Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

позареалізаційні витрати

витрати підприємства, фірми, не пов'язані безпосереднім чином з виробництвом і продажем основної продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " позареалізаційні витрати "
 1. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  Розрахунок податкової бази повинен містити наступні дані: 1. Період, за який визначається податкова база (з початку податкового періоду наростаючим підсумком). 2. Сума доходів від реалізації, отриманих у звітному (податковому) періоді, в тому числі: а) виручка від реалізації робіт і послуг, а також виручка від реалізації майна, майнових прав; б) виручка від реалізації цінних паперів, не
 2. Витрати. Угруповання витрат
  Платник податків зменшує отримані доходи на суму зроблених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на
 3. Позареалізаційні витрати
  До складу позареалізаційних витрат включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією. До таких витрат належать, зокрема: 1) витрати на утримання переданого за договором оренди (лізингу) майна (включаючи амортизацію з цього майна), 2) витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, в
 4. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  Витрати на виробництво і реалізацію робіт і послуг, здійснені протягом звітного (податкового) періоду, поділяються на: 1) прямі; 2) непрямі. До прямих витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на
 5. 3.7.4. Порядок податкового обліку доходів від реалізації
  Доходи від реалізації визначаються за видами діяльності. Сума виручки від реалізації визначається відповідно до дати визнання доходів і витрат у рамках методу визнання доходів і витрат для цілей оподаткування. У разі, якщо ціна реалізованого товару (робіт, послуг), майнових прав виражена у валюті іноземної держави, сума виручки від реалізації перераховується
 6. 30. ВИТРАТИ ТА ЇХ ГРУППИРОВКА
  Витратами визнаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати, зроблені платником податків для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Обгрунтовані витрати - економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі. Документально підтверджені витрати - витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства
 7. Податкова база
  Податковою базою визнається грошове вираження прибутку, що підлягає оподаткуванню. Податкова база з прибутку, що обкладається за ставкою, відмінною від ставки 24%, визначається платником податку окремо. Доходи і витрати платника податку враховуються в грошовій формі. Доходи, отримані в натуральній формі в результаті реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (включаючи
 8. 3.7.6. Особливості ведення податкового обліку медичними установами
  Платники податків - медичні установи, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, державних позабюджетних фондів, що виділяються за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи, і отримують доходи від інших джерел, в цілях оподаткування зобов'язані вести окремий облік доходів (витрат), отриманих (вироблених) в рамках цільового фінансування та за рахунок інших джерел.
 9. 9.1. Економічна сутність понять «витрати», «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі.
  Для провадження торговельної діяльності організації необхідно мати матеріальні, трудові та фінансові ресурси у вигляді наявності матеріально-технічної бази, персоналу, якому необхідно виплачувати заробітну плату, товарів, що вимагають витрат на закупівлю, зберігання і реалізацію і т.д. Витрати ресурсів в економічній діяльності характеризують різними термінами « витрати »,« витрати »,« витрати »,
 10. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  Страховики обчислюють оподатковувану базу для розрахунку податку на прибуток як різниця між отриманими доходами і проведеними витратами. Доходи страхових організацій складаються з таких трьох елементів: доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), позареалізаційних доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації відноситься, наприклад, виручка від реалізації
 11. Податок на прибуток організацій
  18. Витрати у вигляді пені, штрафів та інших санкцій, що перераховуються до бюджету (у державні позабюджетні фонди), а також штрафів та інших санкцій, що стягуються державними організаціями, яким законодавством Російської Федерації надано право накладання зазначених санкцій, при визначенні податкової бази по податку на прибуток: 1) не враховуються; 2) враховуються у складі
 12. § 14.11. Податкова відповідальність за відсутність обліку об'єктів оподаткування та ведення обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період
  1. За відсутність обліку об'єктів оподаткування та за ведення обліку об'єкта оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період, на платника податків накладається штраф у розмірі 10% донарахованих сум податку. Необхідно відзначити, що відповідно до податкового законодавства сума податку визначається платниками на
 13. 71. Об'єкт оподаткування
  Об'єктами оподаткування є: доходи платника податків; доходи платника податку, зменшені на величину витрат. Вибір об'єкта оподаткування здійснюється платником податку самостійно (за винятком платників податків, що є учасниками договору простого товариства (договору про спільну діяльність) або договору довірчого управління майном). Платники податків,
 14. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
  Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу. Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу. Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти: дохід
© 2014-2022  epi.cc.ua