Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 9.4. Зміст та переваги використання лізингу в будівництві

Лізинг це фінансова оренда будь-якого майна, в тому числі основних виробничих фондів, що використовуються в будівництві. Він являє собою форму фінансово-кредитних відносин, що складається в здачі в оренду на основі тристоронньої угоди лізинговій (фінансової) фірми, виробника (власника) майна та орендаря. У лізинговій угоді крім зазначених сторін можуть брати участь також банки, інвестиційні та страхові компанії, здатні мобілізувати необхідні для цього кошти у фінансові операції.
Переваги лізингу полягають у тому, що він дозволяє будівельної організації: 1) обійтися без великих одноразових вкладень, оскільки лізингове майно не повинно бути заздалегідь оплачено; 2) отримати кредит на всю суму угоди, 3) уникнути втрат від морального старіння основних фондів; 4) зберегти власні кошти в обороті, оскільки лізингові інвестиції проводяться протягом усього періоду оренди за рахунок доходів, а первинного платежу, як це мало б місце при купівлі, робити не треба; 5) зменшити податок на майно , оскільки воно залишається на балансі лізингодавця; 6) зменшити розмір оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення лізингових платежів на собівартість продукції; 7) більш дбайливо ставитися до орендованого майна, ніж це має місце по відношенню до власного; 8) уникнути митних зборів при ввезенні обладнання; 9) вносити платежі у міру отримання прибутку і обумовити в договорі інші особливості сплати лізингових платежів; 10) викупити у зручний час устаткування за залишковою вартістю.
Переваги отримує і виробник обладнання, який розширює ринок збуту своєї продукції і отримує оплату від лізингової компанії після відвантаження.
Розрізняють такі види лізингу: поворотний, компенсаційний, оперативний. При зворотному лізингу виробник основних засобів продає їх лізинговій фірмі з умовою надалі орендувати його, вивільняючи інвестиції для сплати термінових боргів. При компенсаційному лізингу орендна плата вноситься товарами. При оперативному лізингу техніка, будівельні машини здаються в коротко-або довгострокову оренду з неповною амортизацією.

Порядок розрахунку розміру лізингових платежів за умовами фінансового лізингу з повною окупністю показано на умовному прикладі.
Приклад
1. Умови лізингової угоди
Вартість обладнання ... ... 10000 тис. р..
Термін його повної амортизації ... 5 років
Річна норма амортизації ... 20%
Термін лізингу ... ... 5 років
Процентна ставка за кредит ... ... 15%
Розмір комісії по лізингу ... . 3%
Ставка податку на додану вартість ... 20%
2. Розрахунок середньорічної вартості обладнання


Період Вартість обладнання на початок року Річна сума амортизація Вартість обладнання на кінець року Середньорічна вартість обладнання
1-й рік 10000.0 2000.0 8000.0 9000.0
2-й рік 8000.0 2000.0 6000.0 7000.0
3-й рік 6000.0 2000.0 4000.0 5000.0
4-й рік 4000.0 2000.0 2000.0 3000.0
5-й рік 2000.0 2000.0   1000.0

3. Загальний розмір лізингового платежу в перший рік
Амортизаційні відрахування ... .. 2000 тис. р..
Відсотки за кредит...9000x15/100=1350 тис. р..
Комісійні лизингодателю...9000x3/100=270 тис. р..
Виручка по лізинговій операції,
оподатковувана ПДВ ... 1350 тис. р.. + 270 тис. р..=1620 тис. р..
ПДВ ... ...1620x20/100=324 тис. р..
Загальна сума платежів
2000 тис. р.. + 1350 тис. р.. + 270 тис. р.. + 324 тис. р..=3944 тис.
р.
4. Загальний розмір лізингових платежів по роках, тис. р..


Період Аморти-ційних відрахування Відсоток за кредит Комісійні Виручка оподатковувана ПДВ ПДВ Загальна сума лізингових платежів
1-й рік 2000.0 1350.0 270.0 1620.0 324.0 3994.0
2-й рік 2000.0 1050.0 210.0 1260.0 299.0 3512.0
3-й рік 2000.0 750.0 150.0 900.0 180.0 3080.0
4-й рік 2000.0 450.0 90.0 640.0 108.0 2648.0
5-й рік 2000.0 150.0 30.0 180.0 36.0 2216.0
Всього 10000.0 3750.0 750.0 4500.0 900.0 15400.0

