Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу

Бізнес в будь-якій сфері діяльності вимагає відповіді на три основні питання:
- яким виробничим потенціалом повинен розташовувати суб'єкт господарювання для досягнення поставленої мети?
- Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад?
- Як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність?
Керівництво підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства.
В умовах ринкової економіки ці питання висуваються на перший план.
Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, за допомогою яких здійснюється формування оптимальної структури і нарощування виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності. Від того, яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується в основні й оборотні фонди, залежить фінансове благополуччя підприємства і результати його діяльності. Тому аналіз наявності, джерел формування та розміщення капіталу має винятково важливе значення. Аналіз господарської діяльності повинен починатися і закінчуватися вивченням стану фінансів на підприємстві.
Основні завдання аналізу:
1) вивчення вихідних умов функціонування підприємства;
2) встановлення змін в наявності і структурі капіталу за звітний період і оцінка відбулися змін;
3) пошук шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі та зміцнення фінансової стійкості підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу стану фінансів підприємства, формування та розміщення його капіталу служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, про рух капіталу, про рух грошових коштів, про наявність та рух основних засобів та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу "
 1. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 2. Інформаційний ринок
  значенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок продукції наукового виробництва - провісник майбутнього
 3. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно
 4. Контрольні питання
  завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 5. 10. Інформаційно-технологічний потенціал.
  Інформаційного суспільства. Основні складові інформаційно-технологічного потенціалу: - інформаційні ресурси; - інформаційно-комп'ютерні та телекомунікаційні технології; - автоматизовані інформаційні системи і механізми надання послуг на їх основі; - інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних);
 6. Питання 82. Предмет і завдання статистики цінних паперів. Види цінних паперів
  значен для звернення раніше випущених цінних паперів. Продаж цінних паперів може здійснюватися на аукціонах і в формі торгівлі. Біржовий ринок є ринок цінних паперів, здійснюваний фондовими біржами. Позабіржовий ринок призначений для обігу цінних паперів, які не отримали допуску на фондові біржі. Основними видами цінних паперів є: 1) державні фінансові
 7. 11.7. Організація автоматизованого робочого місця аналітика
  значена для управління ресурсами персональної ЕОМ і забезпечення роботи всіх програм, їх взаємодію з апаратною частиною ЕОМ. Сервісні програми розширюють можливість операційної системи. Вони використовуються для розмітки дисків, зв'язку з зовнішніми пристроями та інших цілей. Системи програмування представлені в АРМ-аналітика трансляторами з мов програмування. Інструментальні
 8. Частина 2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТОВАРИСТВО
  значення для його функціонування входять до нього організацій. З'ясовується, що діють в даний час управляючі системи, що сформувалися до початку інформаційної революції, виявилися абсолютно не пристосованою до реалій і вимогам епохи глобалізації і перетворилися завдяки цьому в джерело додаткових ризиків для всього людства. У п'ятому розділі досліджується вплив
 9. Інформаційно-аналітична функція
  інформаційно-аналітичної функції полягає у створенні системи збору необхідної інформації, а також проведенні емпіричного дослідження, в процесі якого інформація аналізується і на цій основі оцінюється ситуація, що склалася. Інструментарій емпіричного дослідження становлять логічні методи і статистика. Управлінська діяльність з реалізації інформаційно-аналітичної
 10. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  значень по елементу бюджетної класифікації «Продукти харчування» і вивчення факторів, що впливають на повноту виконання кошторису за видатками на продукти харчування. 4. Оцінка дотримання натуральних норм витрати продуктів харчування і вивчення основних причин їх порушення. 5. Характеристика руху продуктів харчування. 6. Вишукування внутрішніх резервів підвищення ефективності використання
 11. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
 12. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким
 13. Три види систем.
  Інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами. Анкетування клієнтів, контрольні листи, грошові розрахунки є прикладами
 14. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. Основні
 15. А. Інформаційна система
  інформаційна система регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 16. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко детермінованих систем часто називають факторним аналізом. Детально він буде розглянутий в розділі 2.6.2. Зв'язок
© 2014-2022  epi.cc.ua