Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

13.3. Валовий національний продукт і методи його обчислення


Існують два методи вимірювання ВНП: або за сумою витрат на створену в країні продукцію («потік витрат»); або за сумою доходів, отриманих у результаті виробництва продукції (« потік доходів »). Звернемося до першого методу - «потік витрат».
Використовуючи його, ми отримаємо величину млявий, якщо складемо всі витрати.
Витрати складаються з:
- витрат домашніх господарств на придбання товарів і послуг (хліб, одяг, машина і т. д.);
- інвестицій на придбання обладнання, верстатів, будівель, житла і т. д.;
- витрат держави, які йдуть на виробництво товарів і послуг (школи, лікарні, електроенергія і т. д.) і трансфертні платежі (виплата пенсій, допомог, стипендій і т. д.);
- чистого експорту, тобто різниці між обсягами експорту та імпорту.
Так як в національний обсяг виробництва входить тільки те, що виробляється даною країною, то необхідно виключити витрати інших країн. Наприклад, в Японії справили автомобіль, який продається в США. У цьому випадку витрати, пов'язані з виробництвом автомобіля, відносять до витрат (витрат) Японії, а витрати на доставку та реалізацію - до витрат США.
Звернемося до другого методу - «потік доходів». Використовуючи його, ми отримаємо ВНП, якщо складемо всі доходи суспільства.

Доходи складаються з: заробітної плати, ренти, відсотка і прибутку.
Обчислений за доходами ВНП включає в себе заробітну плату, ренту, відсоток, прибуток, непрямі податки і амортизаційні відрахування.
Головна вимога при розрахунку ВНП - врахувати товари та послуги, вироблені за рік, тільки один раз. Це викликає необхідність обчислення кінцевої і проміжної продукції.
Кінцева продукція - це товари і послуги, що купуються споживачами для кінцевого використання.
Проміжна продукція - це товари і послуги, які проходять подальшу переробку або перепродаються кілька разів, перш ніж потрапити до кінцевого споживача.
Значить, щоб уникнути повторного рахунку, в ВНП не включають:
- проміжні товари, тобто ті продукти, які йдуть на подальшу переробку. До них належить сировина, паливо, допоміжні матеріали. Наприклад, у ВНП не включається вартість зерна, борошна, дріжджів, які необхідні для отримання кінцевих товарів хлібопекарського виробництва. Якби ми їх включили, то збільшили б вартість ВНП на величину «доданої вартості»: виник би подвійний рахунок;
- всі невиробничі угоди, тобто угоди, не сприяють росту кількості виробленої продукції. До них відносяться: а) трансфертні платежі (по соцстраху, пенсії, допомоги з безробіття), б) угоди з купівлі-продажу цінних паперів, в) купівля-продаж уживаних речей (second hand).

У табл. 13.1 наведено умовний приклад, в якому розглянуті методи підрахунку валового національного продукту та інших показників.
Розрізняють номінальний і реальний, а також фактичний і потенційний ВНП.
Номінальним називається ВНП, обчислений у цінах того року, коли він був проведений. Але ціни можуть змінюватися. Тому для порівняння ВНП за різні роки розраховується рівень цін, який виражається у вигляді індексу цін:

Індекс цін, розрахований тільки за споживчими товарами (споживчому кошику), називається індексом споживчих цін (ІСЦ).
Індекс цін, який характеризує зміну цін не тільки споживчих, але також інвестиційних та деяких інших товарів, називається дефлятором ВНП. Він використовується для кореляції грошового (номінального) ВНП з метою вимірювання реального ВНП:

