Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

45 СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, РОЗДІЛИ, РЕКВІЗИТИ

Для акціонерних товариств і унітарних підприємств установчими документами є статут, який затверджується його засновниками .
Статут певного суспільства має право додатково визначити види майна, які є внеском у статутний капітал.
Якщо не заборонено статутом товариства, учасник товариства має право продати або іншим способом передати свою частку в статутному капіталі товариства або її частину одному, чи кільком учасникам певного суспільства, або третім особам. Статутом товариства можливо перед-бачених переважного права товариства на купівлю частки (частини частки), що реалізується його учасником, якщо інші учасники товариства не реалізували своє переважне право покупки. Непропорційно розмірам часток учасників товариства право придбання частки може бути обумовлено в статуті товариства при його установі, привнесено, трансформовано і виключено зі статуту товариства за рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятому усіма учасниками одноголосно.

Статутом може бути заборонений заставу учасником товариства належної йому частки.
Суспільство зобов'язане придбати на вимогу учасників товариства його частку, у разі, якщо статутом товариства відступлення частки учасника товариства третім особам заборонена, а інші учасники товариства від її придбання відмовляються, і в разі відмови у згоді на поступку частки учаснику товариства або третій особі при необхідності отримання такої згоди передбачених статутом товариства.
Може бути передбачена статутом товариства максимальна вартість вкладів у майно товариства, що вносяться усіма чи конкретними учасниками, а також можуть бути передбачений-ни інші обмеження, що знаходяться у зв'язку з внесенням вкладів у майно товариства.
У статуті товариства за одностайним рішенням загальних зборів його учасників можливе встановлення іншого порядку розподілу прибутку та порядку визначення кількості голосів, що належать одному учаснику.

Статутом товариства передбачається при необхідності утворення ревізійної комісії.
Статут має містити фірмове назва товариства (повний і скорочений варіант; відомості про адресу товариства; Склад та обов'язки органів товариства; дані про розмір статутного капіталу; номінальна вартість частки кожного учасника спільноти; правові аспекти (права і обов'язки) учасників товариства; відомості про хід та наслідки виходу учасника товариства з нього; порядок передачі частки статутного капіталу від одного члена суспільства до іншого; порядок зберігання документів товариства та порядок видачі інформації учасникам товариства та іншим особам. Законом передбачено перевагу статуту при виниклих протиріччях в змісті установчого договору, причому як у відносинах з третіми особами, так і у відносинах з учасниками суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "45 СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, РОЗДІЛИ, РЕКВІЗИТИ"
 1. Стаття 109. Майно виробничого кооперативу
  статутом кооперативу. Статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного кооперативу майна становить неподільні фонди, що використовуються на цілі, що визначаються статутом. Рішення про утворення неподільних фондів приймається членами кооперативу одноголосно, якщо інше не передбачено статутом кооперативу ... 4 . Прибуток кооперативу розподіляється між його членами в
 2. Стаття 20. Види діяльності
  статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 3. 24 ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА
  статут, проводить контроль за збереженням і використанням тільки за призначенням майна, яке належить підприємству. Підприємство не має права продати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, не вправі здавати його в оренду, віддавати в заставу або вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств і товариств, або іншим способом
 4. Цілі економічної діяльності ГО
  Організація Об'єднаних Націй - це найбільша, універсальна і найбільш авторитетна міжнародна організація сучасності, покликана займатися головними політичними проблемами, що хвилюють людство. Політична діяльність ООН знаходиться в нерозривному зв'язку з економічними і соціальними завданнями, безпосередньо пов'язаними з світовою політикою. Преамбула Статуту ООН говорить, що її
 5. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми - розкрити сутність, основні форми і
 6. Виробничі кооперативи
  статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Кооператив не має права випускати акції. Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними
 7. Документування господарських операцій
  розділові, ліквідаційні баланси й додатки, обов'язкові записки до них. Паспорти будівель, споруд та обладнання зберігають до списання з балансу зазначених цінностей. Особові рахунки працюючого персоналу повинні зберігатися (75 -Х) років, де Х - вік осіб на момент припинення ведення особового рахунку. За відсутності особових рахунків розрахункові відомості на видачу заробітної плати повинні
 8. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або ввести самостійні регістри податкового обліку. Податковий облік здійснюється з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податку протягом звітного (податкового) періоду. Система податкового обліку організується
 9. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
  статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів
 10. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  підприємства, що є єдиним виробником блага X, на змінний фактор - нехай це знову буде праця - за умови, що ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 11. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  підприємства, характеристиці ринкового принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================***
 12. № 81. Версальський договір і його оцінка Дж.М.Кейнсом
  . Незабаром після закінчення першої світової війни (1914-1918 рр..) Держави-переможниці приступили до поділу захопленої здобичі. Версальський мирний договір 1919 року - це договір, який завершив 1-у світову війну. Він був підписаний у Версалі 28 червня державами-переможницями - США, Британською імперією, Францією, Італією, Японією, Бельгією та ін, з одного боку, і переможеною Німеччиною - з іншого.
 13. Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів
  статуту і законодавчих актів у галузі оподаткування визначається спектр основних податків, які належить сплачувати до бюджету і позабюджетні фонди. Складається податкова таблиця, що характеризує податкове поле господарюючого суб'єкта, в якій кожен податок описується за допомогою наступних основних показників (параметрів): - джерело платежу (стаття витрат); - бухгалтерська проводка;
 14. 14.3.2. Монопсоністом І ЄДИНИЙ ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  розділі мова піде про оптимум монопсониста, що використовує єдиний змінний фактор. Спочатку (розділ 14.3.2.1) ми розглянемо монопсониста, що продає свій товар на зовсім конкурентному ринку, потім (розділ 14.3.2.2) переконаємося в тому, що монопсонист не має кривої попиту на ресурс, і, нарешті, в розділі 14.3.2.3 розглянемо монопсониста , що є в той же час монополістом на ринку
 15. Підрозділ 11.1. Виробництво нової вартості
  підприємств, оснащених машинною технікою. Все це послужило технічної та організаційної основою підвищення ефективності виробництва і досягнення бізнесом високого рівня виробництва нової (доданої) вартості. У цьому підрозділі розглядаються сутність і механізм процесу створення нової вартості, а також способи її безперервного
 16. РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка
  підприємства, рівновагу на одному окремо взятому ринку. Мікроекономіка аналізує, який обсяг товарів необхідно виробляти підприємствам і яку ціну встановити, щоб отримати максимальний прибуток, на підставі чого споживач приймає купівельні рішення та ін При дослідженні свого предмета вона має справу з показниками: 1. корисністю 2. ціною (грошовий вираз вартості
 17. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 18. Структура економічної науки
  підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 19. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  підприємства повинна базуватися на бізнес-плані. Він повинен містити види діяльності, якими підприємство планує зайнятися. Застосування обраного методу в найближчому майбутньому і довгостроковій перспективі; розділ основних показників фінансово-економічного стану підприємства; розділ інформації про цілі діяльності підприємства, визначених кількісно і за часом досягнення; розділ,
© 2014-2022  epi.cc.ua