Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

13.1. Сутність і ознаки чистої конкуренції. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді


Чистий конкуренція являє собою ринкову структуру, при якій велика кількість продавців і покупців взаємодіють один з одним, пропонуючи і запитуючи однорідний продукт. Чиста конкуренція як абстрактна ринкова структура володіє наступними ознаками:
1. Дуже велика кількість виробників або продавців в галузі. Це основна риса будь-якого конкурентного ринку. При цьому всі фірми діють незалежно один від одного і не можуть робити впливу на рішення, що приймаються іншими учасниками.
2. Абсолютна однорідність однойменних товарів. Ця ознака означає, що покупці сприймають економічні блага як вчинені замінники.
3. Наявність у всіх учасників повної інформації про ринкові умови.
4. Абсолютна мобільність матеріальних, фінансових, трудових та інших факторів виробництва в довгостроковому періоді.
5. Вільний вступ в галузь нових фірм і вихід з неї діючих.
В таких умовах жодна з безлічі фірм не в змозі впливати на рівень ціни, графік попиту на продукцію чисто конкурентної фірми є абсолютно еластичним, тобто являє собою горизонтальну лінію (рис. 13.1.а і 13.1.б).
Будь-яка кількість однорідної продукції фірма продає за однією і тією ж ринковою ціною, яка склалася в конкурентній галузі. Крива попиту на продукцію конкурентної галузі, до якої належить дана фірма, має снижающийся вигляд. Галузь може продати більше продукції за умови зниження її ціни, і навпаки. У цих випадках будь-якій фірмі, що функціонує в галузі, доведеться продавати свою продукцію за новою ціною, що склалася в умовах, що змінилися.
Діяльність будь-якої фірми характеризують, насамперед, такі показники реалізації продукції, як «валова виручка», «середня виручка», «гранична виручка».
Валова виручка (TR - total revenue) - це виручка від продажу всієї продукції, або обсяг продажів у грошовому вираженні:
TR=Р - Q.
(13.1)
Середня виручка (AR - average revenue) - це виручка в розрахунку на одиницю реалізованої продукції. Вона розраховується за формулою:
AR=TR / Q. (13.2)
В умовах ринку досконалої конкуренції, коли вся продукція фірми реалізується за однаковою ціною, середня виручка дорівнює ціні, що сплачується покупцем за одиницю товару:
AR=TR / Q=Р - Q / Q=Р. (13.3)

Рис. 13.1.а. Ринкова рівновага на зовсім конкурентному ринку


Рис. 13.1.б. Крива попиту абсолютно конкурентної фірми


Гранична виручка (MR - marginal revenue) - це додаткова виручка від продажу кожної додаткової одиниці продукції. Іншими словами, гранична виручка - це зміна (приріст) валової виручки від продажу кожної додаткової одиниці продукції:
MR=? TR /? Q. (13.4)
Якщо? Q=1, то MR=? ТR.
Наведемо гіпотетичні дані про ціну, обсязі попиту і виручки (дохід) окремої фірми, що працює в умовах чистої конкуренції (табл. 13.1).
З результатів розрахунків, наведених у таблиці, видно, що всі одиниці продукції фірма продає за однією і тією ж ціною, що дорівнює 45 руб. Валова виручка при зростанні обсягу виробництва збільшується рівномірно. Кожна додаткова одиниця продукції збільшує валову виручку фірми на одну і ту ж величину, рівну ціні. З урахуванням зазначеного раніше рівності ціни та середньої виручки в умовах чистої конкуренції маємо:
AR=MR=P. (13.5)
Тому умова рівноваги конкурентної фірми полягає в рівності граничних витрат ринковій ціні продукту:
MC=Р. (13.6)
Фірма буде продовжувати свою діяльність у двох випадках:
1) якщо вона отримає валову економічний прибуток;
2) якщо вона буде нести валовий збиток, але в меншому розмірі , ніж величина її постійних витрат.

