Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Про теорії поставлення


У Економікс механізм формування доходів пояснюється за допомогою теорії поставлення. Згідно їй роботодавець припиняє наймання працівників в той момент, коли в умовах незмінного обсягу задіяних засобів виробництва (капіталу) ціна приросту продукції, що забезпечується останнім («граничним») найнятим працівником досягає значення його заробітної плати. З цього робиться висновок, що частка праці в сово-купно доході підприємства становить цілком кількісно певну величину, що дорівнює добутку ціни продукту, створюваного граничним працівником, на число працівників. Джерелом решти доходу вважається капітал, і вона ставиться йому.
В основі самої теорії поставлення лежить «закон спадної прибутковості». Якщо ве-рить цього «закону», у міру збільшення витрат якогось одного фактора виробництв-ва при фіксованому обсязі витрат всіх інших факторів виробництва темп зростання випуску продукції знижується.
Самі прихильники економікса визнають, що «закон спадної прибутковості» не має універсального характеру, область його застосовності обмежена.
Наприклад, при одночасному і пропорційному збільшенні витрат усіх факторів виробництва ніякого паде-ня прибутковості не буде.
Як можна оцінити головні положення і методику теорії поставлення з позиції синтетичної концепції? Теорія зобов'язання стверджує, що, в принципі, затратам каж-дого окремого фактора виробництва може бути приписана (вменена) їх частка в сово-купно виручці від виробництва товару. У цьому синтетична концепція з нею солидар-на. Однак метод, який пропонує теорія поставлення для визначення зазначених до-лей, викликає заперечення.
Зокрема, збільшення витрат тільки одного фактора виробництва при неизмен-ності витрат інших у переважній більшості випадків позбавлене всякого сенсу: за-ніж наймати 101-го працівника для обслуговування 100 механізмів або купувати 101-ий верстат за наявності лише 100 робітників, здатних використовувати обладнання? Як наслідок, позбавлена сенсу і математична інтерпретація (з використанням приватних похідних) цього основного методичного прийому теорії поставлення.
Крім того, «за-кон спадної прибутковості» ігнорує неоднорідність якості робочої сили та впливав-ня технічного прогресу на ефективність застосовуваних засобів виробництва.
Ще один принциповий момент полягає в тому, що зарплата працівників у тео-рії поставлення? це, в термінах синтетичної концепції, договірна, а не ринкова ціна затрат праці. Іншими словами, працівникові ставиться частка виручки, що визначається договірною ціною його робочої сили, тоді як справедливому розподілу відпо-яття ринкова ціна затрат праці. Тому теорія поставлення не має ніякого відношення до механізму справедливого (!) Розподілу і не доводить наявності або відсутності екс-плуатації власників одних факторів виробництва з боку інших.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про теорії поставлення "
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  теорії переваги часу Будь-який розділ економічної науки може піддатися спотвореного піднесенню і тлумаченню з боку людей, що прагнуть виправдати або підтвердити помилкові доктрини, що лежать в основі їх партійних програм. Щоб наскільки можливо запобігти подібні зловживання, представляється доцільним додати до нашого викладу теорії переваги часу кілька
 2. 2. Початковий відсоток
  теорії Бем-Баверка, не могли не прийти до висновку, що початковий відсоток повинен зникнути в тому випадку, якщо одного разу люди добилися б стану справ, при якому ніяке подальше подовження виробничого періоду не могло привести до подальшого підвищення продуктивності [Див: Hayek F. The Mythology of Capital / / The Quarterly Journal of Economics. L., 1936. 223 ff. Однак з тих пір
 3. Коментарі
  теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого
 4. Економічні ресурси, їх обмеженість. Економічний вибір
  теорії розрізняють абсолютну і відносну обмеженість ресурсів. Під абсолютною обмеженістю розуміється недостатність виробничих ресурсів для одночасного задоволення всіх потреб членів суспільства. Але якщо звузити коло потреб, то абсолютна обмеженість ресурсів стає відносною, бо для обмеженого кола потреб ресурси відносно безмежні.
 5. Економічні та бухгалтерські витрати
  теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує
 6. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  теорії розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина» (1770).
 7. 2. Теорія витрат виробництва
  теорії об'єктивних і суб'єктивних витрат. Визнання об'єктивного характеру витрат характерно для класичної школи, де ціни факторів виробництва виводилися з так званих природних норм винагороди, а їх рівні визначалися окремими теоріями. Земельна рента визначалася як диференційний надлишок понад граничних витрат обробітку землі, заробітна плата - довгостроковими
 8. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  теорії, яка була б заснована на діаметрально протилежний принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні економісти, зводився до проповіді емпіризму, відмови від будь-якої теорії, до заміни економічної теорії простим описом фактів і яв-лений. Це теж метод боротьби з марксизмом, але дещо іншого
 9. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  теорії, починаючи з А. Сміта і Д. Рікардо, існують десятки різних систем аналізу витрат. До середини ХХ в. склалися загальні принципи класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва (рис. 18.1). {Foto44} Рис. 18.1. Класифікація витрат виробництва 2. Економічні, бухгалтерські, альтернативні витрати. Якщо дивитися на купівлю-продаж з позиції
 10. Глосарій
  теорії. Інституціоналістів претендують на створення теорії, що пояснює процеси розвитку людського суспільства в цілому. Аналіз економічних процесів вони пов'язують з аналізом соціальних, правових, політичних, психологічних та інших суспільних відносин. Суспільство розглядається як постійно оновлюється і розвивається. В основу змін кладуться технологічні зрушення
© 2014-2022  epi.cc.ua