Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

5.5. Страхування фінансових ризиків


Страхування фінансових ризиків являє собою гарантію того, що
певні фінансові зобов'язання, встановлені в процесі укладення
угоди, будуть виконані. Сторонами подібних угод є з одного боку
- позичальник, який робить позику, а з іншого - позикодавець, або вкладник (інвестор).
До числа найбільш популярних фінансових ризиків відносяться: ризики в
області комерційного кредиту, інвестиційний ризик, біржові валютні
ризики, підприємницькі та комерційні ризики. У кожному конкретному випадку
важливо визначити страхове подія або предмет страхування. Так, страховим
подією непогашення кредиту вважається неотримання банком кредиту з
відсотком від позичальника кредиту протягом 20 діб після настання строку
погашення . Оцінка ступеня ризику, а, отже, і відсотка страхового внеску
проводиться на основі вивчення документів страхувальника (кредитопозичальника),
підтверджують платоспроможність позичальника кредиту; юридичну
достовірність особи (статут, статутний капітал, баланс, розрахунковий рахунок у банку,
наявність оборотних коштів); потреба в кредиті; наявність техніко-
економічного обгрунтування, підтверджуючого, що позика кредиту на
певну мету зрештою фінансово забезпечується і що
кредітозаемшік в змозі буде повернути кредит.
Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання фірмою своїх
фінансових зобов'язань перед інвестором у результаті використання для
фінансування своєї діяльності зовнішньої позики. Кредитний ризик виникає в
процесі ділового співробітництва підприємства зі своїми кредиторами:
- банком та іншими фінансовими установами;
- контрагентами - постачальниками і посередниками;
- акціонерами.
Різноманітність видів кредитних операцій зумовлює особливості і
причини виникнення кредитного ризику:
- несумлінність позичальника, який отримав кредит;
- погіршення конкурентного становища фірми, що отримала комерційний
або банківський кредит;
- несприятлива економічна кон'юнктура;
- некомпетентність керівництва фірми і т. д.
Інвестиційний ризик пов'язаний зі специфікою вкладення фірмою грошових
коштів у різні проекти. У вітчизняній економічній літературі часто
інвестиційними маються на увазі ризики, пов'язані з вкладенням коштів у
цінні папери.
Страхування біржових і валютних ризиків може виступати як форма
захисту інтересів клієнтів, а також самої біржі. У скоєних на російських
біржах угодах широко поширена передоплата, яка часто складає
100% вартості товару, що купується. Однак, навіть при готівковій та форвардної
(угода за готівковий товар з поставкою в обумовлений термін) угодах, нерідкі
порушення контрактів, що укладаються. Це відбувається внаслідок відсутності в
законодавстві надійних санкцій за невиконання прийнятих зобов'язань.
Страхування валютних ризиків необхідно, перш за все, для відшкодування
наступних можливих втрат:
- витрат, пов'язаних з виробництвом експортної продукції;
- збитків від неплатежу за надані товари;
- збитків від зміни курсу валюти платежу за період від укладення
контракту до його виконання та ін
Об'єктом страхування ризику неплатежу є випливає з договору
купівлі-продажу зобов'язання покупця сплатити у зазначений в договорі термін
обумовлену суму за отримані в кредит товари (послуги).
В даний час на російському страховому ринку функціонує багато
страхових компаній, які пропонують широке коло послуг з добровільного
страхуванню різних видів, пов'язаних з фінансовими ризиками. Предметом
страхування в тому числі є:
- ризик неповернення кредиту (страхувальник - банк);
- відповідальність позичальника за неповернення кредиту (страхувальник - позичальник);
- несвоєчасність сплати позичальником відсотків за кредит;
- споживчий кредит (страхувальник - фізична особа);
- комерційний кредит (страхування векселів);
- депозити (страхувальник - банк або вкладник).
У сучасній російській економіці важливим елементом фінансових
ризиків є валютні (зовнішньоекономічні) ризики (можливі збитки
від зміни валютних курсів), які виникають в момент надходження
виручки за рахунок експортера (продавця валюти).
