Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Система участей

З метою розмежування ступеня залежності підприємств, що утворюють корпоративний капітал, від головної фірми або материнської компанії використовується критерій системи участі , відповідно до якого підприємства можуть виступати в різноманітних формах: відділень, дочірніх фірм, філій, асоційованих підприємств.
Відділенням називається таке підприємство, у якого від 95 до 100% акцій належить материнської компанії. Тому можна говорити про те, що відділення фактично позбавлене будь-якої самостійності. До дочірнім фірмам відносяться підприємства з часткою участі материнської компанії в їх капіталі, рівний 50-95%. Філії являють собою такі підприємства, 25-50% акцій яких перебувають у руках головної (материнської) компанії. Асоційовані підприємства характеризуються 10-25%-ним участю материнської компанії в їх капіталі.
У свою чергу, дочірні компанії можуть мати так звані внучаті компанії, так само як відділення, філії, асоційовані підприємства через систему участі можуть контролювати цілий ряд підприємств так само, як їх контролює материнська компанія. Це дозволяє материнській компанії при незначному контрольному пакеті акцій (3-10%) у сукупному корпоративному капіталі триматиме під фінансовим контролем величезна кількість підприємств, розташованих на різних рівнях організаційно-економічної структури.
Висновки
1. Підприємство в економічному сенсі являє собою таку організаційно-господарську форму діяльності, яка базується на комерційному розрахунку.
Останній вимагає зіставлення отриманих економічних результатів з витратами на їх досягнення.
2. Підприємства за розмірами класифікуються на дрібні, середні і великі. В основу класифікації можуть братися різні критерії, але визначальним є чисельність зайнятих. Кількісні параметри чисельності зайнятих на кожному з типів підприємств визначаються законодавчими актами країн.
3. У той же час необхідно розрізняти велике, середнє і дрібне виробництво і підприємства. Якщо для підприємств така класифікація грунтується на їх розмірах, то для виробництва - на рівні його інтенсифікації, зумовлює використовуваними технікою і технологіями і системою організації виробництва. При цьому співвідношення між дрібними і великими підприємствами в країні залежить вирішальною мірою від галузевої структури національної економіки, а масштабність великої та дрібної виробництва від системи науково-технічних і виробничих коопераційних зв'язків.
4. Підприємства по своїх організаційних форм поділяються на індивідуальні, товариства (повні, командитні); суспільства (з обмеженою та додатковою відповідальністю); акціонерні товариства (закриті і відкриті), кооперативи, унітарні й колективні підприємства.
5. Відповідно до використовуваної системою організації праці можна виділити підприємства, які базуються на соціально-технічній системі, системі автономного поведінки, системі гуманізації праці, системі якості трудового життя.

6. Підприємства можуть утворювати такі типи об'єднань: картелі і синдикати, трести і концерни, конгломерати і диверсифіковані концерни. Картелі і синдикати охоплюють тільки сферу обігу: підприємства, які об'єднуються в картелі, домовляються
про розділ ринків і єдиної цінової політики; в рамках синдикату створюється загальна збутова контора, а підприємства домовляються про квоти виробництва продукції. При об'єднанні підприємств у трест вони повністю втрачають юридичну та економічну самостійність, і трест несе повну відповідальність за результати господарської діяльності будь-якого свого підприємства. У концерні підприємства зберігають юридичну і господарську самостійність, але над ними встановлюється Фінансовий контроль з боку головної фірми, яка несе відповідальність за результати господарської діяльності в межах належного їй пакету акцій. Конгломерат і диверсифікований концерн являють собою багатогалузеві об'єднання. Але перший не має галузевого ядра і в ньому панує фінансовий капітал, тоді як у другому таке ядро є і чільним є промисловий капітал.
