Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

5.1. Закон попиту

Особливості та функції попиту. Перша особливість попиту проявляється у зворотній залежності між ціною товару і кількістю його покупок за даною ціною. У реальних умовах ринку ця особливість виявляється у тому, що за інших рівних умов, чим вища ціна і виразніше тенденція до її росту, тим меншу кількість благ і послуг буде куплено споживачами. І навпаки, якщо ціна товару знижується або є тенденція до її зниження, кількість продажів даного блага або послуги буде зростати. Друга особливість попиту виявляється в тенденції поступового зменшення корисності для покупця одних і тих же благ або у слуг. Зростаючий корисність благ виявляється в зниженні кількості їх покупок за даною ціною. Зовні на споживчих ринках це виявляється в скороченні потреб в цьому товарі, внаслідок чого починається поступове убування кількості його покупок споживачами.
Зниження кількості покупок одних і тих же благ відбувається через суб'єктивних відчуттів покупця про те, що кожна наступна одиниця товару даного виду приносить порівняно меншу споживчу цінність, ніж попередні його покупки. Для покупця це знаходить вираз
і суб'єктивно відчувають зниження ефекту від грошових витрат на купівлю одних і тих же благ. Результат такого ефекту буде виражатися в I му, що купівельний попит і гроші на покупку даного блага знизяться і - I 1ереоріентіруются »на покупку взаємозамінних або ідентичних благ з аналогічними споживчими властивостями. У тенденціях зміни спро-
Характерну зворотну залежність між ціною і коп ічеством благ, а також тенденцію поступового зменшення попиту можна проілюструвати на графіку у вигляді кривої, званої функцією попиту (рис. 5.1, а).

Рис. 5.1. Графік попиту:


а) функція попиту; б) зростання попиту; в) зниження попиту
Снижающаяся крива попиту має негативний нахил, тому що описує зворотну залежність між ціною і кількістю товару, що купується. Простежити характерні для функції попиту залежно м жно за допомогою декількох довільно взятих точок (а, Комерсант, с) на кривій <11 роса (d). Будь-який з цих точок відповідає певне значення двох змінних: ціни (Р) і кількості (Q) продаваних благ. Рух за незмінною кривої попиту з однієї точки в іншу означає не зміна з н | к> са, а зміна цін, що відповідає нових кількість покупок при постійному попиті. Змінюється попит - це зміщення
всієї кривої попиту. Наприклад, підвищення попиту може бути показано зміщенням всієї кривої вправо вгору (рис. 5.1, б), зниження попиту - зміщенням кривої вліво вниз (рис. 5.1, в). Падаючий вигляд кривої означає також поступове убування купівельного попиту через знижується граничної корисності кожної додаткової покупки однойменного товару, що означає необхідність, по-перше, поступового зниження його ціни, а по-друге, постійного оновлення асортименту пропонованих покупцям товарів.
Цінові та нецінові фактори зміни попиту. Слід розрізняти звичайне зміна кількості покупок товарів під впливом руху цін і зміна власне попиту. Як зазначалося вище, кількість покупок товарів назад пропорційно руху їх цін і ні в якій мірі не відображає зміну купівельного попиту на ці товари. Зміна попиту проявляється в зміні кількості покупок товарів, але відбувається це при їх незмінній ціні, тобто під впливом нецінових факторів. Іншими словами, функція купівельного попиту змінилася з причин, не пов'язаних з рухом товарних цін.
До нецінових причин зміни попиту відносяться наступні:
- рівень грошових доходів покупців, тобто зміна їх платоспроможності;
- наявність на ринках взаємодоповнюючих і взаємно замінюють товарів;
- вплив моди і суб'єктивне ставлення до неї покупців;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування товарів, що продаються; і т.п.
Що відбувається в подібних випадках з функцією попиту і як її зобразити на графіку? Очевидно, що попит в цілому не буває статичним, але перераховані нецінові фактори суттєво підсилюють його зміни. Так, наприклад, зростаючі грошові доходи викличуть підвищення попиту, тобто збільшення кількості покупок товару незалежно від його ціни. І навпаки, зниження доходів призведе до скорочення покупок, хоча їх ціна не змінювалася. Інший приклад: якщо на ринках широко представлені взаємно замінюють товари (наприклад, чай і кава), то попит розділиться по перевагах на кожну з товарних груп і відповідно знизиться незалежно від цін цих товарів. За відсутності взаємодоповнююче товару (наприклад, цукру до чаю та кави) попит знизиться по обидва основних групах товарів, так як дуже деякі люди вживають ці напої без цукру. Навпаки, щоб підвищити попит на зазначені напої, досить усунути дефіцит цукру, солодощів, інших взаємно доповнюються благ до цих напоїв на споживчих ринках. Аналогічні залежності можна простежити у впливі на зміну попиту
шкіх нецінових факторів, як мода, суб'єктивні смаки покупців, гарантії обслуговування тощо Таким чином, функція зміни купівельного попиту під впливом нецінових факторів показана в ПІДЕ сместившихся кривих: вправо вгору - при підвищенні попиту, вліво нпіз - при його зниженні (рис. 5.1, б> в).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Закон попиту "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  закон попиту і свідчать про його дії? 2. У чому полягає зміст закону пропозиції? 3. Дайте визначення закону попиту та пропозиції і проаналізуйте його взаємозв'язок з законами попиту і пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту.
 2. Терміни і поняття
  попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 3. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 4. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 5. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 6. Основні терміни і поняття
  закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 7. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  законів попиту та про-позиції. Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається сле-дують факторами: - яку ціну; - смаками покупців; - доходами; - розподілом доходу серед домогосподарств; - ціною на товари-замінники; - загальним числом покупців; - інфляційними очікуваннями. Особливості попиту в
 8. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  законом попиту. Вираз закону попиту: а) алгебраїчне: Qd=F (P), де Qd - обсяг попиту на товар, F (P) - ціна товару. P б) табличне (див. таб. 1.2): Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 Ціна (P) Обсяг попиту Qd
 9. Запитання для самоперевірки
  закону Госсена? 3. Яка теорія розрізняє терміни «цінність» і «вартість» і чому? 4. У чому різниця в підходах до ціноутворення класичної теорії і маржиналізму? Як їх примирив Маршалл? 5. Про що говорять закони попиту та пропозиції? 6. Як досягається рівновага на ринку товару? 7. Як зміниться рівноважна ціна товару, якщо попит на цей товар не зазнає змін, а у
 10. Крива попиту і закон падаючого попиту
  законом падаючого попиту. Закон попиту: якщо ціна будь-якого товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якщо на ринок надходить велика кількість товарів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується. Цей закон вперше сформулював французький математик Анту-ан Огюстен Курно в роботі «Дослідження
 11. Терміни і поняття
  попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 12. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку
 13. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  законом попиту і ціновою еластичністю попиту) і сегментацією ринку. Відповідно до закону попиту, чим вища ціна, тим менше число потенційних покупців даного товару, тобто менше рівень попиту (при даному рівні доходів), і навпаки, чим нижче ціна, тим більше будуть число покупців і кількість товару. Таким чином, попит і ціна знаходяться в обернено пропорційній залежності.
© 2014-2022  epi.cc.ua