У зовнішньоекономічному контракті фіксуються два види валюти: валюта
ціни і валюта платежу.
Валютні ризики проявляються при зміні за час здійснення
зовнішньоторговельної операції курсового співвідношення між валютою платежу і
валютою, в якій виражені витрати експортера , або валютної ціни.
Величина валютного ризику пов'язана з втратою купівельної спроможності валюти.
Тому вона знаходиться в прямій залежності від розриву в часі між
строком укладання угоди і моментом платежу. Курсові втрати у експортера
виникають у разі укладення контрактів до падіння курсу валюти платежу,
бо за виручені кошти експортер отримає менше національних
грошових коштів. Імпортер же (покупець) має збитки при підвищенні курсу
валюти ціни, так як для її придбання потрібно затратити більше
національних валютних коштів.
Ступінь валютних ризиків можна знизити, використовуючи: 1) правильний вибір
валюти ціни; 2) регулювання валютної позиції по контрактам.
Страхування майнових інтересів банку
Не всі ризики, притаманні діяльності банків, відносяться до страхових. Усі
види страхування, що використовуються банками, можна розділити на дві групи:
1) традиційні для всіх сфер господарювання: страхування будівель,
комп'ютерів, автомобілів, співробітників і т.
д.; 2) характерні тільки для банків
і враховують специфіку їх діяльності.
В основі договорів банківського страхування найчастіше лежать загальні
зобов'язання по страховому забезпеченню банків. Умови такого страхування
передбачають надання страхового захисту страхувальникам від наступних
ризиків:
1) незаконні або шахрайські дії співробітників банку з метою
отримання особистої вигоди;
2) втрата або пошкодження цінностей (грошові знаки, цінні папери,
дорогоцінні метали, каміння), що знаходяться в приміщенні банку (розкрадання,
грабіж, розбій, обман, пошкодження та знищення будь-якою особою по злому
умислу);
3) втрата готівки та інших цінностей при транспортуванні (по
будь-яких причин);
4) збитки від операцій за підробленими документами;
5) збитки, викликані втратою, крадіжкою або підробкою цінних паперів;
6) збитки в зв'язку з прийомом фальшивої валюти;
7) збиток, нанесений банківського офісу в результаті злочинних
дій третіх осіб.
Близько половини страхових випадків припадає на незаконні або
шахрайські дії співробітників банку з метою отримання особистої вигоди.
Додатковим страховим забезпеченням може бути страхування:
1) особистих сейфів для зберігання цінностей;
2) ризиків при здійсненні касових операцій (недостачі, розкрадання
цінностей, неправильне застосування курсів валют);
3) ризиків, пов'язаних з використанням пластикових карток;
4) банкоматів (стандартний перелік ризиків).
Договір страхування надає захист:
- від переведення страхувальником коштів, надання кредиту або
здійснення іншої виплати в результаті несанкціонованого входу
сторонніх осіб в комп'ютерну систему, введення шахрайської
електронної інформації або спотворення такої інформації;
- від переведення страхувальником коштів, надання кредиту або
здійснення іншої виплати на підставі отримання шахрайського
доручення на здійснення цих операцій телексом, факсом, та ін;
- від перекладу страхувальником коштів, здійснення іншої виплати по
причини псування даних, що знаходяться в його комп'ютерної мережі, в результаті
умисного зараження або спроби зараження комп'ютерним вірусом; і т.д.
Страхування підприємницьких ризиків
Метою підприємницької діяльності є отримання
максимального прибутку, збільшення вкладеного в підприємство капіталу.
Тому найважливіше значення набуває страхування на випадок можливої
втрати очікуваного прибутку або недоотримання передбачався доходу. Усі
причини, що викликають втрати прибутку, обумовлюються чинниками:
- порушенням процесу виробництва з різних причин;
- зміною ринкової кон'юнктури, порушенням і невиконанням
контрактів з боку постачальників продукції (послуг) або незатребуваність
продукції (послуг) з боку споживачів.