У договорі лізингу узгоджуються різновиди лізингових платежів, їх розмір і строки внесення орендної плати, відсотки за кредит, умови страхування майна, його залишкова вартість і порядок викупу або повернення після закінчення терміну оренди.
Наведений приклад дозволяє визначити варіант інвестування або шляхом отримання кредиту, придбання обладнання у власність та подальшої сплати відсотків за кредит, або шляхом лізингу.
Рекомендована література
1. Гейцю І.В. Облік основних засобів. Вид-во'' ДІС ", 2002.
2. Асаул А.Н., Старинський В.А., Рибнов Є.І., Клюєв А.Ф. Економіка нерухомості / СПбГАСУ. СПб .. 2000.
3. Довідник директора підприємства / За ред. М.Г. Ланцети - М. ИНФРА-М, 1998.
4. Чистов Л. М. Економіка будівництва. - СПб: Питер, 2001.
5. Економіка фірми: Словник-довідник. - М.: ИНФРА-М, 2000.
6 . Економіка будівництва / Под ред. Степанова І.С. - М: Юрайт, 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 9.4. Зміст та переваги використання лізингу в будівництві "
 1. 49 ЛІЗИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ
  використання основних засобів і повністю виключає наявність невстановленого обладнання, його нераціональне використання, так як що знаходять його дохід від застосування об'єкта лізингу зобов'язаний відшкодовувати всі витрати, не виключаючи орендну плату, і приносити
 2. 108. Міжнародний лізинг
  використанню устаткування, так як об'єкт лізингової угоди залишається у власності лізингодавця. Виходячи з особливостей організації відносин між лізингоодержувачем і лізингодавцем, розрізняються прямий і непрямий лізинги. Прямий лізинг має місце в тому випадку, коли виробник або власник майна сам виступає лізингодавцем, а непрямий-коли здача в оренду ведеться через третю
 3. Глава 19. БІЗНЕС У світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  переваги десятків операцій та угод, учасниками яких є резиденти і нерезиденти. Об'єктами впливу в рамках глобального бізнесу, бізнесу за кордоном , спільного підприємництва, іноземного бізнесу є різні види та різновиди активів, і, перш за все, інтелектуальні, матеріальні, валютні та фондові активи, фінансові, банківські та кредитні інструменти і
 4. ЛІТЕРАТУРА
  лізингових операцій).-М "" Економіка ", 1994, 127с. 3. Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку лізингових операцій. В кн.: Фінансова оренда. Лізинг.-М.," ПРІОР ", 1996, с. 22-25. 4. Прилуцький Л. Лізинг. Правові основи лізингової діяльності в Російській Федерації. М "Вид-во" Визв-89 ", 1996.; Ханс-Йоахім Шпітлер. Практичний лізинг. Пер. з нім. Загальна редак. і вступ. стаття д.ек.н "проф.
 5. Нові тенденції в банківській системі
  лізинг, який покликаний забезпечити фінансами, тобто прокредитувати, здачу обладнання в довгострокову оренду (промисловий лізинг). Фінансовий лізинг своєї посередницької функцією забезпечує взаємозв'язку між учасниками промислового лізингу. 5. Фінансово-кредитні установи формують великі багатоступінчасті структури банківської системи на чолі з холдинговими (держательскую) компаніями.
 6. РЕЗЮМЕ
  зміст МЕВ в ринковій економіці. Принципи бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 7. 23.6. Аналіз ефективності лізингових операцій
  переваги. Показники ефективності лізингу у лізингоодержувача і лізингодавця. Лізинг являє собою один із способів прискореного оновлення основних засобів. Він дозволяє підприємству отримати в своє розпорядження засоби виробництва, не купуючи їх і не стаючи їх власником. У лізинговій операції беруть участь три сторони: підприємство, яке хоче отримати в своє розпорядження
 8. 22. ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  переваг у зовнішньоторговельній стратегії. Парадокс В. Леонтьєва. Неоднозначна роль факторів виробництва. Теорія конкурентних переваг. «Національний ромб» М. Портера і рецепти збереження і нарощування конкурентних переваг у зовнішній
 9. 13.5. ТНК як суб'єкти зовнішньоторговельних відносин і виробники товарів за кордоном
  переваг у фірми (С. Хаймер, Ч. Кінддебергер), 2) використанням переваг локалізації - використанням місцевих ресурсів і умов (Дж . Даннінг), 3) використанням переваг інтернаціоналізації (Е. Рагмен). Особливості сучасних ТНК: - глобалізація; - глокалізація; - утворення глобальних
 10. ПЕРЕВАГУ
  перевагу. Читаючи цей розділ, ви зрозумієте, про що я говорю. Ця перевага ледь помітна, але його використання - запорука успішної торгівлі. Без цієї переваги ви втрачаєте свій шанс. Що являє собою середньостатистичний інвестор? Це потопаючий, який у відчаї хапається за соломинку, і тільки тому, що він поняття не має про існування такої переваги. Він навіть не усвідомлює,
 11. Порівняльні економічні переваги
  переваги передбачає зіставлення країн не по явним, а альтернативним витратам виробництва . Оскільки в різних країнах внутрішнє співвідношення між альтернативними продуктами різне, вони можуть використовувати різницю у своїх інтересах. Використання порівняльних переваг міжнародної спеціалізації і торгівлі економічно вигідно для всіх без винятку країн. При цьому країни повинні
 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  переважної сферою якої є МЕВ, світове господарство, економіка. В якості сегментів МБ виділяють: глобальний бізнес, спільне підприємництво, бізнес за кордоном, іноземний бізнес. ЛІЗИНГ - своєрідний договір оренди, що передбачає надання лізингодавцем клієнту- орендарю-лізингоодержувачу товару у виключне користування на строго встановлений термін за
 13. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П . панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 14. ВСТУП
  зміст і фактори підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і зростання рентабельності в будівництві; - систему ціноутворення, шляхи її вдосконалення; - проектні методи управління, ефективність інвестиційних проектів; - договірну систему в будівництві; - систему фінансування і кредитування будівництва; - систему обліку, звітності та аналізу фінансової
 15. Запитання для закріплення матеріалу
  переваги А. Сміта? Які наслідки має ідея абсолютної переваги А. Сміта для вистав меркантилістів про господарську діяльність, ролі держави, структурі торгівлі, торговельної політики і природі зовнішньоторговельного виграшу? 5. У чому відмінність закону порівняльної переваги Д. Рі- кардо від порівняльної переваги А. Сміта? Яким чином порівняльну перевагу виникає
 16. Абсолютні переваги міжнародної спеціа-лізації і торгівлі
  переваги міжнародної спеціалізації і торгівлі виявляються тоді, коли країна виробляє товар з меншими, ніж у інших країн, прямими витратами. Наприклад, у виробництві бавовни лідируючі позиції належать Узбекистану, кава - Бразилії, чаю - Індії і т. д. Тут плюси міжнародного поділу праці та торгівлі досить очевидні, оскільки одна країна або декілька країн виробляють
© 2014-2022  epi.cc.ua