Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

4.1. Виникнення і розвиток ринкової системи. Суб'єкти і об'єкти ринку

Поділ праці та галузева спеціалізація. Обмеженість, ред-м> сть властива всім видам ресурсів, таким як праця, земля, капітал, і мроізводним від них багатьом видам спеціальностей, корисною копалиною, матеріальних і нематеріальних капітальних активів. Наприклад, стосовно до ресурсів праці це виражається в обмеженості продуктивних можливостей працівника: людина в один і той же час може працювати лише на даному робочому місці і в тій галузі, яка пі> гветствует його кваліфікації. Обмеженість ресурсів відносна, i е. в кожен даний момент вони недостатні для задоволення всіх г v шествующих потреб, адже потреби будь-якої людини обчислюються мільйонами найменувань благ і послуг, що випускаються багатьма іншими працівниками в самих різних галузях економіки. Виникає дилема: ресурси і виробничі можливості обмежені, а потреби різноманітні і безмежні. Чи можна вирішити цю дилему? У la, можна, і вона давно вирішена в ході еволюції економічної діяльності людей. Сталося це внаслідок розподілу і спеціалізації НЕ I (>. / I ько праці, а й інших продуктивних ресурсів по галузях економіки: добувної та переробної, машинобудування та хімічної промисловості, рослинництва і тваринництва, будівництва та фанспорта, зв'язку і торгівлі, побутових послуг та охорони здоров'я , обра-юпанія і науки, культури і мистецтва, охорони громадського порядку п управління. Поділ праці та галузева спеціалізація дозволяють розширити межі виробничих можливостей, певною мірою подолати обмеженість ресурсів насамперед за рахунок зростання продуктивності праці, ефективності використання техніки, сировини, землі, грошового капіталу. Крім того, відповідно до поділом праці та галузевою спеціалізацією створюються галузеві ринки різноманітних
продуктів, послуг і видів суспільної діяльності. Наявність таких ринків і їх безперебійна робота означають, що економіка знаходиться на «кривий »своїх виробничих можливостей, де використання обмежених ресурсів організовано настільки раціонально, що для задоволення потреб суспільства випуск будь-якого продукту може бути збільшений без зниження випуску інших необхідних продуктів.
Внаслідок поділу праці та галузевої спеціалізації на виробництві окремих продуктів та виконанні послуг виникає необхідність в обміні вироблених благ і послуг.
У цьому сенсі відносини обміну продуктами галузевих ринків виступають ще однією важливою ланкою в процесі створення цілісної ринкової системи. Їх об'єктивною основою виступає природна, природна схильність людини обмінюватися продуктами своєї праці для одержання відсутніх і необхідних для споживання благ. Обмінюючи одні блага на інші, люди найбільш повно задовольняють свої різноманітні потреби. Ринок і обмін - це дві сторони єдиного явища, і ринкова система не є результатом чиєїсь мудрості. Вона виникла з еволюції процесів обміну продуктами праці людей, розділених за спеціалізованим галузям. Це довів більше 200 років тому А. Сміт у книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776). У процесі ринкового обміну, зазначав Сміт, особливо несхожі між собою види праці та їх продукти складають загальну масу, з якої кожна людина може вибрати собі те, що йому необхідно, запропонувавши в обмін продукти своєї праці. Не будь можливості такого обміну, людям доводилося б виконувати безліч робіт для задоволення мінімальних і лише найбільш нагальних потреб.
Опції грошей у процесі обміну. Процес обміну набуває взаємовигідний характер, оскільки здійснюється на еквівалентних засадах з допомогою грошей. Функції грошей в обміні систематизував К. Маркс у роботі «Капітал» (1872):
1) гроші є мірою вартості обмінюваних благ, тобто мірою кількості праці, втіленого в обмінюваних товарах;
2) гроші виступають засобом обігу та обслуговування процесів масового звернення будь-яких потоків споживчих і виробничих товарів;
3) гроші виступають засобом платежу, в тому числі за межами безпосереднього кругообігу товарних потоків, коли ці потоки розділені в просторі та часі або коли платіж пов'язаний з погашенням заборгованості або, навпаки, авансуванням обороту;
4) гроші виконують функцію накопичення і заощадження багатства. При цьому тільки гроші у формі монет з дорогоцінних металів і тільки будучи вилученими з сфери обігу та обміну перетворюються в скарб;
5) але міру виходу процесів обміну благами за межі національної мшпомікі гроші можуть виконувати функцію світових (валютних) грошей. I i цієї функції вони обслуговують зовнішню торгівлю, різні форми - коіоміческого співробітництва, кредитні відносини, стають порівнянними з валютами інших країн.

