Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

12.4. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати


Як вже говорилося вище, всі види витрат фірми в короткостроковому періоді поділяються на постійні та змінні.
Постійні витрати (FC - fixed cost) - такі витрати, величина яких залишається постійною при зміні обсягу випуску продукції. Постійні витрати незмінні при будь-якому рівні виробництва. Фірма повинна їх нести навіть у тому випадку, коли не виробляє продукцію.
Змінні витрати (VC - variable cost) - це витрати, величина яких змінюється при зміні обсягу випуску продукції. Змінні витрати збільшуються в міру зростання обсягу виробництва.
Валові витрати (ТС - total cost) - це сума постійних і змінних витрат. При нульовому рівні випуску продукції валові витрати дорівнюють постійним. У міру збільшення обсягу виробництва вони збільшуються відповідно до зростання змінних витрат.
Від величини сукупних постійних, сукупних змінних і валових витрат залежать середні витрати фірми. Середні витрати визначаються в розрахунку на одиницю випущеної продукції. Вони зазвичай використовуються для порівняння з ціною одиниці продукції.
У відповідності зі структурою сукупних витрат фірми розрізняють середні постійні (AFC - average fixed cost), середні змінні (AVC - average variable cost), середні валові (АТС - average total cost) витрати. Вони визначаються таким чином:
AFC=FC / Q; (12.5)
AVC=VC / Q; (12.6)
ATC=TC / Q=AFC + AVC. (12.7)
Одним з важливих показників є граничні витрати. Граничні витрати (МС - marginal cost) - це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом кожної додаткової одиниці продукції. Іншими словами, вони характеризують зміну валових витрат, викликане випуском кожної додаткової одиниці продукції. Граничні витрати визначаються таким чином:
МC=? TC /? Q=? VC /? Q. (12.8)
Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат фірми з використанням гіпотетичних даних наведена в таблиці 12.1.
Таблиця 12.Дінаміка сукупних, граничних і середніх витрат фірми
в короткостроковому періоді
Обсяг випуску продукції, ед.Q Сукупні витрати, руб. Предельниеіздержкі, руб.МС Середні витрати, руб.
Постоян-ниеFC Змін-ниеVC ВаловиеТС Постоян-ниеAFC Змін-ниеАVC ВаловиеАТС
0 100 0 100 - - - -
1 100 50 150 50 100 50 150
2 100 85 185 35 50 42,5 92,5
3 100 110 210 25 33,3 36,7 70
4 100 127 227 17 25 31,8 56,8
5 100 140 240 13 20 28 48
6 100 152 252 12 16 , 7 25,3 42
7 100 165 265 13 14,3 23,6 37,9
8 100 181 281 16 12 , 5 22,6 35,1
9 100 201 301 20 11,1 22,3 33 , 4
10 100 226 336 25 10 22,6 32,6
11 100 257 357 31 9,1 23,4 32,5
12 100 303 403 46 8,3 25,3 33,6
13 100 370 470 67 7,7 28,5 36,2
14 100 460 560 90 7,1 32,9 40
15 100 580 680 120 6,7 38 , 6 45,3
16 100 750 850 170 6,3 46,8 53,1
На підставі даних таблиці побудуємо графіки постійних, змінних і валових (рис.
12.1), а також середніх і граничних (рис. 12.2) витрат.
Графік постійних витрат FC являє собою горизонтальну лінію. Графіки змінних VC і валових ТС витрат мають позитивний нахил. При цьому крутизна кривих VC і ТС спочатку зменшується, а потім у результаті дії закону спадної віддачі збільшується.

Рис. 12.1 Криві постійних, змінних і загальних (валових) витрат фірми


Графік середніх постійних витрат AFC має негативний нахил. Криві середніх змінних витрат AVC, середніх валових витрат АТС та граничних витрат МС мають дугоподібну форму, тобто спочатку знижуються, досягають мінімуму, а потім набувають підноситься вигляд.
Звертає на себе увагу залежність між графіками середніх змінних AVC і граничних МС витрат, а також між кривими середніх валових АТС та граничних МС витрат. Як видно на рис. 4.2, крива МС перетинає криві AVC та АТС в точках їх мінімуму. Це викликано тим, що поки граничні, або додаткові, витрати, пов'язані з виробництвом кожної додаткової одиниці продукції, менше середніх змінних або середніх валових витрат, які були до виробництва даної одиниці, середні витрати знижуються. Однак, коли граничні витрати певної одиниці продукції перевищать середні, які були до її виготовлення, середні змінні та середні валові витрати починають збільшуватися. Отже, рівність граничних витрат з середніми змінними і середніми валовими витратами (точки перетину графіка МС
з кривими AVC і АТС) досягається при мінімальному значенні останніх.