Підприємницький ризик - це потенційно можлива, випадкове
подія, результатом впливу якого на матеріальні, грошові ресурси,
виробничі, економічні процеси підприємницької діяльності
є збитки, додаткові витрати, зменшення одержуваних доходів,
прибутку, що зумовлюють необхідність страхування з метою відшкодування
заподіяної подією збитків .
Страхування підприємницьких ризиків виділено по суті новим
Цивільним кодексом РФ в окрему підгалузь (вид страхової діяльності)
майнового страхування.
Страхування здійснюється від збитків, викликаних наступними
подіями:
- зупинка виробництва або скорочення обсягу виробництва в
результаті обумовлених подій;
- банкрутство;
- втрата роботи (для фізичних осіб);
- непередбачені витрати;
- невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань
контрагентом застрахованої особи, яка є кредитором по угоді;
- понесені застрахованою особою судові витрати (витрати);
- інші події.
Під втратою доходів в зарубіжній і російській практиці страхування
увазі неотриманий страхувальником прибуток внаслідок страхового
події.
Відповідно до Цивільного кодексу РФ взамін страхування
фінансових ризиків за договором майнового страхування можуть бути, в
зокрема, застраховані наступні майнові інтереси:
- ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного
майна;
- ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок
заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках,
передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик
цивільної відповідальності;
- ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення
своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій
діяльності з не залежних від підприємця обставинам, у тому числі
ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.
Страхування підприємницьких ризиків забезпечує відшкодування не
тільки втрати доходу (прибутку), але і збитків від несплати (неповернення)
имуществавсвязиснеисполнениемобязательстваконтрагентом
Підприємця.
До предметів страхування підприємницької діяльності належать:
- майно фірми, підприємства, організації, індивідуального
підприємця, сформований у процесах створення (установи) та
функціонування підприємницької структури;
- цивільна відповідальність підприємця за несвоєчасне або
неповний повернення кредитів (з відсотками), позик , за непогашення зобов'язань
та невиплату відсотків за випущеними облігаціями, дивідендів за
привілейованими акціями, використаним як джерело інвестицій
при створенні підприємницької структури;
- інноваційні проекти та / або їх кінцеві результати;
- працездатність елементів і систем виробництва в цілому та / або
збитки від зупинок виробництва;
- цивільна відповідальність підприємця, яка виникає внаслідок
  заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх (інших) осіб у
  результаті виробничої, будь іншої діяльності, що сталися при цьому
  аварій, шкідливих викидів і т.
 п.;
  - Цивільна відповідальність підприємця за невиконання ним
  договірних зобов'язань з оплати поставлених товарів, виконаних робіт,
  наданих послуг перед виробниками, виконавцями, продавцями;
  - Зниження обсягу продажів, додаткові витрати і збитки від
  власної підприємницької діяльності, включаючи збитки від
  позареалізаційних операцій (наприклад, від зміни курсових різниць за
  валютних рахунках і операціям з іноземною валютою; виконання зобов'язань
  за виданими іншим особам; поруками і гарантій);
  - Інвестиції в інші підприємницькі структури та проекти;
  вкладення в акції, облігації, в державні та муніципальні цінні
  паперу.
  Об'єктами страхування підприємницької діяльності є
  майнові інтереси, пов'язані з матеріальними, грошовими ресурсами і
  доходами від цієї діяльності, піддаються впливу небезпечних,
  неблагоприятныхсобытий(страховыхслучаев),которыенаносят
  підприємцям збитки і обумовлюють їх потребу в додаткових
  джерелах коштів для відшкодування збитку.
  Значна частина майнових інтересів підприємців
  забезпечується страховим захистом ряду традиційних видів страхування,
  наприклад, страхуванням майна юридичних, фізичних осіб, зайнятих
  підприємницькою діяльністю, страхуванням транспортних засобів та
  вантажів. Тому при страхуванні підприємницьких ризиків ці види
  майна підприємців не враховуються як предмети страхування.
