Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

12.1 Пристрій і планування службових приміщень

У забезпеченні ефективної праці службовців важлива роль належить заходам, спрямованим на вдосконалення організації робочих місць цієї категорії працівників.
Під робочим місцем службовця розуміють частину приміщення, в якому відбувається трудова діяльність і яке оснащене відповідно до змісту виконуваних робіт необхідними засобами праці.
Організація робочого місця це система заходів щодо оснащення робочого місця засобами і предметами праці і їх розміщення в певному порядку.
Раціональна організація робочих місць дозволяє отримати економію часу шляхом зниження трудомісткості виконання окремих операцій і створити більш комфортні умови для плідної роботи.
Організація робочих місць передбачає планування і вибір їх оснащення засобами і предметами праці, пристрій і планування службових приміщень.
При створенні раціональної організації робочих місць необхідно враховувати наступні основні вимоги:
- меблі для оснащення робочих місць повинна задовольняти функціональним, гігієнічним, психофізіологічних і естетичним вимогам;
- площа робочого місця повинна відповідати чинним санітарним нормам;
- кількість і номенклатура засобів праці службовців на робочому місці повинні відповідати змісту виконуваної роботи;
- робочі місця в службових приміщеннях необхідно розміщувати з урахуванням взаємозв'язків службовців у процесі трудової діяльності, послідовності виконуваних ними робіт, а також орієнтації віконних прорізів.
З метою подальшого вдосконалення організації робочих місць як одного з найважливіших факторів підвищення ефективності праці службовців рекомендується періодично проводити їх атестацію на відповідність сучасному рівню.
При проведенні організаційних і будівельних робіт з улаштування службових приміщень необхідно встановити для окремих структурних підрозділів чи працівників форму, габарити і розміри приміщень. При цьому повинні враховуватися недоліки і переваги великих приміщень, а також можливість застосування зручних перегородок для виділення робочих місць службовців з самостійним ділянкою роботи.
Форми і габарити приміщень. Найбільш зручною є прямокутна форма кімнат зі співвідношенням сторін 1:1, 1:1,5 і гранично 1:2. Мінімальна висота кімнат 3,25 м, а мінімальна ширина 2,5-3 м.
При двосторонньому природному освітленні найбільша ширина (глибина) приміщень 12-15 м, а при односторонньому 6-7 м.
У робочих кімнатах управління нормами встановлена мінімальна площа 4 м2 на одне робоче місце службовця.
У деяких випадках при проектуванні нових і реконструкції старих службових приміщень рекомендується ці норми збільшувати на основі врахування динаміки зростання чисельності службовців.
Розміри кімнат. Для службових приміщень можуть використовуватися великі кімнати (зали) для роботи декількох десятків людей, середні кімнати для роботи 5-6 чоловік і невеликі кімнати (кабінети) для 1-2 осіб.
Великі приміщення мають такі переваги:
- краще використовується корисна площа в порівнянні з розміщенням того ж кількості працюючих групами по 2-3 особи;
- створюється можливість розміщувати робочі місця у відповідності з технологією обробки документів;
- досягається економія витрат на монтажі устаткування вентиляції і освітлення;
- поліпшується ділове спілкування друг з одним і створюються великі зручності при обший роботі;
- при необхідності, зручніше міняти планування робочих місць.
Недоліками великих приміщень є:
- стомлення працюючих і відволікання їх від роботи при частому ходінні з кімнати в кімнату, переговорах між співробітниками і з відвідувачами, телефонних розмовах, роботі пишучих і обчислювальних машин тощо;
- неможливість як слід зосередитися, особливо при роботах, що вимагають особливої уваги (аналітичні операції, конструкторські розрахунки та ін.)
Перегородки. Для забезпечення службовцям оптимальних умов при виконанні різного роду робіт у великих приміщеннях, а також при необхідності робити перепланування робочих місць в них рекомендується використовувати пересувні перегородки, що збираються зі стандартних елементів легкої конструкції.
Такі перегородки використовуються при виділенні спеціальних ділянок (зон): механізованої обробки даних, для проведення нарад, прийому відвідувачів і ін
Для виділення окремих або групи робочих місць службовців можуть бути успішно застосовані збірно-розбірні екрани, шафові і боксові тривалі перегородки і т.д. Використання шафових перегородок, крім істотного збільшення ємності сховищ для службових документів, дозволяє зберігати канцелярські приналежності, оргтехніку, одяг і особисті речі співробітників.
Важливим елементом організації робочих місць службовців є раціональна планування службових приміщень і робочих місць. У даному випадку під плануванням слід розуміти доцільне розміщення службових приміщень, меблів та різного устаткування, що сприяє усуненню втрат часу, пов'язаного з гаком переміщенням, і забезпечує економне використання площі приміщень.
Найбільш важливими факторами при плануванні службових приміщень є функціональна значимість структурних підрозділів зміст і технологія виконання робіт, а також взаємозв'язки в процесі трудової діяльності.
