Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

3.1. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ


Продовжимо наш приклад, в якому Вітчизна і Закордон виробляють сир і тканини. Візьмемо для аналізу сир і за допомогою апарату кривих попиту та пропозиції покажемо, яким чином встановлюється рівновага попиту та пропозиції і рівноважна ціна на ринках сиру - національному, закордонному і світовому (рис. 3.1). На горизонтальній осі відзначимо випуски сиру - Qc, а на вертикальній його відносні ціни Рс / Рт, які, як ми з'ясували раніше, повинні дорівнювати граничним витратам заміщення і показувати, таким чином, від якої кількості тканини потрібно відмовитися, щоб провести додаткову одиницю сиру.
За відсутності торгівлі Отечество виробляє і споживає сир в обсязі А по відносній ціні Р {, в той час як Закордон в точці А 'по відносній ціні Ру Можливість продати сир за вищою ціною закордону при встановленні торговельних відносин спонукатиме вітчизняних виробників сиру до збільшення його виробництва. При ціні, що перевищує Pv Отечество буде нарощувати виробництво сиру, його пропозиція, отражаемое кривої пропозиції S, зростатиме понад усталеного до початку торгівлі національного попиту і со-


Рис. 3.1. Взаємодія попиту і пропозиції на світовому ринку
сиру.
Надлишок пропозиції сиру Вітчизною врівноважується незадоволеним попитом на нього Закордону по рівноважної світовій ціні.

Відповідально споживання, відбиваного лінією попиту D. Надлишок пропозиції над попитом НД експортуватиметься за кордон.
Разом з тим Закордон при зростанні пропозиції та зниження цін на більш низький, ніж Р3, рівень стане споживати сиру більше, ніж його виробили власні виробники, тобто перевищення попиту над пропозицією В "С буде покриватися за рахунок імпорту. На середньому графіку світового ринку на лінії S відображено пропозицію сиру на експорт, яке починається в точці А, відповідної рівноважної точці пропозиції і попиту сиру А у Вітчизні до встановлення торгівлі. Лінія D на цьому ж графіку, що відображає рух попиту на імпорт сиру Закордоном, починається в точці А 'середнього графіка, точно відповідній точці А' закордонної, що фіксує рівновага попиту та пропозиції в цій країні до встановлення торгівлі. Криві S і D на графіку світового ринку сиру перетинаються в точці С ', що показує рівень світової ціни, при якій надлишок Вітчизни для експорту і дефіцит Закордону, задовольняється за рахунок імпорту, рівні при значенні ціни Р2. Ціна Р2 є, таким чином, рівноважної світовою ціною. рівноважної може бути тільки ця ціна, так як при Рс / Рт> Р2 пропозицію сиру у Вітчизні буде перевищувати обсяг імпорту Закордону і тому ціна знизиться до Р2. При рівні ціни РС / РТ <Р2 частина імпортного запиту Закордону не змогла б бути задоволена Вітчизною, так як обсяг пропозиції на експорт у нього виявився б нижче необхідного, а ціна при цьому виросла б.