  В якості предметів страхування підприємницьких ризиків в частині
  продаваного підприємцем майна залишаються: товари (що не підлягають
  страхуванню в якості вантажів); виконані роботи, надані послуги;
  невикористовувані матеріальні паливно-енергетичні ресурси, обладнання;
  нематеріальні активи та цінні папери. До предметів страхування
  підприємницьких ризиків належать грошові кошти, що зберігаються на
  депозитних вкладах та на різних рахунках у банках, також видані кредити -
  для банківських установ.
  У сфері страхування підприємницьких ризиків виділяють:
  - Страхування збитків по операціях продажу товарів, робіт, послуг, іншого
  майна підприємця;
  - Страхування підприємцем строкових депозитів вкладів і грошей на
  рахунках у банках;
  - Страхування банком непогашення кредиту позичальником коштів.
  Страхування комерційних ризиків
  Призначення страхування комерційної діяльності полягає в тому, щоб
  відшкодувати страхувальникові можливі втрати, якщо через певний період
  застраховані операції не дадуть передбаченої контрактом або
  передбачуваної окупності.
  Страхова сума узгоджується між страхувальником і страховиком у
  договорі. Тут можливі два варіанти страхування, коли страхова сума:
  - встановлюється в межах капітальних вкладень страхувальника в
  страхують операції;
  - включена не тільки в капітальні витрати та інші комерційні
  вкладення, але і в певний прибуток, яка очікується від комерційної
  діяльності.
  У першому випадку відшкодовуються витрати страхувальника, які називаються
  страхуванням інвестицій. У другому варіанті страхуванням називається
  страхування доходу (прибутку). Тут важливим моментом взаємодії
  страхувальника і страховика є термін страхування.
  Страхувальник, прагнучи до більш швидкої окупності вкладених коштів,
  тяжіє до мінімального терміну страхування. Для страхової компанії короткий
  термін дії договору підвищує ризик невиправданої страхової виплати.
  Тому при узгодженні терміну страхування обидві сторони виходять з науково
  обгрунтованих рекомендацій, аналізу вітчизняної та зарубіжної практики
  окупності інвестицій в різних сферах виробничої і комерційної
  діяльності, з аналізу контрактів, які укладаються між страхувальником
  і страховиком.
  Основні причини комерційних ризиків:
  - зниження обсягів реалізації в результаті падіння попиту або
  потреби на товар, реалізований фірмою, витиснення його конкуруючими
  товарами, введення обмежень на продаж;
  - підвищення закупівельної ціни товару в процесі реалізації
  підприємницького проекту;
  - непередбачене зниження обсягів закупівель у порівнянні з наміченими,
  що зменшує масштаб всієї операції і збільшує витрати на одиницю об'єму
  реалізованого товару;
  - втрати товару;
  - втрати якості товару в сфері обігу (при транспортуванні,
  зберіганні), що призводить до зниження його ціни;
  - підвищення витрат обігу в порівнянні з наміченими в результаті
  виплати штрафів, непередбачених мит і відрахувань, що призводить до
  зниження прибутку фірми.
  Комерційний ризик включає в себе ризики, пов'язані з:
  - реалізацією товару (послуг) на ринку;
  - транспортуванням товару (транспортний);
  - прийманням товару (послуг) покупцем;
  - платоспроможністю покупця;
  - форс-мажорними обставинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.5. Страхування фінансових ризиків"
 1. 1.2. Класифікації в страхуванні
    страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків;
 2. Програма курсу «Страхування»
    страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин. Ліцензування. Страховий
 3. Введення
    страхування? один з факторів ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна різноманітним ринкових ризиків, що вимагає страхового захисту. Крім того, страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних
 4. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
    страхування є однією із складових частин фінансової статистики. Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві. Об'єктами статистики страхування є: 1) страхові організації, 2) страхують об'єкти; 3) страхові випадки; 4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи страхування.