При взаємному розташуванні елементів і компонуванні робочого місця повинні забезпечуватися оптимальна робоча поза людини, простір для його розміщення, огляд елементів робочого місця і простір за його межами, ведення записів, розміщення документації та інших матеріалів, необхідні зорові і звукові зв'язку, оптимальний режим праці та відпочинку та ін
При проектуванні планування службових приміщень і робочих місць у них рекомендується дотримуватися наступних положень:
? документопотоки між підрозділами повинні проходити по можливості прямолінійно, без повернень і перетинань;
? структурні підрозділи з суміжним характером робіт, а також робочі місця працівників, які мають між собою найбільш часті ділові контакти, розташовуються якомога ближче один до одного;
? канцелярія розміщується приблизно на однаковій відстані від усіх структурних підрозділів, що користуються її послугами;
? підрозділи, де використовуються обчислювальна техніка, засоби телефонного і телеграфного зв'язку та ін, ізолюються від інших структурних підрозділів;
? відділи, які в силу специфіки виконуваних робіт пов'язані з прийомом сторонніх відвідувачів, наприклад відділи кадрів, матеріально-технічного постачання, адміністративно-господарський і т.д., необхідно розташовувати в нижніх поверхах будівлі поблизу входів;
? при розміщенні структурних підрозділів слід враховувати можливість їх розширення, встановлення додаткового обладнання, а також організації нових відділів;
? обладнання в службових приміщеннях для зберігання документації групового використання, наприклад шафи, картотеки тощо, необхідно розміщувати по можливості ближче до робочих місць тих співробітників, які частіше ним користуються;
? всі предмети, непотрібні для виконуваної роботи не повинні перебувати в приміщенні;
? робочі місця службовців, яким за родом діяльності доводиться часто приймати відвідувачів, необхідно розміщувати недалеко від входу в службові приміщення;
? робочі столи слід розміщувати таким чином, щоб природне світло з вікон падало зліва або спереду від працюючого;
? для усунення несприятливого впливу на працюючих теплового випромінювання від приладів опалення біля них не слід розташовувати робочі місця або батареї повинні бути закриті спеціальними щитами.
У службовому приміщенні кожен працівник повинен мати можливість вільного підходу до свого робочого місця або до обладнання колективного користування. Для забезпечення такого положення при розміщенні робочих місць і обладнання необхідно враховувати основні розміри проходів і інші відстані в службових приміщеннях (у сантиметрах).
Ширина проходу:
Для однієї людини Для двох осіб Для трьох осіб Ширина проходу:
Між столами Між окремо стоять в ряд столами Між окремо стоять в ряд столами
з проходом між ними Між опалювальними приладами і
робочим столом Між стіною і столом Раціональна планування робочого місця службовця передбачає розміщення засобів і предметів праці в межах зон діяльності.

Зона діяльності - це простір в горизонтальній і вертикальній площинах, в межах якого службовець, що не переміщаючись на своєму місці, може виконувати роботу.
Розрізняють нормальну і максимальну зони діяльності. У нормальній зоні діяльності (службовець працює пензлем і пальцями рук, зігнутих у лікті) розташовуються найбільш часто використовувані засоби і предмети праці та виконуються основні роботи. У максимальній зоні діяльності (службовець діє витягнутими руками) размешаются засоби та предмети праці, якими користуються значно рідше.
Важливим також є встановлення для службовця оптимальної робочої пози, під якою розуміється положення корпусу людини і кінцівок щодо засобів і предметів праці при виконанні різного роду робіт.
Робоча поза визначається особливістю виконуваної роботи, місцем та умовами її проведення, антропометричними характеристиками людини. Раціональність робочої пози досягається виконанням низки умов:
? робоча поза повинна бути вільною, зручною;
? при можливості необхідно використовувати поєднання робочих положень стоячи і сидячи;
? робоча поза повинна забезпечувати пряму поставу працівника, причому нахили тулуба слід допускати тільки вперед і не більше ніж на 10-15 град.;
? висота сидіння стільця і спеціальної опори для ніг повинні бути регульованою, при цьому підставка для ніг встановлюється так, щоб колінний і гомілковостопний кути були більше прямого;
? ширина підставки для ніг повинна бути не менше ширини трьох стоп для робіт сидячи, і рівнятися ширині фронту робочої поверхні або бути трохи більше його для робіт стоячи.
Для забезпечення нормальної робочої пози в положенні "сидячи" необхідно застосовувати стільці (або крісла), спинки і підлокітники яких регулюються по висоті, куту нахилу і відстані між ними.
Робоча поза "стоячи" правильна, якщо працюючий варто з легким нахилом вперед, який не повинен перевищувати 10-15 град.
Незалежно від виду робіт для встановлення оптимальних співвідношень між розмірами робочої поверхні і робочого сидіння розрахунок параметрів робочого місця слід починати з визначення параметрів робочого сидіння і його місця розташування. Площа робочої поверхні повинна бути достатньою для розташування предметів праці, знарядь і засобів праці, виконання письмових робіт. Робоча поверхня повинна забезпечувати можливість швидкої і легкої прибирання. Якщо частина тіла працюючого стикається з робочою поверхнею, останню слід виготовляти з матеріалу, що володіє низькою теплопровідністю. Покриття робочої поверхні повинне забезпечувати оптимальний колірний і яркостной контраст з предметом праці і не давати відблисків.
