Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗВІДХОДНЕ

технології, які забезпечують отримання готового продукту при повному використанні вихідної сировини і матеріалів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕХНОЛОГІЇ безвідходне "
 1. материалосберегающие ТЕХНОЛОГІЇ
  технологічні процеси, які дозволяють зменшувати витрату матеріалів, знижувати матеріаломісткість виробів. Безвідходні технології забезпечують отримання готового продукту при повному використанні вихідної сировини і матеріалів, маловідходні технології дозволяють обійтися мінімальними
 2. Поняття «природні ресурси»
  У природні ресурси включають землю і надра, рослинний і тваринний світ, лісові та водні ресурси, повітряний басейн і клімат. Природні ресурси розподілені нерівномірно. У результаті цього різні райони, країни, регіони і навіть цілі материки мають різну ресурсообеспеченность, тобто співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Цей показник по кожному виду
 3. Європейська економічна комісія (ЄЕК
  ЄЕК заснована в 1947 р. Її діяльністю керує Секретаріат на чолі з виконавчим секретарем. Розміщується в Женеві (Швейцарія) . У комісії представлено більше 30 країн Європи, а також США і Канада. У сферу діяльності комісії входить велике коло економічних, виробничих, транспортних, сільськогосподарських та інших проблем. У структурі комісії або в тісному зв'язку з нею діє
 4. 8.6 Шляхи поліпшення використання основних засобів фірми
  Поліпшення використання основних засобів відображається на фінансових результатах роботи-ти підприємства за рахунок: збільшення випуску продукції; зниження собівартості; поліпшення якості продукції; зниження податку на майно та збільшення чистого прибутку. Покращення використання основних засобів на підприємстві можна досягти пу-тем: - звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин і
 5. Технологія (в мікроекономічному сенсі)
  Технологія (в мікроекономічному сенсі) - кількісне поєднання застосовуваних факторів виробництва. Оптимізуючи технологію з метою одержання максимального прибутку (ефекту), організації замінюють менш ефективні частини одних факторів виробництва на додаткові частини інших, більш ефективних факторів виробництва (принцип заміщення фактора). При цьому враховується зміна обсягу
 6. Наявні технології
  Під технологією ми розуміємо набір ізвестнихспособов або методів виробництва будь-якого конк-ретного товару або виду послуг. Будь-яке усовершен-ствование технології, що створює можливості дляудешевленія виробництва і збуту заданого обсягів по-ма товару, призведе до збільшення обсягу запропонованого-вання цього товару при будь-якій ціні. Іншими слова-ми, просування в технології в загальному случаесдвігают криву пропозиції
 7. 7.2. Нові ресурси для нових технологій
  Швидке поширення і неухильне вдосконалення інформаційних технологій (і особливо технологій high-hume) призвели до істотних, а в цілому ряді напрямків і принципових змін у функціонуванні використовують їх товариств та в їх взаємодії з іншими, менш розвиненими країнами. Зрозуміло, що це не могло не ускладнити адекватний аналіз та оцінку нових реалій суспільного і
 8. 16.3. Контури технологічної доктрини
  Підтримання порогового рівня обороноздатності країни, яке в світлі вищевикладеного означає збереження принципової можливості її нормального розвитку, об'єктивно вимагає усвідомлених і цілеспрямованих зусиль держави у розробці нових і модернізації наявних технологій. Для забезпечення належного рівня ефективності цих зусиль представляється життєво необхідним в найкоротші терміни
 9. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Поняття ресурсів та їх класифікація. Економічні ресурси - це все те, чим володіє суспільство для виробництва товарів і послуг. Загальна величина ресурсів характеризує потенційні можливості розвитку економіки. Вони є вихідною ланкою в процесі виробництва благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; -
 10. Частина 1. захоплюючій життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  Перша частина цієї книги присвячена впливу поширення сучасних інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує
 11. Імпорт технології
  . Відбувається в розвиваються промисловий переворот за часом збігається з науково-технічною революцією. В силу відсталості власної науково-технічної бази це неминуче викликає необхідність широкого використання ними науково-технічного потенціалу західних країн. Незважаючи на бажане розширення перекладу технології в країни, що розвиваються, її рух у багатьох випадках практично
 12. Екологічний фактор
  В умовах розвивається науково-технічного прогресу екологічний чинник набуває особливо важливе значення. Впровадження науково-технічного прогресу в природне середовище погіршує екологію, що негативно позначається на здоров'ї людини. Масштабність процесів зумовила розробку системи заходів щодо запобігання-обертанню згубного впливу науково-технічного прогресу на навколишнє природне середовище. В
 13. 13. Глобальне міжнародне співробітництво та ООН. ЕКОСОР
  Організація Об'єднаних Націй - це найбільша, універсальна і найбільш авторитетна міжнародна організація в даний час, покликана займатися головними політичними проблемами, що хвилюють людство. Політична діяльність ООН знаходиться в нерозривному зв'язку з економічними і соціальними завданнями, безпосередньо пов'язаними з світовою політикою. Преамбула Статуту ООН говорить,
 14. Технологічна обгрунтованість ІПП
  Оцінка застосовуваної в ІПП технології. Пропонована в ІПП технологія оцінюється на її відповідність досягненням технічного прогресу в країні та світі. Мінімальна бальна оцінка ставиться у випадку, якщо застосовувана технологія в цілому відповідає вітчизняним аналогам, тобто є за основними параметрами (енергоємність, витрати сировинних ресурсів, якісні характеристики і т. д.)
 15. Частина 3. ЗМІНА світопорядку: ДОМІНУВАННЯ І ВИКЛИК
  Розглянувши вплив сучасних інформаційних технологій, що породили глобалізацію, на окремої людини і на життя окремого людського суспільства, ми переходимо до вивчення їх впливу на взаємодію людських суспільств між собою. Сьома глава присвячена розриву у рівні розвитку різних товариств, який під дією зазначених технологій поглиблюється і вперше в історії людства
 16. Новий біомеханічний трейдер
  Велика частина цієї книги присвячена нової технології електрон-ної торгівлі. Я анітрохи не сумніваюся, що через кілька років електронні трейдери будуть знаходитися в переважному по-217 ложении. Швидкість і потужність електронної торгівлі в величезною сте-пені перевершують відповідні показники онлайнового трей-Дінг. Проте успіх ні сьогодні, ні в майбутньому не
© 2014-2022  epi.cc.ua