 5. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
    страхування О. 4. Поставка А. 5. Перехід ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В) B.1. Сплата ціни В.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності В.3. Договір перевезення В.4. Прийняття поставки В. 5. Перехід ризиків В.
 6. 11.3.3. Зниження ризиків
    страхування від політичного ризику через приватні страхові компанії, а також через державні і напівдержавні організації та служби. До таких організацій належить, зокрема, Експортно-імпортний банк США. Під егідою Світового банку діє Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, учасником якого є і Росія. Існують окремі угоди між країнами про
 7. 8.2. Форми перестрахування
    страхування та оформлення правових взаємовідносин страховика і перестраховика перестрахувальні операції поділяються на факультативні (необов'язкові), облігаторні (обов'язкові), і факультативно-облігаторні і пулів. Характерними рисами факультативного перестрахування є: 1) повна свобода потенційних сторін договору щодо його укладення і умов, відсутність
 8. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 9. Стаття 64. Максимальний розмір великих кредитних ризиків встановлюється як відсоткове співвідношення сукупної величини великих ризиків і власних коштів кредитної організації
    ризиків не може перевищувати 25 відсотків власних коштів кредитної
 10. 6.5.3. Реформування соціального страхування
    страхування, особливо щодо розмірів страхових внесків, рівня, умов призначення і виплати допомог, більшою мірою характерні принципи соціального забезпечення. У більшості видів соціального страхування відсутня диференціація страхових внесків, що не дозволяє підвищити економі-чний зацікавленість роботодавця у зниженні страхових ризиків і пов'язаних з ним виплат.
 11. 85. Соціальне страхування
    страхування являє собою форму соціального захисту населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою працездатності та доходів. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави. Соціальне страхування входить в систему соціального захисту населення, тому
 12. 52. РИЗИКИ В підприємництва
    страхування. Страхування - це система заходів щодо захисту інтересів фізичних та юридичних осіб за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними грошових коштів. Фірма, що знаходиться в стані банкрутства, підлягає деструктуризации або ліквідації. Реструктуризація може полягати у виділенні і концентрації життєздатних виробництв шляхом закриття чи об'єднання підрозділів, зміни
 13. 37 МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
    фінансовими ресурсами, а також відомостями про стан і особливості ринку. 5. Диверсифікація: 1) підприємницької діяльності підприємства; 2) портфеля цінних паперів; 3) програми реального інвестування; 4) кредитного портфеля; 5) постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих; 6) покупців продукції; 7) валютної корзини підприємства. 6. Страхування ризику - це відносини по захисту
 14. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
    ризиків.
 15. Терміни і поняття
    ризиків
 16. Стаття 39. Фонди добровільного страхування внесків
    страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 17. 52. Умови поставки за міжнародними контрактами: CIF і CIP
    страхування і фрахт »). Термін «вартість, страхування і фрахт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати чи пошкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на
 18. 6.5.3. Реформування соціального страхування
    страхування, особливо щодо розмірів страхових внесків, рівня, умов призначення і виплати допомог, більшою мірою характерні принципи соціального забезпечення. У більшості видів соціального страхування відсутня диференціація страхових внесків, що не дозволяє підвищити економічну зацікавленість роботодавця у зниженні страхових ризиків і пов'язаних з ним виплат.
 19. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
    страхування в США забезпечують функціонування федеральної системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну
 20. 111. Фінансові кризи
    страхування ризиків недосконала, то розрив в одній ланці викликає порушення багатьох інших угод, нерідко призводячи до кризових ситуацій на національних та міжнародних ринках. Під міжнародною фінансовою кризою розуміється порушення функціонування кредитно-фінансових систем в цілому ряді країн, що приводить до різких диспропорцій у міжнародних валютно-кредитних системах і до нестабільності їх
© 2014-2022  epi.cc.ua