Проектуючи планування робочого місця, сприяє економії часу на пошук тих чи інших засобів і предметів праці, необхідно керуватися такими вимогами ефективності управлінської праці:
? на поверхні робочого столу і всередині нього не повинно бути нічого зайвого;
? засоби праці, інвентар, канцелярське приладдя, необхідна документація та матеріали повинні мати строго певне місце, при цьому найбільш часто використовуються з них розташовуються в межах нормальної зони досяжності;
? канцелярське приладдя (олівець, скріпки, кнопки і т.д.) повинні зберігатися в спеціальному лотку з роздільниками;
? для зручності користування всі засоби комунікаційної техніки (телефон, оперативне переговорний пристрій і т.д.) слід розташовувати в лівій частині площини стола або на спеціальній підставці, що дає можливість користуватися ними лівою рукою, а праву залишати вільною для роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1 Пристрій і планування службових приміщень "
 1. 2.6. Оцінка землі
  пристрій вулиць, тротуарів, дренажних та інженерних мереж; - внутрішні: планування, озеленення, асфальтування, пристрій випусків для підключення інженерних мереж, комунікацій зв'язку і т. д. При оцінці земельної ділянки необхідно врахувати пов'язаний з ним набір прав. Поширені права, що вимагають оцінки: 1) повне право власності - можливість використання вільного від
 2. 7. Організація та обслуговування робочих місць
  планування робочих місць; організація обслуговування робочих місць. Робоче місце має бути обладнане сучасним, справним і безпечним обладнанням. Оснащення робочого місця являє собою забезпечення робочого місця всім необхідним для ефективного виконання працівником своїх професійних обов'язків, обумовлених трудовим договором. Специфіка технології виробництва передбачає
 3. 5. Характеристика ринку нерухомості
    планування, забудови сталінських часів, елітне житло; 2) ринок заміського житла, його формування пов'язане зі зняттям обмежень на індивідуальне заміське будівництво. Ринок нежитлових приміщень. На даному ринку кількість операцій набагато менше, але у зв'язку з дуже високою вартістю об'єктів нерухомості воно є привабливим для осіб, які працюють на цьому ринку. Земля - це
 4. 67. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ, СПЛАТИ ПОДАТКУ НА МАЙНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ
    службових обов'язків та ін При виникненні права на пільгу протягом календарного року перерахунок податку здійснюється з місяця, в якому виникло це право. У разі несвоєчасного звернення за наданням пільги зі сплати податків перерахунок суми податків проводиться не більше ніж за три роки за письмовою заявою платника податків. Платіжні повідомлення про сплату податку
 5. 23. Приватизація та оренда житлових приміщень
    приміщень - безкоштовна передача у власність громадян Російської Федерації на добровільних засадах своїх житлових приміщень у державному і муніципальному житловому фонді, а для громадян Російської Федерації забронювали займані житлові приміщення, - за місцем бронювання житлових приміщень Громадяни Російської Федерації, що займають житлові приміщення в державному і муніципальному
 6. 1.2. Бюджетне пристрій і бюджетна система
    пристрій визначає організацію державного бюджету і бюджетної системи країни, взаємовідносини між її окремими ланками, правові засади функціонування бюджетів, що входять у бюджетну систему, склад і структуру бюджетів, процедурні сторони формування та використання бюджетних коштів та ін Складовою частиною бюджетного устрою є бюджетна система. Бюджетна система
 7. 22. Операції з житловими приміщеннями
    приміщення господарські будівлі, зелені насадження; житлові будинки житлові приміщення у цих будинках та інших будівлях квартири, всі вони придатні для постійного або тимчасового проживання; споруди з елементами інженерної інфраструктури житлової сфери. У житловій сфері нерухомість може перебувати у приватній, державної, муніципальної, колективної та іншої власності Мотивом для скоєння
 8. 37. Оцінка землі
    пристрій вулиць, тротуарів, дренажних та інженерних мереж; 2) внутрішні: планування озеленення, асфальтування пристрій випусків для підключення інженерних мереж, комунікацій зв'язку і т. д. Оцінка землі застосовується не тільки до пустує і незабудованої землі. Об'єкт нерухомості складається з земельної ділянки та споруд. Існує необхідність у визначенні вартості земельної ділянки
 9.  ГЛАВА 2. Бюджетне пристрій Російської Федерації
    пристрій Російської
 10. 18. Податок на майно фізичних осіб
    приміщення та споруди. Податковою базою для обчислення податку на будівлі, приміщення та споруди є сумарна інвентаризаційна вартість об'єкта, обумовлена органами технічної інвентаризації. Ставки податку на будівлі, приміщення та споруди встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування залежно від сумарної
 11. 51. Податок на майно фізичних осіб
    приміщення та споруди. Ставки податку на будівлі, приміщення та споруди встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування залежно від сумарної інвентаризаційної вартості. Представницькі органи місцевого самоврядування можуть визначати диференціацію ставок у встановлених межах в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості,
© 2014-2022  epi.cc.ua