Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

9.4 . ВАЛЮТНИЙ КУРС


У міжнародній торгівлі використовуються різні національ-ні валюти, які в певних співвідношеннях обмінюються одна на іншу на валютних ринках.
Термін «валюта» (від італійського valute - ціна, вартість мо-же використовуватися в двоякому сенсі: як грошова одиниця країни і як грошові знаки іноземних держав. У більш строгому визна-леніі під валютою розуміється особливий спосіб використання націо-нальних грошей в міжнародному платіжно-розрахунковому обороті.
Курс валют (валютний курс) відображає вартість на-циональной валюти на світовому ринку. Як ціни, вираженої в іноземній валюті, цей курс має першорядне значення для масштабів зовнішньоторговельних операцій. Принципи ціноутворення на валютних ринках встановлює уряд країни шляхом вибору відповідної системи обмінного курсу. При цьому розрізняють вільних (гнучкий, плаваючий) і твердий (фіксований) валютний курс.
При вільному формуванні обмінного курсу зміни в со-відношенні обміну (ревальвація / девальвація) відбуваються без дер-жавного втручання на валютному ринку залежно від со-відносини попиту та пропозиції на валюту. Якщо при цьому емісії-ційний банк в обмеженій формі втручається з метою недопущення сильних відхилень у коливаннях курсу і встановлює межі вільних коливань курсу, то говорять про «валютному коридорі». Коли ціна валюти наближається до верхньої або нижньої межі цих пре-делов, то Центральний банк проводить інтервенції: наближення до нижньої межі вимагає покупки ЦП цієї валюти в обмін на іно-дивну валюту чи золото і навпаки. В випадках з твердими валют-ними курсами для зміни паритетів потрібне політичне рішен-ня, яке необхідно тоді, коли на ринку валют створюється про-должительности нерівновагу.

Валютні курси можна класифікувати також за іншими при-знакам:
1) спосіб розрахунку: паритетний, фактичний;
2) вид угод: термінових угод, СПОТ - угод, СВОП - угод;
3) спосіб встановлення: офіційний, неофіційний;
4) ставлення до паритету купівельної спроможності валюти: за-Вишеня, занижений, паритетний;
5) ставлення до учасникам угоди: курс покупки, курс продажу, середній курс;
6) за способом продажу: курс готівкового продажу, курс безготівкового продажу, оптовий курс обміну валют, банкнотний;
7) з обліку інфляції: реальний, номінальний.
Реальний валютний курс - відносна ціна товарів, вироб-наведених у двох країнах; можна визначити як відношення цін това-рів двох країн, узятих у відповідній валюті.
Номінальний валютний курс показує обмінний курс валют, що діє в даний момент часу на валютному ринку стра-ни.
Залежність між номінальним і реальним обмінним курсом має вигляд


Чим нижче реальний обмінний курс, тим дешевше вітчизняні товари і вище чистий експорт.
Всі фактори, що впливають на величину валютного курсу, можна поділити на структурні діючі, діючі в довго-терміновому періоді і кон'юнктурні, викликають короткострокове коле-баніе валютного курсу.
До структурних факторів належать:
- конкурентоспроможність товарів даної країни на світовому ринку і її зміна;
- стан платіжного балансу країни;
- купівельна спроможність грошових одиниць і темпи інфля-ції;
- різниця процентних ставок у різних країнах;
- державне регулювання валютного курсу;
- ступінь відкритості економіки.
Кон'юнктурні фактори пов'язані з коливаннями ділової актив-ності в країні, політичною обстановкою, чутками і прогнозами, та-кими як:
- діяльність валютних ринків;
- спекулятивні валютні операції;
- прогнози;
- циклічність ділової активності в країні;
- кризи , війни, стихійні лиха.

