Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зб'ем виробництва монополіста, який прагне - найбільшого прибутку, лежить нижче рівня, мак-.

Зб'ем виробництва монополіста, який прагне - найбільшого прибутку, лежить нижче рівня, мак-. Імізірующего суму споживчого надлишку: -: надлишку виробника. Тобто, коли монопо-лист призначає ціну вище граничних витрат, деякі споживачі, що оцінюють товар вище граничних витрат, але нижче встановленої мо-нопольной ціни, відмовляються від його покупки. 3 результаті діяльність монополії веде до оезвозвратним втрат для суспільства, подібним тим, які виникають при введенні податку. Уряд реагує на проблему монополії одним з чотирьох способів: використовує антітрес Котовського закони, спрямовані на підвищення рів-ня конкуренції в галузі; регулює ціни, що встановлюються монополіями; перетворює мо-монополії в державні підприємства; в слу-чаї незначного, в порівнянні з неминучими недосконалостями політики, фіаско ринку полі-тики можуть просто «плисти за течією».
Один з методів збільшення монопольної при-були - призначення різних цін на один і той же товар в залежності від готовності відмінності-них груп споживачів заплатити за нього. Прак-тика цінової дискримінації веде до збільшення економічного добробуту, так як товар придбають ті покупці, які в інших умо-вах відмовилися б від його покупки. В особливому випадку досконалої цінової дискримінації без-поворотні втрати відсутні. У більш загальному випадку недосконалої цінової дискримінації вона може призвести як до збільшення, так і зменшення добробуту порівняно з ус-тановлением єдиної монопольної ціни. Основні поняття нополя Природна монополія Цінова дискримінація Питання Наведіть приклад монополії, створеної прави-будівництві.
Як ви оцінюєте подібну полі-тику держави? Поясніть. Дайте визначення природної монополії. Як співвідносяться природна монополія і розмір ринку? Чому граничний дохід монополістаменьше, ніж ціна його товару? Намалюйте криві попиту, граничного доходу та граничних витрат монополіста.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зб'ем виробництва монополіста, який прагне - найбільшого прибутку, лежить нижче рівня, мак-. "
 1. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  виробництва відіграє вирішальну роль. Присвоєння і господарське використання землі становить істота земельних відносин, які, в свою чергу, породжують ренту. Вихідною умовою для утворення ренти є оренда землі. Оренда землі - вид землекористування, при якому власник передає свою земельну ділянку на певний термін іншій особі (орендарю) для ведення господарства. В
 2. 6. Монопольні ціни
  виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  виробництва, ставками заробітної плати та прогнозованими майбутніми цінами на випущені вироби. Результат цих розрахунків показує, чи окупиться даний проект, які інвестиції можна здійснити при даному стані відносини оцінок публікою цінності майбутніх благ порівняно з справжніми благами. Він узгодить дії підприємця з цією оцінкою, відсіваючи проекти, реалізація яких не буде
 4. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  виробництва обладнання. Засобом конкурентної боротьби служить диверсифікація, комбінування виробництва. Диверсифікація представляє собою проникнення монополій певної галузі в інші галузі виробництва і витіснення з них конкурентів. Останнім часом науково-технічна революція породила абсолютно протилежну тенденцію - до розукрупнення підприємств, до підвищення ролі малих
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  виробництва, а індивідуального. Звідси випливає висновок, що саме Робінзон і дає вихідний пункт, з якого має розпочатися дослідження. Так, наприклад, Бем-Баверк писав, що перед економістом стоять два завдання. Пер-вая завдання - вивчити те, що він називає «мікрокосмос», тобто маленький світ, або економіку індивідуального господарства, що найкраще можна зробити на прикладі господарства Робін-
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  виробництва. Тому ідеологи історичної школи особливо вихваляли безперервність історичного процесу. Вони проповідували вульгарний і пло-ський еволюціонізм, розглядали тільки одну форму раз-розвитку - еволюційну, відкидаючи можливість і необхід-ність революційних стрибків При цьому еволюційний метод використовувався для вихваляння вчорашнього дня. Зокрема для економістів
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  виробництва, то зникне грунт для кількох політичних партій. Для того щоб зберегти існування демократичної системи, треба обмежитися націоналізацією деяких галузей. Дуже характерно, що деякі лейбористские автори бо-леї відверто говорять про те, що, якщо доведеться вибирати між соціалізмом і демократією, то вони воліють де-мократия, а не соціалізм. Мова,
 8. Максимізація прибутку монополістом
  виробництва показаний на рис. 12.2. Рис. 12.2. Визначення ціни і обсягу виробництва фірмою-монополістом: D - попит; MR - граничний дохід; МС - граничні витрати Оскільки в нашому прикладі виробництво можливо лише в цілих одиницях продукції, а точка А на графіку лежить між 14 і 15 тис. од., Буде вироблено 14 тис. од. продукції. Чи не вироблена монополістом 15-я тисячі (а вона була
 9. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  виробництва. Передумовою таких змін була промислова революція кінця XVIII - початку XIX в., виникнення нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед, у легкій промисловості внаслідок появи важливих технічних винаходів. Зміни в технологічному способі виробництва призвели до концентрації виробництва, разом з якою
 10. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  виробництва та недовироблення. Фінансові кризи в минулому породжувалися тривалими війнами, витрати на які покривалися шляхом надмірної емісії паперових грошей. На стадії становлення фінансової системи кризи були викликані перевиробництвом товарів , мали нетривалий і неглибокий характер, згодом вони стали більш глибокими, гострими і продовж-них. Це обумовлено
© 2014-2022  epi.cc.ua