Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

25. Види суспільних благ

Основною особливістю суспільних благ виступає межа, в рамках якої вони споживаються. Від цього залежить специфіка виробництва, розподілу та споживання благ.
На підставі територіальних кордонів, в рамках яких здійснюється споживання благ, виділяють наступні суспільні блага:
1) міжнародні громадські блага. Це блага, до яких має доступ і які споживаються всім населенням, незалежно від територіальних кордонів держави. До таких благ відносяться, наприклад, науково-технічні дослідження та розробки, заходи, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, міжнародна валютна система. Виробництво і рас-пределеніе суспільних благ на міжнародному рівні досить утруднене, оскільки для цього необхідна значна концентрація ресурсів не тільки однієї держави, а всієї світової економіки.
Тільки в цьому випадку можна домогтися скільки відчутною ефективності та результативності. В якості дієвих інструментів виробництва суспільних благ на міжнародному рівні використовуються різні міжурядові асоціації, комісії і т. д. Великий крок у цьому напрямку був зроблений із створенням ЄЕС. У результаті цього велика кількість благ трансформувалися з національних в загальноєвропейські. Природно, що для цього треба було істотна зміна характерних функцій, великої кількості інститутів і механізмів;
2) національні суспільні блага. Це блага, які виробляються, розподіляються і споживаються в рамках певної національної економіки. Масштаби їх розповсюдження чітко обмежені територією певної держави і не можуть виходити за них, наприклад, на міжнародний рівень.
До них, наприклад, відносяться армія, флот, діяльність федеральних органів державної влади. Їх специфічна особливість полягає в тому, що вони необхідні для всієї національної економіки, для чого доцільно виробництво їх на загальнодержавному рівні;
3) місцеві громадські блага. Це блага, які виробляються, розподіляються і споживаються не на рівні всієї держави, а на місцевому рівні. Виробництво цих благ необхідно в тому випадку, коли у певного регіону існують відмінні від загальнодержавних потреби. До таких благ відносяться, наприклад, прибирання сміття, концерти, театри, міські парки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Види суспільних благ "
 1. 26. Специфіка споживання суспільних благ
  Всі три рівня виробництва, розподілу та споживання суспільних благ мають велике значення для нормального функціонування національної економіки. У процесі її функціонування всі вони активно взаємодіють між собою. Унаслідок мінімізації розміру або ж повної відсутності витрат, пов'язаних із збільшенням числа споживачів суспільних благ, в більшості випадків не доцільно
 2. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
  Для створення економічних благ необхідні певні фактори, з яких і за допомогою яких їх можна виробити. Ці чинники називаються економічними ресурсами. РЕСУРСИ --- ВИРОБНИЦТВО --- БЛАГО Економічні ресурси: - природні (земля та її надра); - матеріальні (засоби праці, предмети праці, реальний капітал); - трудові (робоча сила,
 3. І у випадку суспільних благ і у випадку загальних ресурсів зовнішні ефекти виникають у зв'язку з тим, що ні на ті
  І у разі суспільних благ і у випадку загальних ресурсів зовнішні ефекти виникають у зв'язку з тим, що ні на ті ні на інші не можна прикріпити «цінник *. Якщо хтось надає таке суспільне благо, як національна без-ність, вигоду з нього витягує все населення країни , а стягувати за нього плату неможливо. Аналогічно, коли одна людина користується загальним ресурсом, таким як риба у
 4. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  Результати громадського виробництва та його ефективність. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства,
 5. 23. Громадські блага: поняття, сутність
  Громадські блага займають у національній економіці значне місце. Їх адекватна інтерпретація, управління їх виробництвом, розподілом і споживанням є запорукою ефективного функціонування та розвитку національної економіки. В узагальненому сенсі блага - це певна сукупність засобів, які дозволяють задовольнити потреби як певної людини, так і населення
 6. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Тип соціально-економічних відносин грунтується на вирішенні таких найважливіших практичних завдань: - хто володіє економічною владою - присвоює вирішальні чинники виробництва; - хто і на яких соціальних умовах виробництва створює економічні блага; - кому і в яких кількостях дістаються результати господарської діяльності. Звідси соціально- економічні відносини включають
 7. Яка роль потреб в кругообігу благ?
  Тепер ми підійшли до такого невід'ємного ланці реальної економіки, яка визначає механізм її руху. Йдеться про потреби людей. Потреби - це потреба чи недолік в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності людини, соціальної групи і суспільства в цілому. Вони служать внутрішніми побудниками активності. Людські потреби дуже різноманітні. Зокрема, за
 8. Рівновага в моделі добровільного обміну
  . Криві D1 і D2 суть графіки функцій попиту індивідів 1 і 2 на суспільне благо, OS - частка податку, що сплачується індивідом 1, SP - частка податку, що сплачується індивідом 2. Зменшення частки податків для кожного індивіда (яке можна проілюструвати переміщенням точки S вздовж осі абсцис) обумовлює зростання величини попиту на суспільне благо. Рівновага по Ліндаль досягається в точці
 9. Сенатор Рассел Лонг одного разу пародіював громадські дебати в пісеньці: Не брати податок з тебе.
  Сенатор Рассел Лонг одного разу пародіював громадські дебати в пісеньці: Не брати податок з тебе. Не брати податок з мене. Податок - як мисливець, що ховається за деревом. Якщо ми розраховуємо на те, що уряд надасть деякі необхід-мі нам види товарів і послуг, хтось повинен платити податки. Як податковий тягар має розподілятися серед населення? Як ми оцінюємо справедливий-с
 10. Складнощі аналізу «витрати-вигоди» Ми бачили , що основний постачальник громадських благ -
  Складнощі аналізу «витрати-вигоди» Ми бачили, що основний постачальник громадських благ - уряд, по-скільки приватний ринок не має можливості провести ефективне кількістю-ство товару. Але рішення про необхідність виступу уряду в ролі постачальника - тільки перший крок. Потім орган управління повинен визначити види громадських благ, які він збирається надавати, і їх
 11. 2. надання суспільних благ В УМОВАХ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  Логічно вихідним пунктом досліджень в області теорії суспільного вибору є аналіз проблеми колективного надання суспільних благ. Цим благ властиві специфічні якості, які власне і зумовлюють необхідність вироблення особливої процедури прийняття рішень про їх виробництві: 1) неконкурентність у споживанні (споживання суспільного блага одним індивідом не 2.1 ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
 12. Суть" суспільного виробництва "може бути показана так. Еволюційний підхід світової економічної науки передбачає виділення, насамперед, трьох ступенів суспільного прогресу: дикість? варварство? цивілізація. У свою чергу цивілізація є послідовність п'яти суспільно-економічних формацій (ОЕФ). Формаційний підхід до них полягає в послідовному, відокремленому
  1. Громадські блага: поняття, сутність, класифікація
 13. Громадські блага займають у національній економіці значне місце. Їх адекватна інтерпретація, управління їх виробництвом, розподілом і споживанням є запорукою ефективного функціонування та розвитку національної економіки. В узагальненому сенсі блага - це певна сукупність засобів, які дозволяють задовольнити потреби як певної людини, так і населення
  Общественные блага занимают в национальной экономике значительное место. Их адекватная интерпретация, управление их производством, распределением и потреблением являются залогом эффективного функционирования и развития национальной экономики. В обобщенном смысле блага - это определенная совокупность средств, которые позволяют удовлетворить потребности как определенного человека, так и населения
© 2014-2022  epi.cc.ua