Зміни валютних курсів відображаються на експорті та імпорті та надають, таким чином, вплив на зайнятість, зростання і рівень цін в народному господарстві.
Ревальвація ускладнює експорт і стимулює імпорт. Тому вона може сприяти тому, щоб стримувати швидкий підйом ділової активності. З іншого боку, ревальвація посилює тен-денця спаду.
Девальвація, навпаки, стимулює експорт і утрудняє їм-порт. Збільшується виробництво і зайнятість на внутрішньому ринку, і ця обставина може оживити кон'юнктуру і подолати еконо-мічного спад.
Згідно концепції паритету купівельної спроможності, між-народного конкуренція поступово веде до вирівнювання внутріш-ніх і зарубіжних цін на товари та послуги, що беруть участь в міжна-рідний торгівлі. Якщо інфляція в даній країні перевершує темп інфляції за кордоном, то, за інших рівних умов, національна валюта матиме тенденцію до здешевлення. Згідно даної концепції, валютний курс завжди змінюється рівно настільки, наскільки це необхідно для того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін в різних країнах.
Використання теорії паритету купівельної спроможності для прогнозування динаміки номінального обмінного курсу дає реа-лістічние результати в довгостроковому періоді (починаючи від 10 років при відсутності різких стрибків цін).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4. ВАЛЮТНИЙ КУРС "
 1. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  валютні угоди. Будь-який громадянин, який будь-яким чином набуває наприклад, за допомогою експорту валюту, зобов'язаний продати її за офіційним курсом органу валютного контролю. Якби цю постанову, рівносильне експортному миту, ефективно проводилося в життя, то обсяг експорту сильно б скоротився або зник зовсім. Державі такий результат не подобається. Але воно не бажає також допустити,
 2. Агрегирование
  валютний ринок. Для отримання агрегованого ринку товарів і послуг ми повинні абстрагуватися (відволіктися) від усього розмаїття вироблених економікою товарів і виділити найбільш важливі закономірності функціонування цього ринку, тобто формування попиту та пропозиції товарів і послуг. Співвідношення попиту і пропозиції дозволяє отримати величину рівноважного рівня цін на товари і послуги і
 3. 4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
  валютний курс, процентні ставки і на загальний обсяг ліквідності банківської системи і, отже, економіки. Вирішення цих завдань має на меті стабільності економічного зростання, низького безробіття та інфляції. Центральний банк звичайно за статутом відповідає за стабільність грошового обігу і курсу національної валюти і в цих цілях координує свою політику з іншими державними органами.
 4. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  У попередніх розділах підручника для спрощення аналізу не враховувалися обставини, пов'язані з міжнародними економічними відносинами. Економіка розглядалася як закрита. Насправді національна економіка кожної країни є частиною світового господарства. Тут розглядаються економічні проблеми з урахуванням міжнародних економічних відносин (тобто проблеми відкритої економіки).
 5. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  валютні відносини, пов'язані з функціонуванням грошей у світовому господарстві. Конкретною формою організації та регулювання валютних відносин виступає валютна система. У процесі розвитку суспільства формуються національні, регіональні та міжнародні валютні системи. Валютна система - це сукупність відносин, що відображають функціонування грошей (валюти) у відкритій економіці, і
 6. Висновки
  валютна і кредитно-фінансова системи); формування єдиного науково-інформаційного простору; нерівномірність розвитку окремих країн; інтеграція та інтернаціоналізація. 5. Інтеграція - це форма інтернаціоналізації економічного життя, об'єктивний процес переплетення національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях.
 7. Терміни і поняття
  валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
 8. Тема 61. ВАЛЮТНИЙ КУРС
  валютна система - сукупність міжнародних норм, правил і методів здійснення розрахунків між державами, закріплене угодою між ними. Сучасна валютна система існує з 1976 р. і називається ямайської. Вона прийшла на зміну Бреттон-Вуд-ської системі, що проіснувала протягом 30-ти років на основі золото-доларового стандарту. Ямайська система заснована не на одній валюті -
 9. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  валютний курс долара знизиться, хто ви-грає, а хто постраждає? Наведіть свої пояс-нения. а. Голландська пенсійний фонд, який володіє державними облігаціями США. б. Американські машинобудівні підпри-ємства. в. Група туристів з Австралії, яка планує поїздку в США. р. Американська фірма, що бажає продати свою власність за кордон. 7. Що станеться з реальним
 10. Валютні курси
  валютним курсом. Фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній називається валютної котируванням. При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі як прямого котирування (1,10, 100 од. Іноземної валюти=х од. Національної валюти), так і зворотного котирування (1, 10, 100 од. Національної валюти==х од . іноземної валюти). У більшості країн при
© 2014-2022  epi.cc.ua