Аналогічна ситуація складається з тканиною, тільки країни змінюються тут ролями: Закордон стає експортером, а Отечество - імпортером тканини.
Таким чином, торговельне взаємодія двох країн по двох товарам можна описати за допомогою кривих попиту та пропозиції. Нагадаємо, що висхідний характер кривої пропозиції відображає не тільки зростаючий обсяг випуску, але й зростання граничних витрат заміщення для кожної додаткової одиниці випуску, тобто показує, у скільки обходиться виробникові ця додаткова одиниця. Витрати відображаються графічно площею під кривою пропозиції. Убуваючий же характер кривої попиту не тільки вказує на можливість збільшення попиту, але і відображає залежність попиту від доходу, іншими словами, готовність покупця сплатити при даному рівні його доходів пропоновану додаткову одиницю товару з гранично зрослими витратами його виробництва. Ці особливості кривих пропозиції і попиту відображають важливі аспекти поведінки виробників і споживачів, дозволяючи краще зрозуміти взаємозв'язок виробництва і споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.1. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ "
 1. 15. Химера неринкових цін
  взаємодії попиту і пропозиції. Якою б не була ринкова ситуація, що породила дану ціну, по відношенню до неї ціна завжди є адекватною, справжньої і реальною. Вона не може бути вище, якщо не знаходиться покупця, що пропонує більш високу ціну, і вона не може бути нижчою, якщо не знаходиться продавця, готового поставити товар за нижчою ціною. Тільки поява людей, готових купити
 2. 2. Початковий відсоток
  взаємодією попиту та пропозиції капіталу або капітальних благ. Його величина не залежить від обсягів цього попиту та пропозиції. Швидше ставка первинного відсотка визначає і попит, і пропозиція капіталу і капітальних благ. Вона визначає, яка частина з наявного запасу благ повинна бути спрямована на споживання в найближчому майбутньому, а яка для забезпечення більш віддалених періодів
 3. 6. Заробітна плата та засоби існування
  взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже може бути, враховуючи напрям нинішньої економічної політики, що проїдання капіталу і недостатнє зниження чисельності населення можуть повернути цей процес назад. Тоді людина знову може дізнатися, що таке голод, а співвідношення готівки капітальних благ та чисельності населення може стати
 4. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є рівноважна ціна РЕ і
 5. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  взаємодії попиту та пропозиції, за допомогою якої даються відповіді на питання: що , як і для кого виробляти? - стимулюючу функцію, що дозволяє перемогти в конкурентній боротьбі найсильнішим; - облікову функцію, за допомогою якої встановлюються пропорції в обміні товарів, визначаються ціни і подаються інформаційні сигнали продавцям і покупцям; - посередницьку функцію, що дозволяє
 6. Тема 11. ПОВЕДЕНИЕ продавців і покупців НА РИНКУ
  взаємодії продавців і покупців лежить конкуренція. Конкуренція - суперництво між учасниками ринкової економіки за найкращі результати торгівлі та ринки збуту. Конкуренція забезпечує взаємодію попиту та пропозиції і врівноважує ринкову ціну. Вона знаходиться в прямій залежності від числа ринкових агентів: чим їх більше, тим важче окремим продавцям і покупцям впливати на
 7. Тема 54. рівновага на грошовому ринку
  взаємодії попиту і пропозиції грошей виникає їх ринкова рівновага, тобто забезпечується рівність кількості пропонованих на ринку грошей тієї загальній сумі, яку бажає мати у себе населення (рис. 54.3) Особливість грошового рівноваги в порівнянні з товарним і ресурсним ринками полягає в тому, що воно є на ринку постійним; в іншому випадку виникають серйозні збої,
 8. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Аналіз змін рівноваги.
  взаємодію попиту і пропозиції визначає рівновага ринку, яке, в свою чергу, детермінує ціну і кількість виробляй-мого і придбаного товару. Звичайно, рівноважна ціна і обсяг продукції залежать від положення кривих попиту та пропозиції. Коли якась подія призводить до зрушення однієї з кривих, ринкова рівновага порушується і віднов-люється на новому рівні. Аналіз
 9. 4.11). 3. Зсув кривої пропозиції збільшує ціну рівноваги з $ 2,00 до $ 2,50;
  взаємодію попиту і пропозиції на ринку одного товару - морозива. Отримані нами висновки застосовні і до ринків інших товарів. Будь-яка ваша покупка є ваш особистий внесок у величину попиту на конкретний товар. Якщо ви зайняті пошуками роботи - ви берете участь в пропози-ванні праці . Так як попит і пропозиція поширені економічні фено-мени, модель попиту та пропозиції - прекрасний
 10. Регулювання ціни. Ціни «статі» і «стелі»
  взаємодії попиту і пропозиції і, можливо, скоригованими шляхом встановлення державою верхньої і нижньої (одного або обох) меж коливань. Розробляючи ринкову стратегію, фірма не може істотно відхилитися від цього рівня (якщо тільки вона не володіє значною частиною ринку, що дає їй право стати монополістом) і при розрахунку можливого прибутку в основу калькуляції повинна
 11. Концепція рівноважної ціни
  взаємодії попиту і пропозиції як сил, що визначають протікають на ринку процеси. Він докладно проаналізував, як складаються і взаємодіють попит і пропозиція, ввів поняття еластичності попиту, запропонував свою, «компромісну» теорію ціни. Маршалл використав поняття рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до
 12. Економічні моделі
  взаємодії попиту і пропозиції; рівняння грошового обміну відображає взаємозв'язок між кількістю грошей в обігу і рівнем цін. Неокласична теорія, на відміну від класичної, не є цілісною і строго субординований системою поглядів; вона не являє собою який- або єдиної завершеної концепції, хоча і виробила певною мірою загальний понятійний апарат, спирається на
 13. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  взаємодію попиту і пропозиції, витрат і результатів, доходів і витрат. Як найважливіші «регуляторів» виступають цінові інструменти, механізм конкуренції. Включаються в процес і впливають на економічну ситуацію і інші, нецінові фактори - демографічні зрушення, географічне положення, національні та історичні традиції, рівень професійної підготовки. В результаті
 14. Глосарій
  взаємодії пропозиції і попиту з цінами Закон спадної віддачі - збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі веде до припинення зростання віддачі, а потім і до її скорочення Закон спадної граничної корисності - із збільшенням обсягу споживання корисність кожної наступної споживаної одиниці продукції
 15. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа і маржиналізм
  взаємодії з розвитком виробничих сил. Він зазначив прогресивну роль акціонерної власності. К. Маркс економічно довів об'єктивно минущий характер сучасного йому суспільства, зумовлений насамперед прогресом продуктивних сил, усуспільненням виробництва і праці. Він довів також переваги колективних форм виробництва над індивідуальними, приватними, обгрунтував
 16. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями , течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються нові моделі і теорії ринкової рівноваги.
 17. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  взаємодії в марксистській політичній економії приділялося недостатньо уваги, що не могло не позначитися на процесі пізнання цих категорій, вони визначалися на такому абстрактному рівні, який не давав можливості використовувати їх при вирішенні конкретних проблем. Згідно з визначенням К. Маркса, попит - це представлена на ринку потреба в товарах, а пропозиція - продукт,
 18. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%, або дохід зменшився на 5% і т. д.). Для цього користуються поняттям еластичності. Еластичність - це міра чутливості попиту і пропозиції до зміни факторів, які їх визначають, і, перш за все, вартості товарів. У кількісному вираженні
 19. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  взаємодії попиту, пропозиції та ціни, тобто внаслідок саморегулювання економічної системи. Товаровиробники орієнтувалися на задоволення потреб споживачів. Ідеальною моделлю у цій схемі була ситуація, коли споживач завжди правий, повністю виключалася його дискримінація, що означало встановлення своєрідного диктату споживача над продавцем . При вільної (або
© 2014-2022  epi.cc.ua