Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ринок, суб'єкти, механізм ринкового "взаємодії"

У найзагальнішому вигляді ринкова система - це сукупність взаємозв'язків між виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) матеріальних і нематеріальних продуктів.
Традиційно в якості найважливіших контрагентів ринкового господарства виділяють: домашні господарства, бізнес, уряд.
Домашні господарства - основна структурна одиниця ринкової економіки. Вони виконують двояку роль: з одного боку, є постачальниками факторів виробництва (праці, капіталу, землі), з іншого - кінцевими споживачами продуктів сфери матеріального і нематеріального виробництва. Отримані від продажу факторів виробництва гроші використовують для задоволення особистих потреб.
Бізнес - ділові підприємства, які функціонують з метою отримання доходу (прибутку). Здійснюють виробничу діяльність за рахунок вкладення власного або позикового капіталу. Є основними постачальниками товарів і послуг.
Уряд - в умовах саморегульованої ринкової системи найважливішою функцією урядової діяльності є забезпечення правової бази бізнесу, разом з тим власне економічна роль обмежена. Активну роль в економіці уряди починають грати лише зі зміною механізмів конкуренції, переходом від досконалої до недосконалої конкуренції. В умовах саморегульованої ринкової системи уряд поряд з іншими контрагентами економіки може виступати або в ролі продавця, або в ролі покупця факторів виробництва або продуктів виробничої діяльності. З урахуванням цього можна абстрагуватися від його специфічної ролі, виділити дві найважливіші фігури ринкової економіки - виробників (продавців) і споживачів (покупців) товарів.

Виходячи з інтересів та поведінки основних контрагентів ринку, можна представити модель кругообігу потоків товарів і ресурсів в ринковій сис-темі, в якій дві найважливіші фігури ринкової економіки - продавці і покупці - взаємодіють між собою в ринковому кругообігу потоків товарів і ресурсів (рис. 3.3).

Рис.3.3 Ринковий механізм


Зі схеми очевидно, що домашні господарства забезпечують підприємства ресурсами, в свою чергу підприємства виробляють для домашніх господарств споживчі блага. Взаємодія домашніх господарств і підприємств здійснюється в "закритої" системі, в якій доходи одних економічних суб'єктів виступають витратами інших.
Домашні господарства є основними постачальниками ресурсів та основних витрат групою в національному господарстві. Підприємства - споживачами ресурсів та виробниками продуктів.
В якості доходів суб'єктів ринкової економіки найчастіше виступає заробітна плата, але можуть бути і доходи від власності (відсоток - при запозиченні заощаджень, рента - при здачі об'єктів власності в оренду та ін.)
Їх споживчі витрати:
- витрати на товари тривалого користування;
- витрати на товари короткочасного користування;
- витрати на послуги.
"Закрита" ринкова економіка передбачає рівність сумарної величини доходів сумарною величиною продажів, сумарної величини виробленої і споживаної продукції.
Взаємодія суб'єктів ринку здійснюється через механізм цін.
При цьому ціна може виступати в різних "ролях":
1. Грошового вираження (або грошової форми) вартості товару.

