Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

1) зосередження діяльності на відносно вузьких, спеціальних напрямах, окремих технологічних операціях або видах продукції, що випускається; 2) придбання спеціальних знань і навичок у певній галузі; 3) розподіл праці за його окремими видами, формами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "
 1. Спеціалізація
  спеціалізацію. Спеціалізація має в своїй основі диференціацію, але розвивається вона вже на основі зосередження зусиль на вузькому колі, що випускаються. Спеціалізація ніби закріплює і поглиблює процес диференціації. У наведеному вище прикладі відбулося відділення виробництва від реалізації (торгівлі). Припустимо, товаровиробник випускав різні види меблів, але надалі вирішив
 2. Спеціалізація
  Спеціалізація - форма суспільного поділу праці і його раціональної організації. Відображає процес зосередження виробництва окремих митних послуг (здійснення митних функцій) в самостійні органи (одиниці,
 3. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації виробництва.
 4. Передумови міжнародної спеціалізації
  спеціалізації є внутрішньокраїнні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішній і міжнародній
 5. Поняття поділу праці та спеціалізації
  спеціалізацією. Спеціалізація дає виробникові чимало переваг. По-перше, спеціалізуючись на виробництві того чи іншого продукту, виробник має можливість найбільш ефективно використовувати доступні йому чи наявні у нього економічні ресурси. Так, спеціалізація Росії у світовій торгівлі на експорті сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів в чому пояснюється тим,
 6. 7. Міжнародна спеціалізація
  спеціалізація, сутність якої полягає в тому, що окремі країни спеціалізуються на випуску якихось конкретних товарів і послуг. Ця спеціалізація пояснюється традиціями, специфікою виробничого та економічного потенціалу, наявністю або відсутністю природних ресурсів. Спеціалізація дозволяє окремим країнам не затрачати величезні грошові ресурси на створення нових галузей для
 7. Міжнародний поділ працю
  спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого боку, виробничі обов'язки планомірно розподіляються всередині та між фірмами. Отримує дуже широке поширення внутрішньогалузева
 8. 12.2. Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості
  спеціалізації в обробній
 9. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  спеціалізації і кооперування, спільне володіння підприємствами (спільне підприємство), підрядне будівництво, науково-технічне співробітництво. Не завжди ці форми існують в «чистому» вигляді. Однак найбільш часто на практиці фірми організують спільні виробництва будь-якої продукції або надання послуг виробничого характеру на основі міжгалузевої та внутрішньогалузевої
 10. Універсалізація
  спеціалізації. Вона базується на випуску або реалізації широкої гами товарів і послуг. Прикладом може служити виробництво всіх типів і видів меблів і навіть випуск кухонного начиння, столових приладів на одному підприємстві. Аналогом такого виробництва у торгівлі може служити універсальний магазин. Що стосується концентрації виробництва, то вона знаходить своє технічне прояви у всі
 11. 8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
  спеціалізації виробництва товарів і послуг визначається дією ряду факторів: - існуючими та потенційними виробничими потужностями, трудовими ресурсами, можливостями зростання чисельності та кваліфікації кадрів в окремо взятій країні; - рівнем національного доходу, перспективами його підвищення, ємністю внутрішнього ринку; - природними багатствами і грунтово-кліматичними
 12. Показники рівня міжнародної спеціалізації отрасл
  спеціалізації галузі ставляться коефіцієнт спеціалізації галузі щодо експортної спеціалізації (Коесит) і експортна квота у виробництві галузі. Коесит визначається за формулою Ко=Ео / Ем, де Ео - питома вага товару (сукупності товарів галузі) в експорті країни; Ем - питома вага товару (товарів-аналогів) у світовому експорті. За допомогою Коесит можна в першому наближенні
 13. Питання 3 Міжнародний поділ праці
  спеціалізації працівників різних країн на виконанні специфічних видів трудових операцій. Виділяються 3 основні форми міжнародного поділу праці: [3] 1) загальне (поділ країн на індустріальні, аграрні, сировинні), 2) приватне (пов'язано з експортом окремих товарів і послуг); 3) одиничне (виробництво окремих вузлів і деталей на підприємствах, залежних від ТНК). Відповідно до іншої
 14. § 1. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
  спеціалізації також безмежно, як безмежно сам розвиток техніки, відзначали економісти-класики. І це вірно. З часом лише посилюються ті чи інші форми спеціалізації, видозмінюються їх конкретні прояви. У промисловості чітко проявляються галузі, акцентується на спеціалізації, а значить подальше кооперування (машинобудування, деревообробка та ін.) і тяжіють до
 15. § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
  спеціалізацію, концентрацію, кооперацію і комбінування виробництва. Кожна з них - самостійна форма організації виробництва, хоча вони тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. На першому етапі розвитку суспільного виробництва (а будь-яке виробництво в ринку носить суспільний характер незалежно від форми власності і господарювання) спеціалізація виробництва в Постадійний або
 16. Поділ праці: яке його значення?
  Спеціалізація - зосередження діяльності людини на якомусь особливому занятті, оволодіння певною професією, спеціальністю. 2. Поділ праці на підприємстві (виділення в трудовому колективі різних видів робіт, операцій). 3. Відокремлення творчої діяльності в масштабах галузі, виду виробництва (наприклад, електроенергетика, видобуток нафти, автомобілебудування і т. п.). 4.
 17. МРТ - основа міжнародного обміну
  спеціалізації, яка передбачає наявність просторового розриву або між окремими стадіями виробництва, або між виробництвом і споживанням в міжнародному масштабі. В даний час основними видами міжнародної спеціалізації є приватна (між галузями і підгалузями) і одинична (усередині галузей і підгалузей) або потоварних, подетальная і технологічна. Одинична
 18. 3. Міжнародного виробничого співробітництва
  спеціалізацією країн переважно на основі загального поділу праці, тобто коли розвивається обмін продукції однієї галузі виробництва (наприклад, промисловості) на продукцію іншої (наприклад, сільського господарства). Другий етап Характеризується інтенсивним розвитком міжгалузевої спеціалізації на базі часткового поділу праці, що пов'язано насамперед з ускладненням галузевої структури
 19. Абсолютні переваги міжнародної спеціа-лізації і торгівлі
  спеціалізації і торгівлі проявляються тоді, коли країна виробляє товар з меншими, ніж у інших країн, прямими витратами. Наприклад, у виробництві бавовни лідируючі позиції належать Узбекистану, кава - Бразилії, чаю - Індії і т. д. Тут плюси міжнародного поділу праці та торгівлі досить очевидні, оскільки одна країна або декілька країн виробляють певні продукти дешевше і
 20. 17.2. Диференціація та вирівнювання рівнів економічного розвитку
  спеціалізацію виробництва, ескалацію
© 2014-2022  epi.cc.ua