Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

11.4.5. Фінансування модернізації


Фінансова політика Китаю з самого початку реформи була спрямована на стимулювання внутрішнього попиту. Китайські керівники добре розуміли «золоте правило» глобальної конкуренції, згодом сформульоване М.Портером, за яким ефективні транснаціональні корпорації можуть вирости й зміцніти лише на ємному внутрішньому ринку відповідної країни.
Тому рівень монетизації китайської економіки завжди був значний; відношення грошової маси до ВВП перевищувало 100%. З 1997 року збільшення грошової маси становило в середньому 17% на рік, причому завдяки загалом ефективному контролю за її структурою її зростання стимулювалося не інфляцію (яка після ... року залишається низькою, а часом і негативною), але виробництво і зростання банківських вкладів, у першу чергу населення.
Після уповільнення зростання китайського експорту (... статистика ...) під дією кризи 1997-1999 років ключовим інструментом стимулювання зростання стало збільшення грошової маси при контролі за її структурою. Ця політика не просто компенсувала погіршення зовнішньої кон'юнктури, а й якісно змінила сам характер розвитку Китаю, рішуче знизивши його залежність від світового попиту і перетворивши на головний фактор зростання китайської економіки її власний внутрішній попит.
Як властиво процесам суспільного розвитку Китаю, механізми збільшення реальної грошової маси можна умовно об'єднати в два взаємодоповнюючі контуру, що виконують принципово різні завдання.
Перший контур, поступово здає свої позиції, підтримує старий, але поки необхідний для збереження стабільності і керованості господарський механізм.
У його рамках відбувається в основному кредитування держбанками державних же підприємств з усієї їх неефективністю; він підживлюється як держпідтримкою, так і вкладами населення (подібно до того, як це має місце в Поштовому банку Японії та Ощадному - Росії).
Другий, розширюється контур, забезпечує вирішення завдань модернізації і пов'язаний з активізацією фондового ринку. Крім корпоративних емісій (на двох китайських фондових ринках обертаються акції більш ніж 1200 китайських компаній), для його функціонування виключно велике значення держпозик. Держава фінансує модернізаційні проекти - починаючи від створення інфраструктури і закінчуючи технічним переозброєнням держпідприємств - у все більшій мірі за рахунок випуску цінних паперів на внутрішній ринок.
Таким чином, приріст грошової маси в чому створюється в ході підтримки неефективного держсектора, а потім вилучається з фінансового ринку за допомогою позик, що забезпечують ефективні модернізаційні проекти. В результаті одні й ті ж засоби проходять по обох фінансовим контурам, що забезпечує їх максимальне використання і погашення інфляційного ефекту.
Масштаби держфінансування модернізаційного контуру великі. Тільки довгострокові держпозики на інвестиційні потреби і тільки в 1998-2000 роках склали 510 млрд. юанів (більше 60 млрд.дол.). За рахунок держпозик на внутрішньому ринку, забезпечують модернізацію, бюджетний дефіцит Китаю в 2000-2001 роках виріс приблизно вдвічі, хоча і залишився в безпечних рамках. У 2002 році бюджетний дефіцит також був обумовлений необхідністю фінансування модернізаційних проектів, хоча сам по собі він є природним результатом імпорту капіталу.

