Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

13.3 Встановлення рівноваги конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді


Зміни в довгостроковому періоді впливають на становище рівноваги конкурентної фірми. Розглянемо дану ситуацію, припустивши, що довгострокові зміни не пов'язані з розвитком виробничих потужностей і техніки на окремих фірмах, а викликані тільки зміною кількості фірм у даній галузі. Припустимо також, що в галузі діють фірми з однаковими постійними витратами. Зроблені нами припущення спрощують аналіз, але не впливають на правильність наступних висновків.
Як ми раніше встановили, окремі конкурентні фірми в короткостроковому періоді можуть отримувати валову економічну прибуток або нести валовий економічний збиток.
У довгостроковому періоді ринкова ціна в результаті зміни кількості фірм і конкурентної боротьби буде прагнути до рівня, рівному мінімуму середніх валових витрат. В результаті довготривалих змін положення довгострокової рівноваги в галузі і на окремих фірмах встановиться при виробництві оптимальної кількості продукції, відповідного ціною Р=minАТС. При цьому валовий економічний прибуток діють в галузі фірм стане рівною 0.

У положенні довгострокової рівноваги конкурентної фірми дорівнюють один одному ціна, гранична виручка (граничний дохід), граничні витрати і мінімальні середні валові витрати:
МR (Р)=МС=min АТС.
Дане рівність свідчить про те, що в довготривалому періоді фірма знаходиться в положенні рівноваги, виробляючи оптимальний обсяг продукції у відповідності з правилом MR (P)=МС при ринковій ціні, рівній мінімуму АТС, відшкодовуючи при цьому повністю валові економічні витрати, забезпечуючи нормальну прибуток, але не отримуючи економічного прибутку.
Із зазначеного вище рівності можна зробити висновок про високу ефективність конкурентної ринкової економіки в порівнянні з моделями недосконалої конкуренції. Це обумовлено наступними причинами:
1) конкуренція в довгостроковому періоді змушує фірму виробляти таке оптимальна кількість продукції, при якому вона має мінімальні середні витрати, що свідчить про високу виробничої ефективності в умовах чистої конкуренції;
2) відповідно до мінімальних середніми витратами встановлюється ціна продукту, а низькі ціни відповідають інтересам покупців;
3) для того щоб забезпечити мінімальні середні витрати і реалізувати продукцію за низькою конкурентної ринкової ціною, фірма повинна прагнути використовувати найбільш прогресивні техніку і технологію, раціонально застосовувати матеріальні ресурси;
4) в умовах чистої конкуренції фірма випускає оптимальний обсяг продукції в положенні, коли ціна дорівнює граничним витратам
(Р=МС).
Це дозволяє досягти найбільш ефективного розподілу ресурсів в економіці, при якому максимально задовольняються потреби суспільства. Необхідно пояснити це твердження.
Однак даний висновок справедливий лише в тому випадку, якщо не брати до уваги зовнішні ефекти і необхідність виділення ресурсів на виробництво суспільних, або соціальних благ, що пов'язано з недоліками розподілу ресурсів при ринковій системі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3 Встановлення рівноваги конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді "
 1. Частина 5.
  Рівноваги в довгостроковій періоді. Розглянемо як приклад ринок молока, а за відправну точку аналіз »приймемо рівновагу в довгостроковому періоді. Фірми отримують нульовий прибуток, так що ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат (графік (а) рис. 14.8). Точка рівноваги ринку в довгостроковому періоді - точка А, якій відпо-обхідних обсяг продажів Q1 і ціна P1. Уявімо собі, що
 2. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У даному
 3. 72. ВАРІАНТИ РІВНОВАГИ ФІРМИ в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ
  рівновагою попиту та пропозиції. Рівновага фірми в короткостроковому періоді. В умовах досконалої конкуренції фірма не може впливати на ціни реалізованого товару. Єдиною її можливістю пристосуватися до змін ринку є зміна обсягу виробництва продукції. У короткостроковому періоді кількість окремих факторів виробництва залишається незмінним. Тому стійкість фірми на
 4. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  встановленню нульової економічного прибутку. Друга властивість показує нам відмінність ринку монополістичної конкурен-ції від монополії. Так як монополія - єдиний постачальник продукції, що не має близьких замінників, вона має можливість отримувати позитив-ную економічний прибуток навіть у довгостроковому періоді. В умовах монопо-листической конкуренції (вільний вхід і вихід з
 5. Довгострокове рівновагу
  рівноваги фірми Кпоказано на рис. 12-5. Щоб максимізувати при-бувальщина при заданій нової кривої попиту на її про-15 Як і в умовах досконалої конкуренції, якщо фірми отлічаютсяпо ефективності, деякі можуть отримувати позитивну економі-чний прибуток навіть у довгостроковому періоді. Обсяг випуску РІС. 12-5. Довгострокове рівновагу в умовах монополі-стической конкуренції. В
 6. Довгострокове рівновагу
  рівновагу наринке послуг капіталу для окремої галузі. На-приклад, це міг би бути попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E. Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною
 7. У цьому випадку ціна ринку отражаг - середні сукупні витрати граничної фірми - фірми,