Гроші виявилися неодмінним супутником розвитку ринкових відносин обміну незалежно від того, на яких стадіях, у яких формах і в яких масштабах він здійснювався. Як писав Дж. С. Мілль в «Основах
політичної економії» (1896), всі народи в дуже ранньому періоді свого існування обрали гроші в якості інструменту для обміну продуктами своєї праці. Коли думка про карбування монет з'явилася сама собою,
писав Мілль, лише тоді уряди країн знайшли вигідним взяти цю операцію в свої руки і заборонити всяку чеканку приватним особам.
Принцип ринкових взаємозв'язків. У процесі товарно-грошового бмсна будь-який суб'єкт ринку швидше досягне своєї мети, якщо зверне-I II до інших суб'єктів і зуміє переконати, що в їх власних інтересах | робити для нього те, що він хотів би отримати від них. Принцип і зміст подібного ринкової взаємодії виглядає приблизно так: «Дай мені го, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що необхідно тобі». Бажаний результат тут досягається зовсім не тому, що люди доброзичливо ставляться один до одного, а тому, що кожен дотримується своїх індивідуал ьние інтереси. У ринковій системі прийнято покладатися не так на почуття іодей, а на їх раціоналізм. І говорити їм слід не про власні потреби та потреби, а лише про їхні вигоди і інтересах. Такий принцип ринкових взаємозв'язків, де ніхто не прагне залежати від благовоління п громадян, оскільки через товарообмін на паритетних засадах взаємної ми роки кожен отримує стільки продуктів, скільки сам запропонує для обміну. Учасники ринкового обміну аж ніяк не ставлять мету сприяти суспільній користі. Вони навіть не усвідомлюють, що взагалі здатні г <діяти їй. Учасники обміну мають на увазі лише свій власний економічний інтерес, переслідують лише власну вигоду. При цьому 'піди найчастіше більш дієво служать інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагнуть служити їм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Виникнення і розвиток ринкової системи. Суб'єкти і об'єкти ринку "
 1. 1.3.1. Сутність, характеристика і функції ринку
  виникнення і розвитку товарного виробництва та обміну. Товарне виробництво --- обмін --- товарний обіг --- ринок. Ринок є багатоаспектним поняттям, бо втілює в собі безліч зв'язків, відносин характерних для товарної економіки. Звідси, можливо існування низки його визначень: це - механізм, що зводить разом продавців і покупців. Це - система відносин
 2. 55. Управління об'єктами нерухомості
  розвитку об'єкта управління, який являє собою комплекс функціонально пов'язаного майна. Діяльність, здійснювана на свій ризик і спрямована на отримання прибутку від використання та розпорядження об'єктами нерухомості, - це управління нерухомістю. Управління нерухомістю буває зовнішнім і внутрішнім. Діяльність державних структур та професійних об'єднань,
 3. 6.2 Господарюючі суб'єкти та їх типи
  ринковою і перехідною. Про них мова піде в лекції 11. Наступним суб'єктом ринку є фірма. Фірма - це економічна одиниця, яка: використовує фактори виробництва для виготовлення продукції з метою її продажу; прагне до максимізації прибутку; самостійно приймає рішення. Інституційна теорія, що швидко розповсюджується в Росії, описує три типи фірм: діючі в
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 5. Керована підсистема
  система (об'єкт) є провідною, визначальною, оскільки являє собою ту частину системи, через якої і для якої виникають відносини управління. Об'єкт управління - структурована соціальна спільність, що функціонує під направляючим впливом суб'єкта для досягнення спільних цілей системи управління. Об'єктом соціального управління є суспільство в цілому, об'єктами управління в
 6. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  розвитку ринкових відносин: розвинений, що формується; 3) характер конкуренції і ціноутворення: досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії; 4) об'єкти обміну: товарний, фінансовий. Для економічного аналізу найбільш важливе значення мають класифікації ринків за характером конкуренції та ціноутворення та об'єктам обміну (див. таб.
 7. 26. Неринкові види вартості
  ринкових цінах, які існують на дату проведення оцінки, на створення об'єкта, ідентичного об'єкту оцінки, із застосуванням ідентичних матеріалів і технологій. Дата оцінки - це дата, станом на яку проводиться оцінка майна. Вартість заміщення об'єкта оцінки - сума витрат на створення об'єкта, аналогічного об'єкту оцінки в ринкових цінах, що існують на дату проведення оцінки.
 8. 14.5. Водний податок
  суб'єктів встановлюються суб'єктами Російської
 9. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  виникнення, роль та функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 10. Освіта світового господарства
  виникнення світової господарської системи не могло відбутися без розвитку міжнародного виробництва, в основі якого були випуск продукції одним господарюючим суб'єктом у різних країнах і розвиток економічних обмінів з різними країнами і територіями. Розвиток міжнародного виробництва було тісно пов'язано з поширенням колоніального і напівколоніального панування невеликого числа
 11. 4.2.3. Державна і муніципальна власність
  розвиток інших галузей народного господарства; інші об'єкти. 2) об'єкти федеральної власності, які можуть передаватися і передані у державну власність суб'єктів Російської Федерації. 3) об'єкти, що відносяться до муніципальної власності. Документом, що підтверджує право власності суб'єктів права федеральної, державної і муніципальної власності на
 12. 1. Умови виникнення та сутність ринку
  виникнення ринкових відносин є суспільний поділ праці, а точніше розподіл праці за сферами діяльності, за галузями і між різними господарюючими осередками. Невід'ємною стороною суспільного поділу праці виступає спеціалізація, тобто закріплення працівників за певним специфічним видом діяльності. Тому виникає нагальна потреба в обміні
 13. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух процес. Він служить кращому
 14. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух процес. Він служить кращому
 15. 57. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
  суб'єкта РФ, де зареєстровані об'єкти оподаткування. Індивідуальні підприємці сплачують податок на гральний бізнес в бюджет того суб'єкта РФ, де вони проживають (зареєстровані), незалежно від місця розташування належних їм об'єктів грального бізнесу. Реєстрація об'єктів оподаткування та постановка платника податків на облік здійснюються в одному і тому ж податковому органі. При
© 2014-2022  epi.cc.ua