Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

стійких пасивів

оборотні кошти, що не належать підприємству, але постійно знаходяться в його користуванні, в його господарському обороті і тому прирівняні до власних коштів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стійкі пасиви "
 1. Пасив
  Пасив - одна з двох сторін бухгалтерського балансу; показує джерела коштів за їх складу, цільовим призначенням і
 2. ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ
  співвідношення між активами і пасивами балансу банку за певними строками, при досягненні рівності активів і пасивів баланс вважається
 3. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  : співвідношення між її активами та пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 4. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал поділяється на власний (розділ IV пасиву) і позиковий (розділи V і VI пасиву); за тривалістю використання - на довгостроковий постійний (перманентний) (IV і V розділи пасиву) і короткостроковий (розділ VI пасиву).
 5. БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
  документ бухгалтерського обліку, що представляє сукупність показників, що описують картину фінансового та господарського стану фірми на певну дату, найчастіше - на кінець або початок календарного періоду. Баланс складається з двох частин (таблиць). Активи балансу відображають склад і розміщення господарських засобів фірми, а пасиви балансу - джерела утворення цих засобів та їх
 6. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з
 7. Визначення доходів і надходжень грошових коштів.
  13.4.1 Основною статтею доходів у фінансовому плані є прибуток від усіх видів діяльності. Визначенню загальної суми прибутку передує попередній розрахунок фінансових результатів господарської діяльності: - доходів і витрат від реалізації, - прибутку від реалізації, - доходів від позареалізаційних операцій та операційної діяльності. Склавши розрахунки прибутку, приступають до
 8. КОЕФІЦІЄНТ ГОТІВКИ
  ставлення касових активів до короткострокових пасивів, відбиваним в
 9. НЕТТО-ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ
  різниця між активами і пасивами компанії, власний
 10. метчінг
  метод обліку та оцінки валютного ризику за допомогою взаємного розрахунку ризиків за пасивами і
 11. Коефіцієнт ліквідності
  Для вимірювання ступеня ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три
 12. 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
  Більшість статей витрат і відрахувань знаходять відображення в попередньо складених планах розподілу прибутку і кошторисах витрачання прибутку, що залишається в розпорядженні організації. Одним з важливих розрахунків при розробці фінансового плану є розрахунок потреби (нормативу) у власних оборотних коштах, на підставі якого визначається сума поповнення власних оборотних
 13. РИЗИК незбалансованої ліквідності
  небезпека втрат у випадку нездатності банківської установи покрити свої зобов'язання по пасивах банку вимогами по
 14. 6.1. Центральний банк
  Центральний банк - головний банк країни, відповідальний за проведення грошово-кредитної політики. Особливості центрального банку: 1. Чи не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку. 2. Не робить банківських послуг ні фізичним особам, ні небанківським установам. Основні функції центрального банку: 1. Емісія готівки. 2. Зберігання золотовалютних резервів. 3. Банкір
 15. 6.3. Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
 16. позабалансових рахунках
  рахунок підприємства, банку, використовуваний для обліку цінностей, що не входять в баланс, не відображених у його активах і
 17. КРОС-КОЕФІЦІЄНТ
  критерій надійності банку, який визначається у вигляді відношення всіх зобов'язань банку (пасивів) до виданих їм кредитах
© 2014-2022  epi.cc.ua