Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДЕПО ЗБИТКІВ

1) фонди, організовувані страховиками для майбутніх виплат страхового відшкодування або страхових сум за вже звільненим, але ще не оплачених страхових випадках; 2) фонди, що створюються за перестрахувальним договорами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕПО ЗБИТКІВ "
 1. ДЕПО ПРЕМІЙ
  частина премії, належна перестраховщику і утримувана перестрахувальником в якості гарантії виконання зобов'язань, передбачених за договором
 2. ДЕПО
  1) склад; 2) у бухгалтерському обліку: зведена відомість для накопичення облікової інформації; 3) частину премії перестрахувальника, утримувана для гарантії виконання зобов'язань за договором
 3. екстраординарного ПРИБУТКУ , ЗБИТКИ
  прибутку (або збитки) компанії, які одночасно відповідають двом критеріям: вони незвичайні для господарської діяльності підприємства і виникають досить рідко. До них відносяться збитки внаслідок стихійних лих, експропріації власності, заборонних заходів уряду, а також прибутку в результаті благодійництва на користь компанії та ін У ряді випадків допускається включення в ці
 4. Критерій мінімізації збитків
  При вирішенні завдання на мінімізацію збитків критерієм допустимої межі продовження виробництва виступають постійні витрати. Якщо збитки стануть рівними повним постійним витратам, то виробництво слід призупинити, оскільки в цьому випадку підприємство буде нести збитки, рівні тільки величиною повних постійних витрат. Якщо збитки перевищать величину постійних витрат, а підприємство
 5. Критерій мінімізації збитків
  У розглянутому випадку перетин кривої попиту (середнього доходу) і кривої граничних витрат відбувається в точці Т. Величина збитків від реалізації кожної одиниці продукції вимірюється відрізком NT, а загальна сума економічних втрат вимірюється площею прямокутника TDМN. Вона дорівнює добутку збитків, принесених кожною одиницею продукції, на обсяг випуску продукції (7 - 20=140 руб.).
 6. ЗОНТИК ПОДАТКОВИЙ
  перенесення вперед збитків минулих, минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків за допомогою зменшення, заниження цих доходів на величину
 7. 4. Мінімізація збитків за критерієм «валовий дохід - загальні витрати»
  У тих випадках, коли в короткостроковому періоді при даній ринковій ціні отриманий валовий дохід не покриває загальні витрати на виробництво того чи іншого обсягу продукції, підприємство стоїть перед рішення задачі не максимізації прибутку, а пошуку шляхів скорочення збитків. Якщо підприємство не в змозі отримувати прибуток, то йому слід зосередити зусилля на мінімізації
 8. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ З РОЗПОДІЛЕНИМ ЗБИТКОМ
  форма перестрахування (договір ексцедента збитку), при якому щорічна ставка перестрахувальної премії визначається як сума ексцедента збитку страховика на певну кількість років (зазвичай 5
 9. Перенесення збитків на майбутнє
  Платники податків, які зазнали збиток у попередньому податковому періоді, має право зменшити податкову базу поточного податкового періоду на всю суму отриманого ними збитку або на частину цієї суми (перенести збиток на майбутнє). Платник податків має право здійснювати перенесення збитку на майбутнє протягом десяти років, наступних за тим податковим періодом, в якому отримано цей збиток. Платник податків
 10. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
  компенсація витрат або втрат, відновлення витрачених факторів в натуральній або у грошовій формах особі, яка понесла збитки або витрати. Відшкодування здійснюється страховими компаніями, винуватцями збитків, органами, за рішенням яких здійснені
 11. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
  1. Прибуток і збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою
 12. ДИСПАША
  (від франц. dispache) 1) розрахунок збитків по загальній аварії судна (понесених при порятунку екіпажу, судна, вантажу); 2) розподіл збитків, видатків між сторонами, що у організації перевезення (власниками судна і вантажу, наймачем судна). Диспаша складається
 13. Зона збитків
  Що стосується обсягів випуску продукції, які лежать за межами QА і QВ, тобто в точках, розташованих нижче або вище точок A і B на лінії валового доходу, то їм будуть відповідати обсяги виробництва продукції (менше QА і більше QВ), при яких підприємство буде не тільки отримувати економічний прибуток, але і нести економічні збитки. Останні на графіку знаходяться в зонах,
 14. 3. Максимізація прибутку на основі зіставлення валових показників
  Розглянемо проблему максимізації прибутку і мінімізації збитків в короткостроковому періоді, керуючись критерієм (принципом) зіставлення валового доходу і валових витрат. На характер порівняльного аналізу накладає відбиток неоднорідність витрат: постійних і змінних. Специфіка сумарних постійних витрат полягає в тому, що фірма несе витрати незалежно від обсягів
 15. Критичне становище підприємства
  Положення підприємства ще більше посилюється, якщо відбувається подальше зниження ринкової ціни. Критичною точкою на рис. 20.6, при якій можлива і необхідна призупинення виробництва, є точка К. Зокрема, якщо ціна стане рівною 115 руб., То граничний дохід (ціна) стає рівною середнім змінним витратам. На рис. 20.6 точка К - це точка, в якій крива попиту С?
 16. ВТРЕТЄ ЗА АКЦІЄЮ
  ... Потім все починаєш переживати заново. Я злився. Мені слід було б продати акцію на відкритті по 101 1/8. А замість цього, як і днем раніше, я став плисти вниз за течією. Навіть після того, як я продав її за 98 +3 / +8, акція продовжувала йти вниз. 98 3/8...98...97 5/8...97. І, якщо вона стане нижче 97, то я знову повернуся до неї. Але на цей раз я не збирався купувати тільки 500 акцій. Я був переконаний,
© 2014-2022  epi.cc.ua