« Попередня Наступна"
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система участей "
 1. Стаття 37. Участь іноземних інвесторів у приватизації
  брати участь у приватизації державних і муніципальних підприємств, а також об'єктів незавершеного капітального будівництва на території РРФСР. Умови їх участі в конкурсах та аукціонах з приватизації державних і муніципальних підприємств визначаються чинним на території РРФСР законодавством. (2) Оплата вартості придбаних підприємств або часток участі (паїв, акцій)
 2. Нові форми участі працівників в управлінні
  системи управління або перебудова організаційної структури компанії. 3. Розробка нової системи управління трудовими ресурсами, заснованої на участі в прибутках, програмах стабілізації зайнятість, підвищення якості та участі у прийнятті рішень. У всіх цих випадках утворюються спільні робочі групи або комітети, до яких входять представники всіх категорій працівників, які
 3. Запитання до теми
  участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть особливості участі РФ у міжнародному русі капіталу. 7. Охарактеризуйте роль і місце РФ в світовому
 4. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією. 2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в
 5. Стаття 3. Здійснення іноземних інвестицій
  участі в підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами РРФСР і інших союзних республік; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, а також філій іноземних юридичних осіб; придбання підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд, часток участі в підприємствах, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також іншого
 6. Оцінка діяльності
  системи обліку особливо яскраво проявляється, коли ми намагаємося розробити програму участі в прибутках, засновану на підвищенні продуктивності праці. Фахівці, що займаються аналізом господарської діяльності, знають, що у них немає цифр, яким можна вірити. Більшість працівників знають дуже мало про систему бухгалтерського обліку і економічного аналізу і не цілком розуміють, яке відношення
 7. Збір за участь у конкурсі (аукціоні) та збір за видачу ліцензій
  участь у конкурсі (аукціоні) вноситься усіма їх учасниками і є однією з умов реєстрації заявки. Сума збору визначається з вартості витрат на підготовку, проведення та підведення підсумків конкурсу (аукціону), оплату праці залучених експертів. Сума збору за участь у конкурсі (аукціоні) надходить у дохід федерального бюджету. Сума збору за участь у конкурсі (аукціоні) по
 8. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання житла з надзвичайно низькими нормами орендної плати. Обвальний перехід на ринкові принципи господарювання, широкомасштабна приватизація державної власності призвели до різкого скорочення зайнятості. Відкрита безробіття набуло широких масштабів - від 0,3%
 9. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
  участі країни в світовому господарстві. Рівень інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу.
 10. Найбільш поширена причина зростання урядових-ного боргу - участь держави в
  участь держави у війні. Військовий конфлікт тимчасово відвели-чивает витрати уряду, і фінансування додаткових витрат з допомогою позик видається цілком розумним, так як його альтернатива - значне підвищення податків, що спотворює стимули платників податків і призводить до величезних безповоротних втрат. Крім того, високі ставки на-логів несправедливі по відношенню до
 11. Системи оплати праці
  системи оплати праці надає самостійність підприємствам при виборі принципів винагороди працівників, стимулюючих їх до високої продуктивності та ефективності праці. У конструюванні вітчизняних систем заробітної плати доцільно використовувати досвід зарубіжних підприємців, широко застосовують такі системи оплати праці: - гарантує мінімальну заробітну плату
 12. Передмова
  системі світового господарства. Зокрема, в підручнику розглядаються її зовнішня торгівля, іноземні інвестиції в Росії, участь і можливе майбутнє членство Російської Федерації у ряді міжнародних організацій. Цей підручник призначений для навчання студентів як першого, так і другого освіти, а також буде корисний для підготовки аспірантів. Особливістю даного підручника є те,
 13. 82. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
  участі у виробництві виїмки запрошується фахівець. Не підлягають вилученню документи і предмети, що не мають відношення до предмета податкової перевірки. Експертиза. У необхідних випадках для участі у проведенні конкретних дій по здійсненню податкового контролю, у тому числі при проведенні виїзних податкових перевірок, на договірній основі може залучатися експерт. Експертиза призначається
 14. Гнучкі системи оплати
  система участі в прибутках має і ряд обмежень, які стримують її широке поширення в США. 1. Розмір отримуваної компанією прибутку і, отже, величина премій залежить від безлічі зовнішніх факторів, які найчастіше не залежать безпосередньо від працівників компанії. 2. Для працівників великих компаній часто досить важко оцінити, який вплив вони справили своєю роботою на величину
 15. Економічне партнерство
  участь в економічному житті компанії. За це вони готові були заплатити значними поступками в галузі заробітної плати. Лідери профспілок отримали місця в раді директорів, участь у власності компанії, різну компенсацію за скорочення заробітків їх членів, а також право голосу при прийнятті рішень в галузі капіталовкладень. "Дженерал Моторс" і "Форд" об'єдналися з профспілкою
 16. Передумови міжнародної спеціалізації
  систем у світовому виробництві і на світових ринках. Основою міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі
 17. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  участі в світогосподарських зв'язках ЄС не виділяється серед провідних центрів світового господарства. Фактична відкритість його господарства знаходиться на рівні США та Японії імпортна квота
© 2014-2022  epi.cc.ua