реального ВНП


Потенційний ВНП - це обсяг виробництва при повній зайнятості.
Фактичний ВНП - це обсяг виробництва в умовах циклічного безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Валовий національний продукт і методи його обчислення "
 1. Практикум по темі лекції 13
  валовий національний продукт? Що таке подвійний рахунок? Розкрийте сенс категорії «проміжний продукт». Охарактеризуйте поняття «кінцева продукція». У чому сенс зіставлення показників загальної вартості продажів і доданої вартості? Яка взаємозв'язок показників ВНП, ЧНП, НД? У чому економічний сенс показників, що входять в систему національних рахунків? Тести, ситуації, завдання
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  валовий національний продукт. Валовий національний продукт (ВНП) являє собою ринкову цінність призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, вироблених протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні. За своїм економічним змістом ВНП близький до показника КОП, але перевищує його на вартість послуг нематеріального виробництва. Всі ресурси,
 3. (Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні
  валовий внутрішній продукт (ВВП) і про методи його обчислення - Познайомитеся з чотирма основними складовими ВВП - Розгляньте різницю між реальним і номінальним ВВП - Оцініть показник ВВП як індикатор економічного благополуччя держави Коли ви закінчите навчання, ваші можливості отримати роботу в значній мірі будуть визначатися станом економіки. В
 4. Економічні моделі
  валового внутрішнього і чистого продукту країни. Лоуренс Клейн (р. 1920) сконструював моделі американської економіки, моделі економіки Мексики, Японії та ряду інших країн; організував проект «Лінк», щоб змалювати картину міжнародних економічних зв'язків та світової торгівлі. Гаррі Беккер (р. 1931) поширив методи економічного аналізу на вивчення сім'ї, злочинності, інших соціальних
 5. Висновки
  валового нагромадження, сальдо експорту та імпорту товарів і послуг . 5. ВВП за джерелами доходів розраховується як сума оплати праці, валового прибутку і чистих податків. 6. На основі ВВП можна визначити інші важливі показники: чистий внутрішній продукт і національний
 6. Словник термінів
  валового суспільного продукту і національного доходу між ланками бюджетної системи на основі загальнонаціональної соціально-економічної програми розвитку країни в процесі складання і виконання бюджетів та позабюджетних фондів різного рівня. Бюджетне право - сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і порядок складання, розгляду, затвердження та
 7. Резюме
  валовий внутрішній продукт) - це стоімостьвипуска товарів і послуг, вироблених усередині стра-ни. Він відрізняється від ВНП на суму, що дорівнює чістомудоходу від торгівлі з зарубіжними країнами. 3. Виробництво ВНП породжує дохід, зарабатываемыйотечественными факторами виробництва Так як невся вартість валового випуску дістається у вигляді дохо-дов власникам факторів виробництва, доводиться ро-бити
 8. Питання до іспиту
  національний дохід. Особистий дохід і наявний дохід. 5. Потенційний ВВП і закон Оукена. 6. Тіньова економіка: зміст, причини, форми і місце в ринковій системі. 7. Макроекономічна рівновага як центральна проблема економіки та його моделювання. 8. Сукупний попит. Нецінові фактори сукупного попиту. 9. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори сукупної пропозиції.
 9. Обчислення ВВП і ВСП
  валового продукту між країнами на основі загальної грошової одиниці, наприклад доларів США, може занизити в доларовому виразі обсяг товарів і послуг, вироблених у країнах з низьким рівнем розвитку у зв'язку з великими масштабами в них нетоварного сектору (бартерні угоди, виробництво домашніх господарств, виробництво засобів існування, неформальний сектор, що звичайно не враховуються, і
 10. Словник термінів
  валовий) національний продукт (ВНП) - сукупна ринкова вартість всієї кінцевої продукції, виробленої національною економікою за певний період часу (за рік). Валюта - це будь-які виражені в тій чи іншій національній грошовій формі платіжні документи або грошові зобов'язання, які використовуються в міжнародних розрахунках. Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової
 11. Питання 5. Сучасні теорії податкових відносин
  валовий внутрішній продукт (ВВП). ВВП утворює первинні грошові доходи основних учасників суспільного виробництва і держави як організатора господарського життя в національному масштабі: оплата праці працівників, прибуток господарюючих суб'єктів і централізований доход держави (податки до бюджету, а соціальні відрахування - у позабюджетні фонди). Освітою первинних грошових доходів
 12. Питання 5. Податки в умовах централізованого планування та управління економікою
  валового внутрішнього продукту (ВВП) і діяла як чисто фіскальний механізм. Роль регуляторів розвитку виробництва, координації та стимулювання основних напрямів його технічної модернізації виконували планові та постачальницькі державні органи. В цілому можна констатувати, що до початку 90-х років XX в. основним завданням радянської податкової системи було відчуження частини доходу
 13. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
  валового прибутку, рентабельності, чистого прибутку не дає всеосяжної оцінки діяльності підприємства. Дані показники характеризують лише окремі сторони результативності або стадію її обчислення (валова, чистий прибуток). Авторами, що розробили загальну концепцію глобальної прибутку, були Адам Сміт, Жан Батист Сей, Джон Хікс і ін Адам Сміт був першим, хто охарактеризував прибуток як «суму,
 14. § 8.6. Поняття оподатковуваної бази. Методи формування і визначення розміру оподатковуваної бази
  валового внутрішнього продукту. Індекс-дефлятор щоквартально публікується в «Російській газеті» і застосовується виключно для розрахунку бази оподаткування з податку на прибуток підприємств і організацій. 1. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1996. № 6. 2. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1996. № 12. 3. Позиція авторів з цього питання була
© 2014-2022  epi.cc.ua