Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка

.
Мікроекономіка - це розділ економічної науки, який розглядає поведінку одного суб'єкта на ринку, функціонування одного підприємства, рівновагу на одному окремо взятому ринку. Мікроекономіка аналізує, який обсяг товарів необхідно виробляти підприємствам і яку ціну встановити, щоб отримати максимальний прибуток, на підставі чого споживач приймає купівельні рішення та ін

При дослідженні свого предмета вона має справу з показниками:
1. корисністю
2. ціною (грошове вираження вартості товарів)
3. витратами
4. доходом
5. прибутком та ін
Центральної та головною темою мікроекономіки є теорія ринкової рівноваги.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка "
 1. Структура економічної науки
  розділи: 1. Мікроекономіка - це розділ економічної науки, що вивчає поведінку одного суб'єкта (людини, підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 2. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  розділити на дві великі групи. Перша група - це детерміновані зв'язку, друга - стохастичні. Характерною особливістю детермінованих (функціональних) зв'язків є те, що зміни фактора на одиницю свого значення завжди відповідає зміна результативного показника на строго певну величину. Виділяють наступні види таких причинно-наслідкових залежностей:
 3. Предмет макроекономіки
  розділ економічної теорії. Макроекономіка - це наука, яка вивчає поведінку економіки в цілому або її великих сукупностей (агрегатів), при цьому економіка розглядається як єдина складна, велика ієрархічно організована система, сукупність економічних процесів і явищ та їх показників. Вперше термін «макроекономіка» використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький
 4. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  розділяється на мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка пов'язана з господарською діяльністю окремих економічних суб'єктів (підприємств, фірм, споживачів, домогосподарств, найманих робітників, підприємців, торговців і т.д.), вона допомагає зрозуміти, чому на нижчому рівні економіки приймаються такі, а не інші рішення. Макроекономіка пов'язана з функціонуванням національної економіки в
 5. Висновки
  розділи економіки: мікроекономіка, макроекономіка, Мезоекономіка, супермакроекономіка. 5. В економіці як науці виділяють теоретичну і прикладну, позитивну і нормативну економіки. 6. Економічна політика - цілеспрямована система заходів держави і фірми в області виробництва, розподілу, обміну та споживання благ. Вона має спиратися на економіку (економічну
 6. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 7. 1. Економічна думка стародавньої Греції та стародавнього Риму
  розділив економістів на два самих великих течії в історії економічної думки: прихильників трудової теорії вартості, і прихильників різних варіантів теорії, суть яких в тому, що вартість є категорією суб'єктивної й виводиться з оцінки людьми корисності товару. У самого Аристотеля існувало кілька точок зору на вирішення даної проблеми. В його працях можна знайти й зачатки
 8. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  розділ економічної теорії, в якому аналізуються економічні процеси у окремих господарських субьектов і виробляються рекомендації виробникам і споживачам благ. б) макроекономіка - розділ економічної теорії, що вивчає сферу національного господарства в цілому і виробляє методи боротьби з інфляцією, безробіттям, економічним спадом та іншими проблемами. 2. Функції
 9. Висновки
  розділів складається економіч-ська теорія? Поясніть, що вивчає кожен з них. У чому відмінність між позитивним і норматив-ним твердженням? Наведіть приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 10. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси прийняття економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua