Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОСТАЧАННЯ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ)

забезпечення підприємства-виробника необхідними йому засобами виробництва (основними і оборотними).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОСТАЧАННЯ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ) "
 1. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів
 2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
  сукупність матеріальних, речових елементів, засобів виробництва, які використовуються і можуть бути використані в економічних процесах. Матеріально-технічна база економіки включає галузеву структуру з виділенням основних і допоміжних галузей інфраструктури. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази враховує стан компонентів: наявність і пристосованість
 3. МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА ЕКОНОМІКИ
  сукупність матеріальних, речових елементів, засобів виробництва, які використовуються і можуть бути використані в економічних процесах. Матеріально-технічна база економіки включає галузеву структуру з виділенням основних і допоміжних галузей інфраструктури. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази враховує стан компонентів: наявність і пристосованість
 4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА
  сукупність матеріальних, речових елементів, засобів виробництва, які використовуються і можуть бути використані в економічних процесах. Матеріально-технічна база економіки включає галузеву структуру з виділенням основних і допоміжних галузей інфраструктури. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази враховує стан компонентів: наявність і пристосованість
 5. ЛОГІСТИКА
  управління матеріально-технічним забезпеченням, товарно-матеріальними
 6. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  Зростання обсягів продукції і поліпшення якості в значній мірі залежать від забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Своєчасне надходження та ефективне використання матеріальних ресурсів обумовлюють безперебійну, ритмічну роботу, виконання плану і збільшення прибутку. Необгрунтована надлишок матеріальних ресурсів може привести до уповільнення
 7. 33. калькулювання собівартості
  Калькулювання собівартості продукції являє собою систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості певної одиниці. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) визначає (шляхом використання певних розрахунків) собівартість всієї товарної продукції, виробленої підприємством, та її окремих частин, а також собівартість конкретних видів виробів. С
 8. ГУДВІЛ
  активи, капітал фірми, що не піддається матеріального виміру, наприклад репутація, технічна компетенція, зв'язку, маркетингові прийоми, вплив і
 9. 12. Фактори та умови зміни продуктивності праці
  Продуктивність праці постійно змінюється під впливом безлічі факторів і причин. Одні сприяють підвищенню продуктивності праці, інші можуть викликати зниження. Тому основним завданням організації праці є забезпечення зростання продуктивності праці. Суть зростання продуктивності праці полягає в тому, що будь-які зміни в процесі праці повинні скорочувати робочий час на
 10. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  1. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ...
 11. 15.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  Перевірка реальності плану МТС і фактичного його виконання за обсягом, асортиментом, якістю матеріалів і ритмічності поставки. Аналіз стану складських запасів. Визначення невикористаних резервів збільшення виробництва продукції за рахунок недопоставки матеріалів, зміни перехідних залишків, свехпланових відходів та перевитрати на одиницю продукції. При аналізі забезпеченості підприємства
 12. Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу
  Відповідь Матеріальний (фізичний) знос - поступова втрата засобами праці своєї споживної вартості і вартості в процесі їх виробничого споживання внаслідок впливу сил природи, а також надзвичайних обставин (наприклад, пожеж). Розрізняють дві основні форми матеріального зносу: зношення в процесі виробництва; руйнування бездіяльних коштів праці. Матеріальний
 13. Сутність науково-технічного потенціал
  З точки зору розвитку світової економіки представляється доцільним розглядати науково-технічний потенціал у широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково -технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і
 14. 1. Технічний, науково-технічний прогрес і НТР
  Необхідно розрізняти технічний прогрес, науково-технічний прогрес і науково-технічну революцію. Технічний прогрес (ТП) уособлює собою первісну стадію розвитку продуктивних сил, яка базується виключно на емпіричної діяльності в галузі вдосконалення знарядь праці. Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес становлення науки, при якому відбувається
© 2014-2022  epi.cc.ua