Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

30. РИНОК ПРАЦІ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

Ринок праці - це категорія ринкового господарства. Основними елементами ринку праці є попит на працю, пропозиція праці і ціна праці. Ринок праці має ряд особливостей. Його складовими елементами є живі люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими якостями, як психофізіологічні, соціальні, культурні, релігійні, політичні та ін
Ці особливості роблять істотний вплив на інтереси, мотивацію, ступінь трудової активності людей і відбиваються на стані ринку праці.
Принципова відмінність праці від всіх інших видів виробничих ресурсів у тому, що він є формою життєдіяльності людини, реалізацією його життєвих цілей та інтересів.
Саме тому ціна праці являє собою не просто різновид ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його сім'ї. Отже, при аналізі категорій ринку праці необхідно враховувати існування «людських» елементів, за якими стоять живі люди.
Ринок праці - це система економічних методів, механізмів та інститутів, що забезпечують залучення економічно активного населення, працездатних громадян у народногосподарський обіг і використання їх робочої сили (послуг праці) як товару, рівноважна ціна і кількість якого визначається взаємодією попиту та пропозиції.
Опції ринку праці визначаються роллю праці в житті суспільства, коли праця виступає найважливішим джерелом доходу і добробуту. Виділяють дві головні функції ринку праці.
Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення виробничих здібностей працівників.
Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розподілі, регулювання та використанні праці. Ринок праці виконує ряд стимулюючих функцій, що сприяють розгортанню конкурентоспроможності між його учасниками, підвищенню зацікавленості у високоефективному працю, підвищенні кваліфікації та зміні професії.
Ринок праці - це конкурентний ринок. В силу надзвичайної складності його структурно-функціональної організації завжди існує певна невідповідність між робочими місцями і трудовими ресурсами. Частина робочих місць, що вимагають для свого заміщення високої кваліфікації, залишається незайнятою, а частина осіб, які не мають необхідної спеціальної підготовки, не може знайти роботу.
Ринок праці - це динамічний ринок, все структурно-функціональні складові якого надзвичайно мобільні. Це стосується попиту, пропозиції, ціни праці, великих сегментів і дрібних секторів, певних категорій працівників і окремих економічних агентів.
На динаміку ринку праці впливає цілий ряд факторів:
- природно-кліматичні та географічні;
- демографічні;
- міграційні (обсяги та напрями міграційних потоків);
- економічні (рівень розподілу і спеціалізації праці, обсяг, структура і динаміка основних макро-і мікроекономічних показників, структурні зміни у виробництві, рівень інфляції, інвестиційна активність тощо);
- соціальні;
- організаційно-управлінські;
- законодавчі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. РИНОК ПРАЦІ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ "
 1. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  В економічній теорії ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 2. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  У лекції розглядається коло проблем, пов'язаних з аналізом макроекономічної рівноваги на ринку праці та з його порушеннями, що викликають безробіття. Досліджуються такі питання: - теорії праці; - ринок праці; - причини та основні риси
 3. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  Спільне макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту і
 4. Рівновага на ринку праці
  Перетин кривих попиту праці та пропозиції праці (при накладенні графіків один на інший) в точці? характеризує рівновагу на ринку праці (рис. 8.4) і встановлення рівноважної ставки реальної заробітної плати (WE) і рівноважного рівня зайнятості (QE). Всі підприємці , приголосні платити рівноважну заробітну плату, знаходять на ринку праці необхідну їм кількість працівників, їх
 5. Тема 26. РИНОК ПРАЦІ
  1. Особливості ринку праці. Ринок праці - специфічний ринок, так як на ньому продаються не просто товари та послуги, а здатність людей їх створювати. Цей ринок не може існувати на принципі повного саморегулювання. Держава здавна регулює трудові відносини в економіці. Найважливішою категорією ринку праці є заробітна плата - сума грошей, яку отримує працівник за працю.
 6. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  При макроекономічному аналізі виділяють чотири найважливіших агрегованих ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, під
 7. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  При макроекономічному аналізі виділяють чотири найважливіших агрегованих ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, під
 8. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  . План: Введення 1. Проста неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці.
 9. ЛІТЕРАТУРА
  Павленков В, А. Ринок праці. М.: Изд-во страх, суспільства АІКІЛ, 1992. Російський ринок праці / За ред. д.е.н. І.С. Масової. М.: Изд-во ІЕ РАН, Ринок труд.1в Росії: проблеми формування і регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 10. На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в
  На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 4, що вище рівноважної ціни а $ 3. Следова-тельно, ринкова ціна дорівнює $ 4. Так як за цією ціною пропонується 120 стаканчиків , а попит пред'являється тільки на 80, існує надлишок пропозиції в кількості 40 стаканчиків. (а) Незв'язаний нижня межа ціни
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці , його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 12. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 13. Поняття ринків ресурсів
  У ринковій економіці кожен з економічних ресурсів являє собою великий ресурсний ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 14. 32. Ринок праці в національній економіці
  Функціонування ринку праці грунтується на тому, що населення, для того щоб вести нормальну життєдіяльність, змушене продавати свою працю за винагороду, яке представлене у формі оплати праці. Тут специфічними товаром є праця - певна сукупність інтелектуальних, духовних, фізичних здібностей людини, які, загалом, являють собою індивідуальний трудовий
 15. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. Нині безробіття присутня у всіх країнах світу в
© 2014-2022  epi.cc.ua