Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТАБЛИЦЯ ПРИБУТКІВ

інформація в табличній формі, що відображає результати стратегії компанії, біржових операцій, опціонних угод за конкретний проміжок часу .
Аналогічні дані показують зазвичай на графіку прибутків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТАБЛИЦЯ ПРИБУТКІВ "
 1. Контрольні питання
  прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як
 2. Тренувальні завдання
  таблиці 2. Таблиця 2 Ціна товару Кількість товару, шт. Країни А В С А В С Росія 5 руб. 10 руб. 100 руб. 100 20 жовтня США 0,1 дол 1 дол 2 дол 100 20 10 лютого. Нехай обмінний курс японської ієни і американського долара дорівнює 200 йенам за 1 дол Ви купуєте облігації на 200 000 йен із виплатою 12,5% річних. Якщо за рік йена здешевлюється щодо долара
 3. 3.6.9. Податки, що підлягають сплаті медичними установами
  таблиця 9.2.) Таблиця 9.2.-Податки, що сплачуються медичними установами № Вид налогаВід деятельностіОб'ект налогообложеніяСтавка 1Налог на прибыльПредпринимательскаяСтоимость медичних послуг населенню, вартість сервісної послуги. 24% 2Налог на додану вартість ПредпринимательскаяСтоимость сервісної послуги. 18% 3) .4 Єдиний соціальний налогОсновная і предпрінімательскаяФОТ всіх
 4. Питання 11. Таблиці смертності
  таблиць смертності характеризується зміна чисельності умовного покоління (сукупності народжених в одному році 100 тисяч чоловік) при переході від віку до віку внаслідок смертності. Виділяють наступні види таблиць смертності: 1) за охопленням вікових груп: а) повні (по однорічних вікам від 0 до 100 років включно), б) стислі (для укрупнених вікових груп); 2)
 5. 2.5 .3. Побудова аналітичних таблиць
  таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Остов таблиці, в
 6. ВНУТРІШНЯ ПРИБУТОК
  прибуток, який виникає при продажу продукції однієї з дочірніх компаній іншої дочірньої компанії, якщо кінцева продукція ще залишається в запасах, не реалізована на ринку , а тим самим проміжна прибуток ще не ввійшла у загальний прибуток всієї компанії. Внутрішня прибуток віднімається з величини чистого прибутку компанії в консолідованих звітах про
 7. 2.9.3. Аналіз чутливості
  прибутку підприємства. Розглянемо суть цього методу на наступній моделі. Припустимо, що чистий прибуток підприємства визначається виручкою за мінусом всіх витрат (змінних і постійних) та податку на прибуток. Факторна модель прибутку в цьому випадку буде виглядати так: {foto156} де R - виручка; ТС - повні витрати; FC - постійні витрати; КС - змінні витрати; N-сума податку на
 8. Ключові терміни
  прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток Економічна
 9. 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ
  прибуток. Економічна, або чиста, прибуток? дохід фірми, який визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами виробництва. Економічна прибуток? Загальна виручка? Загальні витрати. Вона може бути або позитивною, або негативною (збитки). Наявність прибутків і збитків сигналізує про ступінь привабливості або непривабливості того чи іншого виду діяльності.
 10. Терміни і поняття
  прибуток Економічна
 11. Чистий прибуток банку
  прибуток банку являє собою валовий прибуток за вирахуванням адміністративно-технічних та інших витрат: {foto42} де - чистий прибуток банку; - валовий прибуток банку; - адміністративно-технічні витрати. Норма банківського прибутку являє собою відношення чистого прибутку до власного капіталу банку: {foto43} де - норма банківського прибутку; - чиста банківська
 12. Тренувальні завдання
  таблиці 1 дати порівняльну характеристику темпів зростання гірничо-ме-таллургіческіх виробництва в провідних країнах світу. Таблиця 1 Приріст найважливіших видів продукції гірничо-металургійного виробництва в провідних країнах світу за 1890-1900 рр.. Види продукції США Англія Франція Росія Виплавка чавуну 50 18 72 190 Виробництво заліза 60 8 78116 Видобуток кам'яного вугілля 61 22 52 131 2.
 13. РОЛЬ дрібний спекулянт
  прибутком акціями, які нікуди не рухаються. Себе я теж зараховую до дрібним спекулянтам і сподіваюся, що до кінця книги ви складете нам компанію. Що дрібний спекулянт бачить такого, чого не бачать інші? - Обсяг. Коли дрібний спекулянт бачить обсяг, він бачить шанси заробити 1/16 або будь-які інші малі частки протягом усього дня при існуючому потоці ордерів. Не важливо, чи рухається акція в
 14. Питання 3. Податкові пільги
  прибутку, що передбачає підприємствам додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання товаровиробника, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з бухгалтерського обліку в Росії передбачаються
 15. Види прибутків
  прибуток являє собою різницю між загальною виручкою, отриманої від реалізації продукції, і всією сукупністю зовнішніх і внутрішніх витрат. Бухгалтерський прибуток виходить в результаті вирахування з загальної суми отриманої виручки зовнішніх витрат виробництва. Тому бухгалтерський прибуток більше економічної на величину внутрішніх витрат. При цьому внутрішні витрати завжди включають в
 16. Що таке графік?
  Таблиці (по рядку) показиваетмаксімально можливий випуск продовольствіяпрі певному рівні виробництва розважити-ний. На будь картинці, яка зображує такого ро-да залежність, кожній парі чисел з таблиці зі-відповідає точка на зображенні, як на рис. 1-2.Рісунок 1-2 показує також безліч другіхпарних комбінацій випусків, не перелічених втабл. 1-1. Таким чином, малюнок містить
 17. Індекси продукції обробної промисловості в період між двома світовими війнами
  таблиці 2 визначити: А. Які загальні закономірності динаміки приросту ВВП провідних країн світу за 1961 -1985 рр..? Б. В якій країні і в який період спостерігалося максимальне зниження середньорічних темпів приросту ВВП? В. У який період відбулося зниження темпів приросту ВВП в розглянутих країнах, і з чим це було пов'язано? Таблиця
 18. Надання благ державою
  таблицю з гол. 4, ілюструє структуру державних расходов26. Таблиця 21-4 показує, що держава дей-ствительно забезпечує громадськими благами, але при цьому не всі блага, які воно предоставля-ет, є громадськими. Національна оборо-на і поліція, на які припадає майже 20% сукупних державних витрат, дійсними-але є громадськими благами.
 19. 12.3. Аналіз використання позабюджетних коштів в університеті
  таблиці 12.6. З таблиці видно, що фактичні витрати за рахунок позабюджетних коштів склали 4 231 121,9 тис. руб. (91% надійшли в 2001 р. коштів). Таблиця 12.6 Аналіз фактичних витрат за рахунок позабюджетних коштів {foto219} {foto220} Структура витрат зазнала деяких змін: частка витрат на оплату праці в загальній сумі видатків збільшилась на 1%. Якщо ж порівнювати
© 2014-2022  epi.cc.ua