Коль скоро вартість визначається суспільно необхідними витратами праці, ціна виступає вимірником в грошовій формі цих витрат праці. При цьому, як всяка форма може не збігатися зі своїм змістом, ціна в кожному конкретному випадку може не збігатися з вартістю, при незмінній вартості змінюватися залежно від часу і місця. Разом з тим класики обгрунтували необхідність рівності суми цін сумі вартостей в суспільному масштабі.
2. Грошового вираження корисності товару.
3. Інтегровано - як кількість грошей, яку дає покупець продавцю за придбаний товар.
Кожен з підходів має певні підстави.
Найважливішими функціями ціни в сучасній ринковій економіці є-ються:
- інформаційна;
- стимулююча;
- розподільна.
Інформаційна - несе інформацію про потреби в тих чи інших товарах, дефіцит або надлишок ресурсів і т. д. За оцінкою Мілтона Фрідмена1 (р. 1912) має надзвичайно важливе значення для координації економічної активності.
Стимулююча - орієнтована на стимулювання використання наявних ресурсів для виробництва найбільш високо оцінюваних ринком товарів, застосування найбільш економічних способів виробництва.
Розподільна - відіграє допоміжну роль в системі фінансово-розподільних відносин, орієнтована на механізми, пов'язані з системою розподілу і перерозподілу доходів.
Всі функції цін тісно пов'язані між собою. Реалізуються при взаємодії суб'єктів ринку, розвитку ринкової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринок, суб'єкти, механізм ринкового "взаємодії" "
 1. 1.3.1. Сутність, характеристика і функції ринку
  ринок. Ринок є багатоаспектним поняттям, бо втілює в собі безліч зв'язків, відносин характерних для товарної економіки. Звідси, можливо існування низки його визначень: це - механізм, що зводить разом продавців і покупців. Це - система відносин між економічними суб'єктами з приводу купівлі-продажу (обміну) товарів, послуг. Основні характеристики ринку:
 2. 1. Сутність і умови виникнення ринку
  ринок »має кілька значень, але основне його значення таке: ринок - це механізм взаємодії покупців і продавців економічних благ. Відносини між покупцями і продавцями, тобто ринкові відносини, почали складатися ще в глибоку давнину, до виникнення грошей, які й з'явилися потім в чому для того, щоб обслуговувати ці відносини. Принаймні розкладання натурального
 3. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  ринок є механізм взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 4. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  ринок. Держава ж в принципі підкоряється ринковими правилами гри, заснованим на правах власності. Але держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну
 5. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  ринок. Держава ж в принципі підкоряється ринковими правилами гри, заснованим на правах власності. Але держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну
 6. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  суб'єктів у виробництві та збуті продукції, а також у сфері програми
 7. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  суб'єктів у виробництві та збуті продукції, а також у сфері програми
 8. 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  ринок - це економічна структура, яка забезпечує ефективну взаємодію споживачів і виробників. Визначальний вплив на характер функціонування ринку надає загальна кількість споживачів і виробників - взаємодія попиту та пропозиції. Воно виражається в ключовому понятті ринку - «конкуренція». Це специфічний вид взаємодії споживачів між собою,
 9. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються
 10. Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
  суб'єктів ринку, пов'язана з руйнуванням одних, збагаченням і досягненням успіху інших. Продуктом досконалої конкуренції є монополія, яка виростає з вільної конкуренції, сосуществующая поруч з нею і що стає її антиподом. Виникнення, а потім і панування монополій, втручання держави в економіку призводять до переходу від досконалої (вільної, необмеженої) до недосконалої
 11. 6. РИНОК І РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ. ОСНОВНІ ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
  ринок дає його учасникам інформацію про необхідну кількість товарів і послуг, їх асортимент та якість; - посередницька - ринок виступає посередником між виробником і споживачем; - ценообразующая - ціна складається на ринку на основі взаємодії попиту і пропозиції, з урахуванням конкуренції; - регулююча - ринок приводить в рівновагу попит і пропозиція; - стимулююча -
 12. 7.1. ВСТУП У ПРОБЛЕМУ
  механізмів, які виключають потенційний хаос як можливе породження свободи підприємництва і вибору. Конкурентна ринкова система являє собою механізм взаємодії споживачів, виробників і постачальників ресурсів з метою вирішення трьох фундаментальних проблем ринкової економіки: Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти? Рекомендація: Для самоконтролю
 13. Система ринків
  ринок товарів; - ринок праці; - ринок капіталу; - ринок землі. Вони мають не тільки різну природу, але й різні механізми формування вартості, розподілу, використання прибутку. Великий вплив на позиції учасників ринку робить стан ринкової середовища, що визначає міру їх економічних свобод. Дослідники виділяють чотири найважливіші "моделі ринку", орієнтир-ванні на
 14. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 15. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 16. 13. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  ринок з саморегульованого трансформувався в регульований. Це призвело до ускладнення суб'єктно-об'єктної структури ринкового господарства. Суб'єктно-об'єктна структура ринкового господарства - це система взаємовідносин між суб'єктами, що відображає їх мети. Суб'єкти ринкового господарства: 1) домашнє господарство - це економічна одиниця у складі одного або декількох осіб, яка: а)
 17. Фактор продуктивності праці.
  Ринок - це в першу чергу ринок збуту, який розуміється як розсувається межа зростання виробництва. Розширення ринку - фактор підвищення продуктивності праці, головна умова економічної динаміки. Ринок як механізм взаємодії товаровиробників та формування ринкових цін - не більше ніж засіб вирішення головного завдання. Цей погляд Сміта істотно відрізняється від сучасного,
© 2014-2022  epi.cc.ua