Саме завдяки політиці стимулювання інвестицій через держпозики інвестиційний зростання вдалося прискорити з 11% в 2001 до більш ніж 16% у 2002 році, причому вкладення в нерухомі об'єкти виросли більш ніж на 30%.
Нещодавнє відкриття ринку акцій для китайських громадян дозволило розширити недержавне фінансування модернізаційного контуру, в тому числі і за рахунок контуру стабілізації (так як на ринок акцій стали йти заощадження населення і з держбанків, які фінансували за їх рахунок переважно держпідприємства). Додатковим стимулом до розширення фондового ринку стали обмеженість інших способів вкладення капіталу і висока рентабельність операцій. У результаті в операціях на фондовому ринку, незважаючи на його низьку прозорість, бере участь значна частина міського населення (ЗАЙЦЕВ).
У той час як стрижнем економічної успішності Китаю є його розумна і виважена фінансова політика, символом її ефективності служить запаморочливе зростання золотовалютних резервів. За останні 10 років вони зросли більш ніж у 10 разів, середньорічний приріст перевищує 25%. За їх розміром Китай займає міцне друге місце в світі після Японії, причому на третьому і четвертому місцях також знаходяться економіки «Великого Китаю» - Тайвань і Гонконг; їх сумарні золотовалютні резерви істотно перевищують золотовалютні резерви Японії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4.5. Фінансування модернізації "
 1. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. та у середньостроковій перспективі
  фінансування модернізації економіки. Бюджетна політика уряду концептуально визначена в «Основних напрямах соціально-економічного розвитку Російської Федерації на довгострокову перспективу» і передбачає «істотне скорочення витрат по розділу« Національна економіка ». Проект федерального бюджету на 2002 р. реалізує цей загальний, вочевидь, суперечить декларованим
 2. 11.4.1. Іноземні інвестиції в Китаї: не лише економічний, а й етнічний феномен
  фінансування (у тому числі політичні та організаційні) об'єктивно вели не до модернізації економіки і зміцненню її конкурентоспроможності, але, навпаки, до її переходу під фінансовий контроль ТНК і розвинених країн, дезорганізації і довготривалої соціально-політичної дестабілізації всього суспільства. Власне, це і спостерігається в більшості щодо значущих і внутрішньо неоднорідних
 3. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  фінансуванням нерухомості: - кредитний ризик - втрати, якщо позичальник не виробляє платежів; - ризик процентних ставок - ймовірність того, що ставка по кредиту коригується рідше, ніж за залученими коштами в умовах зростання процентних ставок; - ризик дострокового погашення - втрати при достроковому погашенні кредиту з фіксованою ставкою відсотка; - ризик попередніх
 4. антициклічного регулювання
  фінансування антициклічного регулювання та економічного зростання сприяло швидкому розширенню грошового обігу та розгортанню інфляційних процесів. У тому ж напрямку діяла «м'яка» грошово-кредитна політика держави, націлена на забезпечення низького рівня позичкового відсотка, благоприятствующего інвестиціям. Для цього також різними способами збільшувалася
 5. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  фінансування військових витрат. Вона вирішувала комплекс питань: * використання як монетного сировини вітчизняних-них металів - стимулювання національної гірничорудної галузі; * переклад грошового виробництва на новий технічний уро-вень - машинне виробництво; * встановлення єдиного грошового обігу на всій терито-рії - розширення внутрішньогосподарських зв'язків; * збільшення
 6. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  фінансування для легкої і харчової промисловості. Позначилися величезні втрати сільгоспугідь, сильна посуха 1946 р., НЕ-достатня кількість працездатного населення, слабка технічна оснащеність і неефективна організація сільськогосподарського виробництва. З метою підвищення віддачі від аграрного сектора еконо-міки в 1948 р. був прийнятий грандіозний Сталінський план перетворень-ня природи,
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Фінансуванні наукових досліджень і досвідчених конструкторських робіт (НДДКР). У другій половині 50-х рр.. виникла нова, більш висока форма концентрації та централізації капіталу у вигляді конгломератів, що встановлюють моно-польний контроль за зовсім не пов'язаними з виробничо-технічного принципом фірмами. Відбулися зміни і в структурі робочої сили, що характеризуються скороченням
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  фінансування тощо) і непряме (реалізоване через проведення антициклічної, інвестиційної та інших форм політики). Правове регулювання здійснюється шляхом прийняття та вдосконалення правової бази (відповідного комплексу юридичних законів та поправок до них і т. д.). Адміністративне регулювання передбачає використання заходів заборони, дозволу і примусу. За допомогою
 9. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  фінансування видатків бюджету, тобто для покриття його дефіциту, держава стала на шлях залучення коштів з ресурсів Держбанку СРСР. Це викликало наростання дер-жавного внутрішнього боргу. Так, в 1985 р. він склав 141 600 000 000 руб., А в 1988 р. - 311 800 000 000 руб., В 1989 р. - 398 200 000 000 руб. Емісія готівки в 1989 р. досягла 18 млрд руб. в порівнянні з 4 млрд руб. в
 10. 21.2. Фінансування житлового господарства
  модернізації старого житлового фонду, умови проживання в старих будинках при деяких їх переваги нижче, ніж у нових. Це відсутність технічних засобів, комунальне заселення і т. д. Квартирна ж плата як в старих, так і в нових будинках майже не відрізняється. Тому проблема більшої диференціації розміру оплати за проживання у старому та новому житловому фонді дуже актуальна. Наступним по
© 2014-2022  epi.cc.ua