Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СИСТЕМА СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

науково обгрунтована система відшкодування збитків у майновому страхуванні, яка обумовлює співвідношення між страховою сумою застрахованого майна і фактичним збитком, тобто ступінь відшкодування виниклого збитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СИСТЕМА СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "
 1. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  Страховий тариф являє собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в
 2. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  Страховики вправі інвестувати страхові резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою
 3. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
  встановлена, контрольована і гарантована державою система забезпечення, підтримки престарілих, непрацездатних за рахунок державного страхового фонду, а також колективних і приватних страхових
 4. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  компанією Для забезпечення виконання прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових виплат страхові резерви по особистому, майновому страхування та страхування відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних
 5. РИЗИКОВА НАДБАВКА
  один з методів забезпечення фінансової стійкості результатів страхових операцій шляхом включення в страхові тарифи відповідної додаткової
 6. ПЕРШИЙ РИЗИК
  система відшкодування збитків у майновому страхуванні, за якої шкоду менше страхової суми відшкодовується повністю, а збиток, що перевищує страхову суму, - тільки в розмірі страхової
 7. 7.1 . Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  Класифікація особистого страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування
 8. РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК
  сукупність страхових організацій, національних страхових ринків окремих регіонів, пов'язаних між собою тісними інтеграційними зв'язками . Наприклад, в рамках регіонального страхового ринку ЄЕС передбачається повна уніфікація національного страхового
 9. РІТОРНО
  частина страхового внеску, утримувана страховими організаціями при зміні умов або розірвання страхового
 10. СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  обов'язок страховика виплачувати страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму в разі настання передбаченого умовами договору страхового
 11. ЗАЯВА ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА (АБО УШКОДЖЕННІ ЙОГО)
  робиться страхувальником в усній чи письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування; при наявності страхового випадку служить основою для складання страхового
 12. ДЕПО ЗБИТКІВ
  1) фонди, організовувані страховиками для майбутніх виплат страхового відшкодування або страхових сум за вже звільненим, але ще не оплаченим страховим випадкам; 2) фонди, що створюються за перестрахувальним
 13. ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ
  час дії договору страхування. Починається з моменту оплати страхової премії, припиняється після закінчення терміну, на яке був укладений договір, при настанні страхового випадку або при несплаті страхувальником страхової
 14. 8.1. Сутність і функції перестрахування
  Перестрахування - система економічних страхових відносин між страховими організаціями (страховиками) з приводу укладених із страхувальниками договорів страхування. У відповідності з договором перестрахування перший (прямий) страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам) з метою створення по
 15. ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ
  форма взаємної страхового захисту, за якої кожен страхувальник одночасно є членом страхового товариства, страхової компанії. Угоди про взаємне страхування, розподіл збитків між особами, що уклали таку угоду, відомі з глибокої
 16. ПЕНСІЯ
  (від лат. Pensio - платіж) грошове забезпечення, регулярні грошові виплати , що надаються громадянам при досягненні певного віку, у зв'язку з інвалідністю, при втраті годувальника та в інших передбачених законом випадках. Виплата пенсій здійснюється за рахунок пенсійного та страхового фондів, утворених в якості позабюджетних державних фондів і страхових, приватних пенсійних
 17. РИНОК СТРАХОВИЙ
  система економічних відносин, що виникають з приводу купівлі- продажу специфічного товару «страхове покриття» в процесі задоволення суспільних потреб у страховому захисті. Складається в умовах множинності страховиків. Поділяється за галузями страхування, за масштабами (національний, регіональний, міжнародний) і
 18. АНДЕРРАЙТЕР
  (англ. underwriter - передплатник) 1) маклер по операціях з цінними паперами; 2) у банківській діяльності, на ринку цінних паперів - фізична або юридична особа, що гарантує емітенту (акцій або ін цінних паперів) їх розміщення на ринку на узгоджених умовах за спеціальну винагороду; 3) у страхуванні - юридична особу, яка є відповідальною за укладення страхових (перестрахувальних)
 19. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
  Одна з особливостей страхової діяльності полягає в наступному. На відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації, страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати,
 20. АКВІЗІЦИЯ
  (від лат. acquisitio - здобуваю, досягаю) 1) залучення Аквізітор (1) працівник страхової компанії, страховий агент, який здійснює діяльність щодо укладення або поновленню страхових контрактів договорів про страхування; 2) агент транспортної контори, що привертає нових вантажовідправників) нових клієнтів страхової або транспортної компанії; 2) скупка однією особою або групою осіб усіх акцій
© 2014-2022  epi.cc.ua