Таблиця 13.Показателі виручки конкурентної фірми (ціна товару 45 рублів)
Ціна заедініцу, руб. Обсяг попиту, Qd Середня виручка, руб. АR Валова виручка, руб. TR Гранична виручка, руб. МR
1 2 3 4 5
45 0 0 0 -
45 1 45 45 45
45 2 45 90 45
45 3 45 135 45
45 4 45 180 45
45 5 45 225 45
45 6 45 270 45
45 7 45 315 45
45 8 45 360 45
45 9 45 405 45
45 10 45 450 45
Якщо величина валового збитку при всіх обсягах випуску перевищує постійні витрати фірми, то фірмі вигідніше припинити виробництво і нести менші збитки, рівні постійним витратам. Якщо виручка від реалізації продукції повністю покриває змінні витрати і хоча б частину постійних, діяльність фірми в короткостроковому періоді вигідніше продовжувати, ніж припиняти, тому що в противному випадку весь обсяг постійних витрат підприємець повинен буде виплачувати з власної кишені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Сутність і ознаки чистої конкуренції. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді "
 1. 24.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І Максимізація прибутку в короткостроковому і довгостроковий періоди
  чистої конкуренції. Рис. 24.2. Прибутки та збитки в короткостроковому періоді і рівновагу в довгостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції {foto60} У короткостроковому періоді фірма виробляє певний обсяг продукції, призначає ціну, щоб отримати сукупну прибуток (див. рис. 24.2а). Але може скластися і менш сприятлива ситуація з витратами і попитом, що ставить фірму в
 2. Запитання для самоперевірки
  ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє обмежене число фірм; в) фірми, що діють на ринку, випускають
 3. Запитання для самоперевірки
  ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє обмежене число фірм; в) фірми, що діють на ринку, випускають
 4. Частина 5.
  Рівноваги в довгостроковій періоді. Розглянемо як приклад ринок молока, а за відправну точку аналіз »приймемо рівновагу в довгостроковому періоді. Фірми отримують нульовий прибуток, так що ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат (графік (а) рис. 14.8). Точка рівноваги ринку в довгостроковому періоді - точка А, якій відпо-обхідних обсяг продажів Q1 і ціна P1. Уявімо собі, що
 5. 23.5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІРМИ В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  чистої конкуренції «все знаходиться в рівності», тобто Р? АТС? МС (ціна? Середні валові витрати? Граничні витрати). Це потрійне рівність передбачає певні висновки, що стосуються ефективності чисто конкурентної економіки, які мають велике соціальне значення. Конкурентна економіка прагне розподілити обмежені ресурси таким чином, щоб максимізувати задоволення
 6. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  чистої конкуренції? Скільки їх? одна, дві, три або ...? Як ви уявляєте ринок чистої конкуренції в реальному житті? На ринках яких товарів переважає чиста конкуренція? 3. Розкрийте зміст двох підходів до максимізації прибутку в короткостроковому періоді. Чим вони відрізняються? Коли необхідно порівнювати валові витрати і валовий дохід, а коли граничні витрати і граничний прибуток? 4. Як
 7. Тема 5 Конкуренція і монополія
  сутність і функції. Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про
 8. Ключові терміни
  конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок« ценополучателем »і« ценопроізводітель »Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова
 9. Терміни і поняття
  конкуренції: видова, функціональна, межфирменная, внутрішньогалузева, міжгалузева, добросовісна, недобросовісна, досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції
 10. 23.4. ЯК ФІРМУ ВИЗНАЧИТИ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА, які дають максимум ПРИБУТКУ АБО МІНІМУМ ЗБИТКІВ У довготривалий період?
  Чистої конкуренції: економічні прибутки притягують фірми в конкурентну галузь до тих пір, поки ці прибутки не будуть зведені нанівець. Навпаки, збитки викликають масовий відтік фірм з галузі доти, поки ціна продукту знову не покриє витрати на одиницю продукції. Економічна прибуток і збитки як жезл дорожнього патрульного регулює рух фірм. Воно може бути зі знаком плюс і зі
 11. Рівноважний стан підприємства
  чистої конкуренції зумовлюється трьома основними умовами. Перше з них полягає в тому, щоб були відсутні спонукальні мотиви для входження в галузь «нових» товаровиробників і виходу «старих» з неї. Вирішальним моментом даної умови є відсутність економічного прибутку, коли криві середніх загальних і граничних витрат і ціни (попиту) перетинаються в одній точці, тобто Ц=
 12. § 5. Монополістична конкуренція
  чистої) конкуренцією. Для обох структур ринку характерні велика кількість фірм, вільний вхід і вихід їх з галузі. Але на відміну від досконалої монополістична конкуренція має справу з диференційованими продуктами. Звідси виникає монополістичний елемент. Оскільки жодна з фірм не продає точно такий же продукт, вони (фірми) мають певну ступінь контролю над ціною.
 13. Попит і пропозиція фірми в умовах досконалої конкуренції
  чистої конкуренції є абсолютно еластичним. Якщо ціна 1 кг яблук становить Р0, то криву попиту на них можна зобразити у вигляді горизонтальної лінії D, що показує, що будь-яку кількість пропонованої нами продукції буде продаватися за ціною Р0 (рис. 11.1, а). Навпаки, графік ринкового попиту на яблука буде похилим, відображаючи готовність споживачів придбати різну кількість яблук при
 14. Контрольні питання і завдання
  чистої »,« ідеальної »конкуренції? Що порушує умови існування таких ринків? Чому конкуренція є благом для суспільства і злом для підприємців? 6. Які причини зміни ринку досконалої конкуренції сучасною системою недосконалої конкуренції? Охарактеризуйте ринок недосконалої конкуренції. Чим недосконала конкуренція відрізняється від досконалої? 7. Які існують моделі
 15. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  конкуренції характеризується двома основними властивостями: - Як і на монопольному ринку, ціна товару перевищує граничні издержи фірми. Даний висновок випливає з того, що максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок від'ємного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС Ціна Максимізує прибуток обсяг випуску
 16. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  конкуренція Питання 1. Опишіть три характеристичних властивості мо-нополістичного конкуренції. У чому монополі-стическими конкуренція подібна монополії? У чому вона подібна досконалої конкуренції? 2. Намалюйте графік довгострокової рівноваги на ринку в умовах монополістичної конкурен-ції. Як пов'язані ціна товару і середні сово-купно витрати? Як ціна пов'язана з пре-слушними
 17. Біполярність ринку
  чистої конкуренцією і чистою монополією, слід почати з того, що вона є свого роду «золотою серединою» між ними. Можна сказати, що монополістична конкуренція не є ні абсолютно конкурентною, ні абсолютно монопольної. Для монополістичної конкуренції характерно значне число товаровиробників, яке перевищує як мінімум 25 суб'єктів, хоча чітких меж тут
 18. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції пропонується обмеженим числом фірм, які, займаючи панівне становище на ринку, можуть впливати на умови реалізації продукції і насамперед на ціни. Недосконалу конкуренцію прийнято поділяти на три основні типи: чиста монополія; олігополія; монополістична конкуренція. Їх риси можна уявити
 19. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
    конкуренції, могла б увеличи-вать обсяг виробництва і знизити середні сукупні витрати. Вироблений обсяг продукції=Ефективний масштаб виробництва - Обсяг випуску Надбавка на граничні витрати. Друге розходження між досконалою i монополістичноїконкуренцією - співвідношення ціни і граничних витратиш *. Для конкурентної фірми ціна товару дорівнює граничним витратам (графік ($ -
 20. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
    фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У даному
© 2014-2022  epi.cc.ua