Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

вікового цензу

вікове обмеження на зайняття певної посади, вид діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віковий ценз "
 1. ЦЕНЗ
  обмежувальні умови допущення особи до користування якими-небудь
 2. майнового цензу
  показник, що характеризує кількість майна (у натуральному або грошовому вираженні), що належить даному
 3. КАПІТАЛ ГОМОГЕННИЙ
  вікової
 4. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  вікової структури населення. Він заснований на використанні даних про віковий склад населення і коефіцієнтів дожиття з таблиць смертності. Суть методу пересування віків полягає в тому, що чисельність населення вікової групи x на момент часу t розраховується як добуток чисельності населення вікової групи (x-[1]) на момент часу (t-1) і коефіцієнта дожиття для даної
 5. 3. ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН-ІМПОРТЕРІВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  віковими групами, освітою та т. п.), а також приймається до уваги стан національних ринків праці, житла, політична та соціальна обстановка в країні-імпортері. Імміграційна квота може бути розподілена в певній пропорції між різними категоріями іммігрантів. Наприклад, в США в 1995 р. прийнято було таке розподіл імміграційної квоти: 71% - родичі
 6. Питання 9. Основні угруповання населення. Показники демографічного навантаження населення. Розміщення населення по території країни
  вікова піраміда є наочним способом графічного зображення розподілу населення за статтю і віком. Кожна піраміда характеризує сформовану на певний момент половозрастную структуру населення. За її вигляду можна судити про режим відтворення населення, характерному для даної території, і наявності в минулому подій, різко змінювали рівні народжуваності та смертності.
 7. Половікових характеристик
  віковими категоріями розподіл працездатного населення на економічно активне і неактивне в країнах з приблизно рівним рівнем розвитку економіки проте різна. Це залежить і від політики, що проводиться у сфері освіти, і від кадрової політики на підприємствах, від розвиненості систем соціального забезпечення, економічної кон'юнктури, розвитку НТП та інших факторів. Наприклад, які
 8. § 5. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  віковими групами. Перспективна загальна чисельність населення розраховується на основі даних про природний і механічному прирості населення за певний аналізований період і припущення про збереження виявленої закономірності на прогнозований відрізок часу. Так, наприклад, якщо відома чисельність населення на початок якогось періоду і розрахований коефіцієнт загального приросту
 9. До яких трьома категоріями відносить все доросле населення США Бюро статистики праці?
  Вікові групи чоловічо-го населення. Всього У віці У віці У віці чоловіків, від 16 до 24 від 25 до 55 старше 55 у% років, у% років, у% років, у% 96 93 69 72 56 40 76 1970 1990 Для якої вікової групи чоловіків зни-ження виявилося найістотнішим? Які фактори, на вашу думку, могли чинити на нього найбільший вплив? 3. Як було показано на рис.
 10. Питання 11. Таблиці смертності
  вікових груп: а) повні (по однорічних вікам від 0 до 100 років включно), б) стислі (для укрупнених вікових груп); 2) таблиці смертності окремо для чоловіків і жінок; 3) таблиці смертності для країни в цілому, країв, областей, великих міст, для міського, сільського населення; 4) таблиці смертності для окремих соціальних груп; 5) таблиці смертності для окремих
 11. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 12. Питання 10. Показники природного руху населення. Народжуваність. Смертність
  вікової та шлюбної структури населення; 2) коефіцієнт плодючості: {foto15} де - середньорічна чисельність жінок у віці 15-49 років. Цей показник характеризує рівень народжуваності на кожну тисячу жінок репродуктивного віку. Між загальним коефіцієнтом народжуваності і коефіцієнтом плодючості існує взаємозв'язок: {foto16} де d - частка жінок репродуктивного віку в
© 2014-2022  epi.cc.ua