Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

35. РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

Ринок факторів виробництва відрізняється тим, що на ньому виробники, які раніше були продавцями товарів, виступають як покупці, забезпечуючи виробничий процес необхідними ресурсами. Витрати виробників стають доходами для продавців ресурсів. Тому рівень доходів у суспільстві залежить від рівня розвитку виробництва, від їх раціонального розподілу між окремими виробниками.
Пропозиція факторів виробництва залежить насамперед від специфіки кожного ринку. Справа в тому, що ринок факторів виробництва складається з трьох видів ринку: ринку праці, ринку землі, ринку капіталів. Залежно від чинників розвитку ринку формується пропозицію. Однак загальним для всіх ринків є те, що кількість ресурсів, пропонованих до продажу, обмежена в порівнянні з потребами в їх виробництві.
Для фірми-виробника велике значення мають ціни на ресурси, тому що саме від них залежить рівень витрат виробництва. При наявному технічному базисі ціни будуть визначати кількість ресурсів, яке можна використовувати.

Попит на фактори виробництва. Особливістю, специфічною рисою попиту на будь-які фактори виробництва є те, що він має похідний, вторинний характер порівняно з попитом на кінцеві споживчі блага. Похідний характер попиту на фактори виробництва пояснюється тим, що потреба в них виникає лише в тому випадку, якщо з їх допомогою можуть бути зроблені користуються попитом кінцеві споживчі блага.
Попит на будь-який чинник виробництва може зростати або знижуватися залежно від того, зростає або знижується попит на споживчі товари, виготовлені за допомогою даного чинника виробництва. Попит на фактори виробництва пред'являють лише підприємці. Підприємці прагнуть виявити можливості отримання доходу, не помічені конкурентами. Ринки факторів виробництва повідомляють підприємцям інформацію про ціни, техніко-економічних характеристиках товарів, рівні витрат виробництва, обсягах пропозиції і т.д. Для організації виробничого процесу потрібні багато факторів: праця, земля, техніка, сировина, енергія.
Всі вони більшою чи меншою мірою можуть бути взаємодоповнюючими та взаємозамінними: жива праця може бути частково замінений технікою, і навпаки, природні сировинні матеріали можуть бути замінені штучними і т.д. Однак і працю, і техніка, і сировина поєднані, взаємодоповнювані лише в єдиному виробничому процесі. Окремо кожен з них даремний. Але за інших рівних умов зміна цін на один з цих факторів викликає зміну притягається кількості не тільки цього, а й пов'язаних з ним факторів виробництва. Наприклад, більш висока заробітна плата і відносно низькі ціни на техніку здатні викликати зниження попиту на працю і підвищення його на машини, які замінять робочу силу, і навпаки.
Отже, попит на фактори виробництва - це взаємозалежний процес, де обсяг кожного залученого у виробництво ресурсу залежить від рівня цін не тільки на кожен з них, а й на всі інші пов'язані з ними ресурси і фактори.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА "
 1. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Терміни і поняття
  ринок (ринок позичкових капіталів) Грошовий ринок Ринок капіталів Обліковий ринок Ринок деривативів Міжбанківський ринок Валютний ринок Ринок цінних паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування Біржові
 4. 7. Лозаннський ШКОЛА. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНОВАГИ
  ринок споживчих продуктів. Критерій ефективності виробництва за В. Парето (оптимум Парето). Розподіл населення за величиною одержуваного
 5. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 6. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 7. ЛІТЕРАТУРА
  ринок праці / За ред . д.е.н. І.С. Масової. М.: Изд-во ІЕ РАН, Ринок труд.1в Росії: проблеми формування та регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 8. Поняття ринків ресурсів
  ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 9. 3. Ринок знань
  ринок, де відбувається продаж і передача
 10. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 11. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних формах - фізичної та грошової. Ринковий попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від відсоткової ставки, що виплачується за користування позиковими ресурсом: чим вона вища, тим активніше надходить
 12. Глава 4. СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ
  ринок від-реагував на це, створивши в кінці XX в. особливий сектор - ринок
© 2014-2022  epi.cc.ua