Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ринок цінних паперів - сутність, система взаємозв'язків на ринку цінних паперів

Обіг цінних паперів відбувається на специфічному ринку цінних паперів - фондовій біржі і в позабіржовому обороті. Як і інші види ринків, його можна визначити як сукупність економічних відносин між виробниками і споживачами, в даному випадку специфічного товару-цінних паперів, з приводу їх залучення і розміщення.
На ринку цінних паперів діють:
а) емітенти - юридичні особи, які займаються емісією (випуском) цінних паперів;
б) інвестори - юридичні та фізичні особи, які набувають цінні папери від свого імені і за свій рахунок;
в) інвестиційні інститути - юридичні особи, що діють в якості інвестиційних консультантів, фінансових посередників та інвестиційних компаній.
Ринки цінних паперів розрізняють по ряду підстав:
- за видами цінних паперів (ринок акцій, ринок облігацій, ринок ГКО та ін
);
- за видами угод (касовий ринок, форвардний ринок тощо);
- по емітентах (ринок цінних паперів підприємства, ринок державних-них цінних паперів тощо);
- по інвесторам (споживачі - молодь, люди середнього віку, люди похилого віку тощо);
- за термінами (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, безстроковий ринок цінних паперів);
- за територіальним, галузевим та іншими критеріями.
Важливе значення має класифікація залежно від способу надходження цінних паперів на ринок. При цьому виділяють два види ринків цінних паперів: первинний і вторинний.
На первинному ринку емітенти продають нові випуски цінних паперів, ко-торие набувають початкові інвестори - фінансово-кредитні установи або інші інвестори.
На вторинному ринку операції здійснюються між наступними інвесторами, при цьому відбувається перепродаж цінних паперів.

У світовій практиці в умовах стабільних ринкових економік різниця між первинними і вторинними ринками цінних паперів за наявними оціню-кам коливається в межах 5-10% обсягу вторинного ринку.
Особливістю вітчизняної практики є переважання первинного ринку цінних паперів.
По відношенню до вторинного ринку в умовах динамічності системи, недостатньою передбачуваності економічних процесів, механізмів управління мається недовіру, небажання ризику.
Вторинний ринок, в свою чергу, підрозділяється на біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринок цінних паперів - сутність, система взаємозв'язків на ринку цінних паперів "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові обчислення з зовнішньоекономічної діяльності. М.: Фінанси і статистика, 1984. Фельдман О.Б., Лоскутов А.І. Російський ринок
 2. 5. Види операцій на ринку цінних паперів
  цінних паперів на різних біржах, коли є різниця в їх курсах, і пакетні угоди, є угодами з купівлі-продажу великих партій цінних
 3. Ринок цінних паперів
  цінних паперів тісно взаємопов'язаний з ринком капіталу, бо він представляє реально існуючий капітал у титулах власності - акції, облігації, векселі. Фактично відбувається роздвоєння капіталу на реальний і фіктивний, кожен з яких, незважаючи на взаємну зумовленість, отримує самостійний рух, звернення. Реальний капітал - це фонди підприємств (будівлі та споруди, машини
 4. 2. Ринок цінних паперів
  цінних паперів звертаються середньо-і довгострокові цінні папери. Під цінним папером розуміється документ , засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. Цінні папери прийнято називати фіктивним
 5. Контрольні питання
  цінних паперів в Росії. 2. Які основні завдання вирішують Органи дер жавної влади, випускаючи свої боргові зобов'язання? 3. Назвіть основні види державних цінних папері Росії. 4. У чому основні проблеми розвитку ринку державних цінних паперів? 5. Що ускладнює розвиток сектора корпоративних цінних паперів? 6. В чому причини нерозвиненості іпотечних боргових
 6. Які особливості ринку похідних цінних паперів?
  цінних паперів, з одного боку, взаємопов'язані, а з іншого боку вони сильно розрізняються. Яка взаємозв'язок цих ринків, видно на рис. 16.1. {foto96} Рис. 16.1. Ринки первинних і вторинних цінних паперів Давайте проведемо порівняльний аналіз двох ринків цінних паперів. 1. Зв'язок з реальною економікою Зазвичай курс первинних цінних паперів залежить від динаміки виробництва, прибутку та інших
 7. 54 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, УЧАСНИКИ
  ринок цінних паперів різних підприємств держава реалізує свою структурну політику і фінансову, оскільки ринок цінних паперів є важливим інструментом державної фінансової політики, а саме: фінансування дефіциту бюджетів органів влади різних рівнів, фінансування проектів, регулювання обсягу грошової маси, яка знаходиться в обігу, підтримання ліквідності
 8. Посередництво
  цінних паперів перетворюють їх купівлю-продаж в нелегку справу. Сама купівля-продаж регулюється величезною кількістю правил і обмежень. До того ж різні види цінних паперів реалізуються на різних ринках. Ті, хто бере на себе функцію проведення операцій з цінними паперами, стають посередниками, або, кажучи по-іншому, професійними учасниками ринку цінних паперів. Діяти вони можуть як
 9. Висновки
  ринок (ринок позикових капіталів) - це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції грошових коштів. На практиці це сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів). Головна функція даного ринку - трансформація бездіяльних коштів у позичковий капітал. 2. Ринок позикових капіталів
 10. Контрольні питання
  ринок і яка його структура? 11. Що таке цінний папір і які види цінних паперів ви знаєте? 12. Які основні властивості російського ринку цінних
 11. Теорії портфельних інвестицій
  цінних паперів; б) ступінь ризику по цих вкладеннях; в) рівень ліквідності цих паперів; г) бажання диверсифікувати свій портфель цінних паперів за рахунок паперів іноземного походження. Комбінація цих чотирьох моментів призводить до того, що портфельні інвестиції особливо сильно схильні до коливань економічної і політичної
 12. Біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів
  ринок Росії має досить розгалужену мережу, що включає : - систему торгівлі довгостроковими державними облігаціями для юридичних осіб, здійснювану Центробанком Росії; - систему торгівлі державними короткостроковими облігаціями; - торговельну мережу Ощадбанку мелкономінальнимі державними облігаціями; - аукціонну мережу (центри приватизації і т. д.) Федерального агентства з
 13. Державне регулювання операцій на ринку цінних паперів
  цінних паперів ніде не сталося. Це було б не тільки небажано, а й навіть нереально. Можна бачити об'єктивний процес розростання грошового капіталу, зростання біржової діяльності, значно перевищує приріст обороту реального капіталу, а відповідно і біржової спекуляції, реальної небезпеки біржових крахів з усіма можливими економічними і соціальними наслідками. Всі ці проблеми
 14. § 3. Ринок похідних цінних паперів
  цінних
 15. Що таке похідні цінні папери?
  Ринок акцій і облігацій. Ці первинні цінні папери забезпечували їх власникам отримання доходу з частини прибутку, що виникає в реальній економіці. Нарешті, з 70-х рр.. XX в. став формуватися новий фінансовий ринок, прямо не пов'язаний з реальною економікою. Цей ринок відрізняється насамперед за характером і призначенням похідних цінних паперів. Акції безпосередньо пов'язані з грошовим внеском
© 2014-2022  epi.cc.ua