Рис. 12.2. Криві середніх і граничних витрат фірми


Між граничною продуктивністю і граничними витратами існує зворотна залежність. До тих пір поки гранична продуктивність змінного ресурсу збільшується, і закон спадної віддачі не діє, граничні витрати знижуються. Коли гранична продуктивність досягає максимуму, граничні витрати стають мінімальними. Потім, коли починає діяти закон спадної віддачі, і гранична продуктивність знижується, граничні витрати збільшуються. Таким чином, крива граничних витрат МС є дзеркальним відображенням кривої граничної продуктивності МР.
Аналогічна взаємозв'язок існує також між графіками середньої продуктивності і середніх змінних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати "
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. Середні витрати
  постійні витрати AFC (англ. average fixed costs) , які розраховують шляхом ділення постійних витрат фірми на обсяг виробництва; - середні змінні витрати AVC (англ. average variable costs), які обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва; - середні валові витрати або повна собівартість одиниці виробу АТС (англ. average total costs), які визначають як
 3. 5. Максимізація прибутку на основі граничних величин
  постійні витрати при цьому не змінюються, постійні граничні витрати завжди дорівнюють нулю. Граничні витрати - це завжди граничні змінні витрати. Отже, крива граничних витрат не пов'язана з кривою середніх постійних витрат, так як граничні витрати відображають тільки ті витрати, які пов'язані із зміною обсягів продукції, що випускається, тобто з кривою середніх змінних
 4. Ключові терміни
  постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або спадна віддача від масштабу L-образні
 5. Загальні витрати
  постійні та змінні витрати утворюють загальні витрати виробництва. Графічно ці види витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {Foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх
 6. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Постійними в короткострокові періоді, але змінними в долгосроч-ном періоді. У результаті цього при зміні фірмою обсягу виробництва її середні сово-купно витрати в короткостроковому періоді мо-гут зростати більше, ніж у довгостроковому. Основні поняття Валовий дохід Сукупні витрати Прибуток Виробнича функція Граничний продукт Постійна віддача від масштабу
 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
  постійних і змінних витрат. Прямі витрати виробництва - витрати виробництва конкретної продукції, які можуть бути віднесені безпосередньо на її собівартість. Витрати середні - середні величини витрат, що припадають на один виріб, на одиницю продукції за певний проміжок часу, або в партії товарів, або по групі підприємств. Витрати експлуатаційні - витрати,
 8. Основні терміни і поняття
  постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 9. Взаємозв'язок граничних і середніх витрат
  змінних і середніх загальних витрат у точках мінімальних їх значень. Середні змінні і середні загальні витрати скорочуються, поки граничні витрати менше їх значень. Тому криві середніх змінних і середніх загальних витрат отримують спадний характер, поки крива граничних витрат нижче відповідно кривих середніх змінних і середніх загальних витрат
 10. Витрати виробництва Рис.
  Постійними витратами, при зміні обсягу випуску продукції знаходяться на одному і тому ж рівні. У постійні витрати Телма ходить орендна плата, яка не залежить від кількості проданих склянок імонада. Якщо господиня найме рахівника на повний робочий день, поза залежно-TIi від кількості виробленого лимонаду, його зарплата також увійде до постійного-ті витрати. У третій колонці
 11. Середні витрати
  постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні
 12. Запитання для самоперевірки
  постійних і змінних витрат фірми. У чому полягає економічний сенс поділу витрат на постійні та змінні? 3. Який принцип лежить в основі виділення коротко-і довгострокового періодів у діяльності фірми? 4. У чому полягає дія закону спадної віддачі (зростаючих граничних витрат)? 5. Що таке граничні витрати? Яка залежність між граничними і середніми
 13. Постійні, змінні та валові витрати
  постійним (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок між двома видами класифікації витрат Сума постійних і змінних витрат являє собою валові, або сумарні, витрати фірми ТС (англ. total costs). Розподіл витрат на постійні та змінні увазі умовне виділення короткострокового і довгострокового періодів у діяльності фірми. Під короткостроковими розуміють такий період в
 14. СЕРЕДНІ ВИТРАТИ
  постійні витрати, рівні приватному від розподілу постійних витрат на обсяг
 15. Зміни в умовах формірованіяіздержек
  постійних з-держек можна спостерігати візуально на рис 8-4а вигляді зсуву нагору кривої FC В результаті крива TCтакже зрушується вгору на ту ж величину. Зраді-ня в постійних витратах не приводять до сдвігукрівой граничних витрат на рис 8-4Ь або кри-вої середніх змінних витрат на рис 8-5, по-скільки постійні витрати, пов'язані з преба-ристанням в бізнесі, не роблять ніякого вліяніяна
 16. Фіріь має можливість збільшити випуск продукції, запрошуючи на роботу додаткових робітників.
  Постійних витрат і середніх змінних витрат. Середні постійні витрати зі зростанням обсягу випуску все-гда убувають, тому що постійні витрати діляться на зростаюче числ; одиниць продукції. Середні змінні витрати зі зростанням випуску зазвичай віз-розтануть внаслідок убування граничного продукту. Крива середній сукупний! витрат відображає форму як кривої середніх постійних
 17. Критерій максимізації прибутку
    постійних і змінних витрат незалежно від того, відносяться вони до зовнішніх або до внутрішніх витратам
 18. Як власник фірми, Телма повинна прийняти рішення про те, скільки лимонаду: ав буде виробляти. Ключова складова даного
    постійних витрат, середні сукупні витрати можна поставав »як суму середніх постійних і середніх змінних витрат. Середні посто-янние витрати є відношення постійних витрат до обсягу випуску л середні змінні витрати є відношення змінних витрат до об'ешься випуску. Хоча середні сукупні витрати говорять нам про витрати виробництв! типовою одиниці продукції, вони
 19. 6. Витрати в довгостроковому періоді
    постійних і змінних витрат. Однак аналіз загальних середніх витрат зберігає своє значення. Особливістю кривої середніх витрат у довгостроковому періоді є те, що вона утворюється на основі інтегрування короткострокових середніх загальних витрат у міру переходу від одного масштабу виробництва до іншого. Отже, крива довгострокових середніх загальних витрат являє собою ланцюг
© 2014-2022  epi.cc.ua