Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

12.5. Поведінка фірми в короткостроковому періоді


Короткотерміновим періодом називають такий період, протягом якого виробничі потужності кожної фірми фіксовані, а випуск може бути змінений за рахунок зміни обсягів використання змінних ресурсів. Загальне число фірм в галузі залишається незмінним.
Одна з основних цілей будь-якої фірми, з точки зору мікроекономіки, - отримати максимальну валовий прибуток Т?. Вона визначається таким чином:
Т?=TR - ТС. (12.9)
У разі від'ємного значення Т? фірма несе валовий збиток.
Обсяг виробництва, при якому прибуток фірми максимальна (збитки мінімальні), називається рівноважним випуском. Для визначення фірмою оптимального, найбільш вигідного обсягу виробництва можуть бути використані два методи (підходу):
1) зіставлення валової виручки з валовими витратами;
2) метод граничного (маргінального) аналізу.
Перший метод передбачає поступову зміну фірмою обсягів випущеної продукції і зіставлення для кожного обсягу загальної виручки і загальних витрат. Цей метод успішно може застосовуватися на ринку досконалої конкуренції, так як на цьому ринку ціна кожної одиниці продукції однакова, оскільки не залежить ні від одного суб'єкта ринку. Для інших ринків цей метод часто називають методом проб і помилок.
Зміна обсягів випуску може супроводжуватися зміною як витрат виробництва, так і ринкової ціни товару, що ускладнює отримання достовірних результатів аналізу, а перевірка всіх варіантів на практиці може зажадати занадто великих витрат часу, а в деяких випадках - навіть призвести до збитків.
Логіка граничного аналізу така: прибуток може бути представлена не тільки як різниця між загальною виручкою і загальними збитками, але і як сума прибутків (збитків) від кожної одиниці продукції:
=TR-ТС=(R1 - C1) + (R2 - C2) + ... + (Rn - Cn) + ...=? (Ri - Ci) (12.10)
за умови, що i змінюється від одиниці до величини, обмеженої лише виробничими потужностями фірми.
Ця сума буде збільшуватися до тих пір, поки виручка від реалізації додаткової одиниці продукції (гранична виручка) більше, ніж витрати на виробництво цієї одиниці (граничні витрати). Таким чином, умова максимізації прибутку набуває вигляду:
MR=MC. (12.11)
Оскільки в багатьох випадках при всіх рівнях виробництва відсутнє точне рівність граничної виручки і граничних витрат, то фірмі слід провести останню одиницю продукції, при випуску якої MR> МС.
При застосуванні граничного аналізу слід враховувати, що це рівність для більшості фірм настає двічі (рис.
12.3.).
Перший раз, коли додаткова одиниця перестане бути збитковою (Q1), оскільки необхідно забезпечити обсяг випуску, компенсуючий загальні витрати виробництва, і лише другий раз (обсяг Q2) - це умова максимізації прибутку (мінімізації збитків) . У тих випадках, коли навіть при оптимальному обсязі фірма все ж зазнає збитків, постає питання про доцільність продовження діяльності фірми. Тобто перед підприємцем постає питання, в якому випадку збитки будуть більше - у разі продовження діяльності або в разі її припинення. Особливістю короткострокового періоду є незмінність виробничих потужностей і, отже,

Ріс.12.3.Условія рівності граничних витрат і граничної виручки


загальних постійних витрат фірми. Тому доти, поки загальна виручка фірми повністю компенсує всю масу змінних витрат і хоча б частину постійних, незважаючи на збитки діяльність вигідніше продовжувати, так як у випадку її припинення підприємцю доведеться всю масу постійних витрат виплачувати зі своєї кишені. Якщо ж загальна виручка менше змінних витрат, діяльність слід припинити.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Поведінка фірми в короткостроковому періоді "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У даному
 2. Частина 5.
  Фірми і теорія організації рият Зміна попиту в короткостроковому і довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також те, як вільний
 3. 13.2. Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
  фірми при різних ринкових цінах (рис. 13.2). На малюнку видно, що яка б ціна, що перевищує мінімум середніх змінних витрат, ні склалася на конкурентному галузевому ринку, оптимальний обсяг виробництва завжди визначається точкою на кривій граничних витрат. Ця кількість продукції і визначатиме в короткостроковому періоді пропозиція раціонально діючої конкурентної фірми,
 4. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього та великого підприємства, а також крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді. При русі по кривій совокуп-них витрат у довгостроковому періоді потужності підприємств
 5. Поведінка людини і фірми
  поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява
 6. Поведінка людини і фірми
  поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява мікроекономіки.
 7. Ключові терміни
  фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 8. Постійні, змінні та валові витрати
  фірми завжди відносяться до категорії змінних, а накладні витрати відносяться до постійних (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок між двома видами класифікації витрат Сума постійних і змінних витрат являє собою валові, або сумарні, витрати фірми ТС (англ. total costs). Розподіл витрат на постійні та змінні увазі умовне виділення короткострокового і
 9. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Поведінки фірми корисно перед-ставити її середні сукупні і граничні витрати в графічному вигляді. Зі збільшенням обсягу виробництва граничні витрати ти-пічних фірми зростають. Середні ж сово-купно витрати спочатку зменшуються, проте з подальшим зростанням обсягу випуску також ста-ють зростаючими. Крива граничних витрат завжди перетинає криву середніх сукупних витрат
 10. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  поведінки економіки в короткостроковому пери - оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві сукупного-позиції. Чому крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді вертикальна Що визначає обсяг пропозиції товарів і послуг в довгостроковому періоді? Неявним чином ми вже дали відповідь на це питання
 11. Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво
  фірми, оскільки вона визначає обсяг пропозиції фірми при будь-якій даній ціні, є кри-вої пропозиції конкурентної фірми. Рис. 14.2 крива граничних витрат ЯК КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ Зростання ціни з P1 до P2 веде до збільшення максимизирующего прибуток обсягу виробництва фірми з O1 до Q2. Оскільки крива граничних витрат показує обсяг
 12. облямовують КРИВА
  фірми, що відповідають різним періодам часу. Завдяки залученню безлічі кривих враховується той факт, що в довгостроковому періоді підприємство несе витрати на ремонт, оновлення обладнання, освоєння нових технологій. У результаті "розтягнута" в часі довгострокова крива, яку і іменують обгорткового, показує рівень і динаміку витрат підприємства більш грунтовно, ніж окремі
 13. обгорткового КРИВА
  фірми, що відповідають різним періодами часу. Завдяки залученню безлічі кривих враховується той факт, що в довгостроковому періоді підприємство несе витрати на ремонт, оновлення обладнання, освоєння нових технологій. У результаті "розтягнута" в часі довгострокова крива, яку і іменують обгорткового, показує рівень і динаміку витрат підприємства більш грунтовно, ніж окремі
 14. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
© 2014-2022  epi.cc.ua