Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

13.2. Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді


Використання маргінального (граничного) аналізу визначення фірмою оптимального обсягу виробництва, заснованого на порівнянні граничної виручки з граничними витратами, дозволяє з'ясувати взаємозв'язок кривої граничних витрат з пропозицією конкурентної фірми при різних ринкових цінах (рис. 13.
2).
На малюнку видно, що яка б ціна, що перевищує мінімум середніх змінних витрат, ні склалася на конкурентному галузевому ринку, оптимальний обсяг виробництва завжди визначається точкою на кривій граничних витрат. Ця кількість продукції і визначатиме в короткостроковому періоді пропозиція раціонально діючої конкурентної фірми, націленої на досягнення найбільшої вигоди.
Таким чином, відрізок кривої граничних витрат фірми МС, який розташований вище точки

Рис. 13.2. Пропозиція конкурентної фірми


.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "13.2. Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді"
 1. Ключові терміни
  граничних
 2. Коли ці граничні прирощення (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво
  граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво з низького рівня (як Q1) або з високого рівня (як Q2), вона буде до тих пір регулювати обсяг випуску, поки він не досягне QMAX. Наш аналіз встановлює загальне правило максимізації прибутку: коли досягається обсяг випуску, максімізі-рующий прибуток, граничний дохід
 3. У цьому випадку ціна ринку отражаг-середні сукупні витрати граничної фірми - фірми,
  граничної фірми - фірми, яка покинув * б ринок при падінні ціни нижче цього рівня. Така фірма отримує ну леву Е прибуток, у той час як прибуток фірм з більш низькими витратами положіте.хг на. Входження нових фірм не ліквідує цього прибутку, так як побічний ефект вступають вище витрат фірм, вже існуючих на ринку. Фірми з боле високими витратами увійдуть на ринок тільки за умови
 4. Резюме
  граничним витратам. Це вірно як для краткос-РОЧНО (P=MC), так і для довгострокового (P=LMC) періоду. 4 У короткостроковому періоді постійні витрати неоказивают впливу на обсяг пропозиції. Конкурент-ная фірма, виробляючи продукцію, максимізує при-бувальщина тільки в тому випадку, якщо ціна по крайней мерен нижче середніх змінних витрат (P> AVC). Впротівном випадку фірма може зменшити
 5. Запитання для самоперевірки
  граничного доходу та граничних витрат є важливим при визначенні обсягу випуску продукції фірмою в умовах всіх ринкових структур? 4. Чому в умовах досконалої конкуренції графіки ціни, середнього і граничного доходів фірми збігаються? 5. Крива пропозиції фірми в умовах досконалої конкуренції збігається з кривою її граничних витрат на відрізку, лежачому вище кривої середніх
 6. Довгострокові граничні витрати
  предельнихіздержек, відповідна кривій долгосрочнихсредніх витрат (LAC) . Про Крива довгострокових граничних витрат J (LMC) показує приріст витрат, пов'язаний-них з виробництвом додаткової оди-ниці продукції, в тому випадку, коли фірмасвободна змінювати всі види витрат оптималь-ним чином з метою мінімізації витрат. Між короткостроковими і довгостроковими предель-ними витратами
 7. Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.
  Граничні! витрат, збільшення обсягу пропозиції усіма фірмами визначається їх кри-вимі граничних витрат. У новому рівновазі в короткостроковому періоді цін »молока перевищує середні сукупні витрати, отже, фірми получагаг позитивну прибуток. Після деякого часу позитивна прибуток спонукає до вхо ^ у на ринок нові фірми (наприклад, на виробництво молока
 8. Тому після того як монополія визначає обсяг випуску, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам, вона використовує
  граничний дохід дорівнює граничним витратам, вона використовує криву попиту для знаходження ціни, що відповідає цьому обсягу. На рис. 15.4 монопольна ціна знаходиться в точці В. Ми отримуємо можливість сформулювати корінна відмінність конкурентного і монополізованого ринків: на конкурентних ринках ціна товару дорівнює граничним витратам. На монополізованих ринках ціна товару перевищувала-ет
 9. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  граничні витрати дорівнюють ціні продукції. Якщо ціна нижча середніх сукупних витрат при даному обсязі випуску, фірма йде з ринку (або не вступає на нього). Отриманий нами результат представлений на рис. 14.4. Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді - частина її кривої граничних витрат (MC), що лежить вище кривої середніх сукупних витрат. 0 Обсяг випуску
 10. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  граничним витратам його виробництва. Якщо фірми мають можливість вільно вступати на ринок і залишати його, ціна товару дорівнює: мінімально можливим середнім сукупним витратам виробництва. Хоча протягом всієї глави ми використовували допущення, що аналізованих-мі фірми є приймаючими ціну, багато застосовані тут методи дослідження корисні для вивчення фірм на менш
 11. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід -
 12. Крива пропозиції підприємства
  граничними витратами, співпадаючими з граничним доходом (ціною) в точці К1. Якщо ціна починає поступово знижуватися, то крива попиту З зміщується вниз спочатку в положення С?, потім в С? і С? ?. У процесі такого зрушення вона буде перетинати криву граничних витрат у точках, що знаходяться нижче точки К1: спочатку в точці К2, потім К3 і, нарешті, К4. Будь точка перетину кривої попиту з
 13. Короткострокова крива предложеніяфірми
  граничних витрат, позначений-ную MC, ми знаходимо величину оптимального поло-жительность випуску Q1. Так як P1 вище средніхпеременних витрат AVC при даному обсязі ви-пуску, то фірма максимізує прибуток, предлагаяQ1, а не закриваючи. Та ж двокрокова процедураможет бути використана для обчислення об'емапредложенія при будь-якій іншій ціні. Далі, як ви пам'ятаєте із.гл. 8, крива
 14. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  граничного Економія, обумовлена масштабом, - скорочення середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді при возра-Стань обсягу виробництва. 292 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринку Рис. 13.7 середні сукупні витрати в короткостроковому І довгостроковому періоді Так як в довгостроковому періоді постійні витрати змінюють-ся,
 15. 14.5 представляє фірму, несучу збитки (іншим:; словами, получающую негативний прибуток).
  граничним витратам . Знову поглядом-ньому на затінений прямокутник. Висота його дорівнює АТС - P, а основа-ня - Q. Площа прямокутника дорівнює (АТС - P) х Q, або збитку фірми Оскільки в даній ситуації фірма не отримує доходу, достатнього для по- криття середніх сукупних витрат, вона повинна покинути ринок.-зва 14. Фірми на конкурентних ринках 307 Крива пропозиції
 16. Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає
  граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає максимізують »щий прибуток обсяг випуску. На конкурентних ринкгл рішення про обсяг пропозиції можна проаналізувавши без знання кривої попиту, для монопольних ж ринку» це не так. Таким чином, ми ніколи не говоримо про кри-вої пропозиції монополії. Монопольний прибуток Який прибуток отримує монополія? Щоб відповісти
 17. Крива пропозиції галузі
  граничних витрат уособлюють собою криві пропозиції окремих підприємств, для побудови кривої ринкової пропозиції необхідно підсумувати криві граничних витрат всіх підприємств галузі. При цьому криві граничних витрат викреслюються тільки в тій їх частині, яка знаходиться вище кривих середніх змінних витрат. Для наочної демонстрації освіти ринкової пропозиції
 18. Критерій максимізації прибутку
  граничних витрат розташована нижче кривої граничного доходу (у даному випадку - кривої попиту), кожна додаткова одиниця продукції, що випускається збільшує прибуток. І навпаки, як тільки крива граничних витрат перетне криву граничного доходу і розташується над нею, кожна наступна випущена одиниця продукції зменшує прибуток. Максимальної абсолютної величини прибуток досягає при
© 2014-2022  epi.cc.ua