
  причин, а й осіб, добровільно залишили колишню роботу і робить спробу знайти нову. Структура безробіття за її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше прийшли на ринок праці. Співвідношення цих категорій залежить, насамперед, від фази
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є їх матеріальною основою? 7. Які зміни супроводжують розвиток технологічного
 12. Основні терміни і поняття
  сутність, показники безробіття. 2. Охарактеризуйте основні форми безробіття. 3. Що розуміється під природним безробіттям? 4. Охарактеризуйте найважливіші складові політики зайнятості на Заході. 5. Охарактеризуйте політику зайнятості в сучасній Росії. 6. Які форми безробіття, на ваш погляд, найбільш характерні для сьогоднішньої Росії: фрикційна, структурна, циклічна,
 13. Контрольні питання
  сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива
 14. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 15. 13.2. Основні форми безробіття
  причинами особистісного характеру: зміною місця проживання, професії, етапів життя - навчанням, виходом на пенсію, народженням та доглядом за дитиною і т. д. Динаміка життя обумовлює їх неподоланість, існування в будь економічній системі. 2. Структурне безробіття, обумовлену зміною попиту на деякі види професій у зв'язку з масштабними структурними змінами в національній
 16. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 17. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
© 2014-2022  epi.cc.ua