Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

43. ЦІНОУТВОРЕННЯ І ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМА

Існує тісний зв'язок між ціною і фінансово-кредитною системою. Зростання цін побічно сприяє розвитку кредитної сфери. Підвищення рівня цін на основні види товарів виробничо-технічного призначення, на сільськогосподарську продукцію сприяє різкому збільшенню витрат виробництва та обігу. У результаті підприємства виявляються не в змозі самостійно фінансувати купується сировину, обладнання і змушені звертатися в банки для отримання кредиту.
Обмеженість вільних грошових ресурсів для кредитування сприяє розвитку кредитних операцій, в той же час сприяє збільшенню ціни на кредитні ресурси. Процентні ставки за кредитними операціями збільшуються, звужується коло об'єктів кредитування.
Зазвичай товарно-матеріальні цінності кредитуються за ціною їх придбання.
Оцінка кредитуються цінностей залежить від стадії руху товаро-матеріальних цінностей. Застосовувана при оцінці кредитуються витрат ціна відшкодовує витрати позичальника і створює умови для забезпечення кругообігу його оборотних коштів. Обсяг поставляються кредитів надає опосередкований вплив на ціну кредитуються витрат. Найчастіше позичковий відсоток включається у витрати обігу, які входять до складу ціни придбаних ресурсів.
Регулярне підвищення цін на продукцію галузей виробництва надає кредитом ризикований характер, що зумовлює високі процентні ставки по ньому.
Збільшення рівня цін робить істотний вплив на стан платоспроможного попиту населення на продукцію масового споживання і всю систему розподілу доходів.
При загальному зменшенні споживчого попиту змінюється його структура: в ній значно зростає частка витрат на продовольство.
Змінюється і структура заощадження. Заощадження населення являють собою одне з джерел інвестицій для реального сектору економіки. Накопичені населенням кошти використовуються щоб: 1) фінансувати операції на фондовому і валютному ринках; 2) проводити операції зовнішньої торгівлі, спекулятивних операцій; 3) фінансувати сферу обігу.
Взаємодія ціноутворення і кредиту в сучасних умовах проявляється під впливом попиту та пропозиції банківських послуг, посилення інформації в економіці країни у зв'язку з девальвацією рубля.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 43. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ І фінансово-кредитні СИСТЕМА "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 2. РЕЗЮМЕ
  ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для сучасного ринку характерна множинність цін. Для
 3. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 4. 1. ЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ
  ціноутворенням. Цінові рішення для більшості продуктів не можуть прийматися в ізоляції, вони повинні враховувати всі аспекти структури маркетингу, ціни на супутні товари цього підприємства, ціни конкурентів, витрати, витрати на виробництво і маркетинг продукту, попит і цілі ціноутворення підприємства. Розрізняють такі типи ціноутворення: 1) за типами ринку; 2) асортиментна
 5. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  ціноутворення ринку; - особливості фінансового становища конкурентів; - збутова і рекламна політика конкурентів; - прогноз дій конкурентів у випадку зміни ситуації на ринку; 3) інформація про товар: - величина і динаміка зміни попиту на даний товар; - попит на товари-конкуренти, замінники і аналоги; - сприйняття споживачами якості товару; - сприйняття споживачами ціни
 6. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток, витрати) і зовнішні (ціни товарів-конкурентів, купівельна спроможність). Основні методи ціноутворення: - нормативний (собівартість і прибуток розраховуються за нормами і нормативами); - параметричний: - метод питомих показників; - метод бальних оцінок; - економіко-математичні методи; - витратний метод
 7. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  ціноутворення: 1) постановка мети: - забезпечення існування фірми на ринку; - максимізація прибутку; - максимальне розширення обороту; - оптимальне збільшення збуту; - лідерство в якості; 2) визначення попиту: - визначення типу ринку; - визначення потреб покупців; - визначення чутливості до ціни; - визначення еластичності попиту; 3) аналіз внутрішніх можливостей: -
 8. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  ціноутворення. Для економічних суб'єктів (підприємців, вкладників капіталу, домашніх господарств, фірм) ціна є найважливішою категорією. Ціна товару служить орієнтиром, керуючись яким і виробники і споживачі забезпечують свій особистий інтерес. Тому центральною проблемою мікроекономіки є аналіз факторів, що впливають на ціноутворення товару на окремих ринках і
 9. Глава 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
  ціноутворення. На рівень ціни впливають особ-ності кожного галузевого ринку, тип цього ринку, наявність і кількість посередників, сущест-вующие системи знижок, обсяги продажів і
 10. 45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна
  ціноутворення. Механізм ціноутворення дозволяє вирішувати основні завдання, пов'язані з ефективністю виробництва: - оцінка відповідності виробництва того чи іншого товару міжнародним потребам; - стимулювання змін виробництва у бік відповідності критеріям міжнародних потреб. Таким чином, ціноутворення виступає не тільки регулятором виробництва і обміну, а й
© 2014-2022  epi.cc.ua