  конкурентних фірм, що прагнуть до максимально-му рівню прибутку. Згадаймо, що один з Десяти принципів економіці свідчить що раціональний людина розмірковує в термінах граничного аналізу (гл. 1 "лава 14. Фірми на конкурентних ринках 313 3 даній главі цей принцип застосований до конкурентної фірмі. Граничний аналіз -. озволіл нам запропонувати теорію кривої пропозиції конкурентного
 8. Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.
  рівновазі в короткостроковому періоді цін »молока перевищує середні сукупні витрати, отже, фірми получагаг позитивну прибуток. Після деякого часу позитивна прибуток спонукає до вхо ^ у на ринок нові фірми (наприклад, на виробництво молока перемикаються фермі-ри, які робили іншу сільськогосподарську продукцію). Оскільки ЧИСЛІ фірм зростає, крива
 9. § 5. Монополістична конкуренція
  рівноваги. Досягнення довгострокового рівноваги монополистически конкурентної фірмою передбачає рівність довгострокових середніх витрат і ціни. Економічні прибутку залучають у галузь все нові фірми. Їх проникнення продовжується до тих пір, поки ціни і середні витрати не вирівнюються. Якщо в результаті великого напливу фірм ціни виявляються нижче середніх витрат, то почнеться
 10. Завдання
  рівноваги. Те-пер припустимо, що ціна збільшується, (а) Поки-житі результат адаптації галузі в краткосрочномперіоде. (Ь) Покажіть результат адаптації галузі вдолгосрочном періоді і поясніть, в ніж його отличиеот короткостроковій реакції, (с) Коли фірми, изна-чально знаходяться в галузі, отримують большуюпрібиль - в короткостроковому або довгостроковому періодах? 8. Припустимо, що ціни факторів
 11. Б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної
  рівновазі цень умовної одиниці тканини становить $ 30. а. Опишіть рівновагу, використовуючи графіки ДЛГ всього ринку і для окремого виробника Припустимо, що виробники тканин в ін-ших країнах бажають продавати досить біль-рілі обсяги текстилю в США за ціною $ 2: за умовну одиницю. 14. Фірми на конкурентних ринках 315 б. Якщо виробники в США мають високі
 12. Ключові терміни
  конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок «ценополучателем» і «ценопроізводітель» Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова
 13. 9.3.3. РІВНОВАГУ ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ
  рівновазі і короткого і тривалого періоду, галузь не досягне довгострокової рівноваги, оскільки її типове підприємство отримує позитивну економічну прибуток. Цей надлишок прибутку понад нормального розміру приверне в галузь нові підприємства, випуск продукції галуззю збільшиться (див. розділ 9.3.1) і ціна Р НЕ БУДЕ рівноважною ціною тривалого періоду. Тим більше що типові
 14. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  рівновазі ринку всі фірми вибирають максимально ефективну технологію і масштаб виробництва, ціни рав-ни мінімуму середніх сукупних витрат, а число фірм встановлюється достатнім для забезпечення обсягу попиту при даній ціні. Зміна попиту має різний ефект на різних часових інтервалах. В краткосроч-ном періоді зростання попиту підвищує ціни і приносить прибуток, а
 15. Питання 55 Фірма: поняття, концепції
  встановленні таких пропорцій ресурсів, які б забезпечували мінімальний рівень витрат. Концепція виходить з повної і точної інформації, раціональної поведінки, незмінних цін. Інституційна концепція розглядає фірму як складну ієрархічну структуру, що функціонує в ринкової невизначеності. Поведінка фірми пояснюється асиметричною інформацією. Концепція виходить з аналізу
 16. Запитання для самоперевірки
  рівновагу Курно, Бертрана, Штакельберга в умовах дуополії. 9. Які засоби і методи конкурентної боротьби ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 10. У чому сенс і значення антимонопольного регулювання? Які антимонопольні закони ви знаєте? Б. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва. Держава в ринковій
 17. Запитання для самоперевірки
  рівновагу Курно, Бертрана, Штакельберга в умовах дуополії. 9. Які засоби і методи конкурентної боротьби ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 10. У чому сенс і значення антимонопольного регулювання? Які антимонопольні закони ви знаєте? Б. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва. Держава в ринкової
 18. Запитання для самоперевірки
  рівновагу для фірми в умовах досконалої конкуренції? 7. Побудуйте криву довгострокового пропозиції конкурентної галузі. 8. Визначте валовий і граничний доходи фірми при ціні одиниці продукції 100 руб. та випуску її від 1 до 8 од. Накресліть графік валового, середнього і граничного доходів фірми. 9. На підставі наведених нижче даних про середні постійних і середніх змінних витратах
 19. Резюме
  конкурентна фірма приймає ціну, покоторой вона може продавати свою продукцію, какданную. Вона діє як «ценополучателем» в отли-чие від недосконало конкурентних фірм, якіє «ценопроізводітелямі». 2. Щоб ринок був абсолютно конкурентним, для НЕ -го повинні виконуватися наступні умови: налічіемногіх продавців, кожен з який малий що-до ринку в цілому; продуктова
 20. 13.1. Сутність і ознаки чистої конкуренції. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді
  рівновагу на зовсім конкурентному ринку {foto38} Рис. 13.1.б. Крива попиту абсолютно конкурентної фірми Гранична виручка (MR - marginal revenue) - це додаткова виручка від продажу кожної додаткової одиниці продукції. Іншими словами, гранична виручка - це зміна (приріст) валової виручки від продажу кожної додаткової одиниці продукції: MR=? TR /? Q. (13.4) Якщо? Q=1, то
© 2014-2022  epi.cc.ua